Вартість переміщення товарів додається до вартості їх виробництва, а вартість перевезення населення збільшує затрати суспільства на переміщення робочої сили.

Тому транспортні витрати відносяться до витрат обернення і мають подвійний характер:

- з однієї сторони, вони необхідні як витрати для продовження процесу виробництва в сфері обернення;

- з іншої, є непродуктивними з позицій суспільства, так як, чим менше транспортних витрат несе суспільство для задоволення суспільно-необхідних потреб в перевезеннях, тим більше засобів воно може виділити для збільшення виробництва реальних продуктивних вартостей.

Тому важливою задачею транспорту є: не допускати нераціональних перевезень (зустрічних та ін.), добиватися, щоб всі види транспорту діяли погоджено, в еконмічно раціональних для них сферах.

На транспорті інша формула кругообігу капіталу і виробничих фондів.

Промисловий капітал в процесі виробництва й відтворення здійснює кругообіг:

Г – Т – ( РC + ЗВ ) … В … Т1 – Г1

Із формули видно, що кругообіг промислового капіталу і кругообіг виробничих фондів складається з трьох стадій:

- стадія обернення грошей в товар, (Г - Т);

- процес виробництва (В);

- обернення товару в гроші (Т1 – Г1).

 

Так як процес виробництва та споживання транспортної продукції співпадає в просторі і часі, формула кругообігу транспортного капіталу має інший вид:

 

Г – Т – ( РC + ЗВ ) … В – Г1

В даній формулі відсутня третя стадія (вона з’єднана з другою - не утворюється продукт виробництва в речовій формі), процес виробництва і є процес споживання.

Крім того плата стягається за перевезення до початку її здійснення, тобто передує процесу виробництва. Плату стягає підприємство, яке знаходиться в пункті відправлення вантажу і пасажирів, за весь шлях слідування.

На транспорті особлива структура оборотних фондів, а також інша, ніж інших галузях промисловості, питома вага вартості основних і оборотних фондів (основного і оборотного капіталу), який переноситься на вартість продукту.

Оборотні фонди транспорту відрізняються від оборотних фондів промисловості відсутністю в них сировини.

Засоби праці задовольняють на транспорті не тільки виробниче споживання, але й індивідуальне.

На транспорті особливо чітко повинні вирішуватися питання комфорту та обслуговування пасажирів, тому що конструктивні та інші недоліки транспортних засобів непрямо (через продукцію), а безпосередньо впливають на пасажирів.

Транспорт, будучи самостійною галузю матеріального виробництва, в той же час відіграє своєрідну роль в соціально-політичній та культурній областях життя суспільства.

 

Транспортна продукція, її особливості і способи її вимірювання.


Дата добавления: 2020-11-18; просмотров: 162; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.018 сек.