Інвестиційні затрати

До складу повних інвестиційних затрат входять капіталовкладення і потреба в оборотному капіталі:

КПовн = К + КОб,

 

де, К ‒ вкладення в основний капітал (капіталовкладення);

КОб – потреба створюваного виробництва в оборотному капіталі або її зміна в відповідності зі зміною масштабів виробництва або інших факторів.

Необхідність в оборотному капіталі потрібно враховувати для проектів, що пов’язані з виготовленням продукції. Для енергозберігаючих проектів як інвестиції виступають капіталовкладення в придбання, модернізацію і реконструкцію основних засобів.

До складу капіталовкладень можуть входити наступні види затрат:

 

К = КБУД + КОБ + КСУП,

 

де, КБУД ‒ капіталовкладення в будівельні конструкції;

КОБ ‒ капіталовкладення в робочі машини і обладнання, в тому числі затрати на їх придбання, доставку та монтаж;

КСУП ‒ супутні капіталовкладення, що включають передвиробничі витрати на передінвестиційні дослідження, проектування та розробку ТЕО; нематеріальні активи (придбання ліцензій, НОУ-ХАУ, патентів і т. п.); інше.

Для розроблюваних (створюваних) основних засобів вартість встановлюється згідно калькуляції вартості робіт, для придбаних – за ціною придбання. Для розрахунку капіталовкладень, за необхідності, складаються кошториси на придбання і монтаж основних засобів, куди включається вартість устаткування з транспортними витратами і вартість будівельно-монтажних робіт (БМР). Кошторисна вартість БМР включає наступні елементи витрат:

СБМР = ПЗ + НВ + ПН,

 

де, ПЗ — прямі витрати (основна заробітна плата робітників, витрати на матеріали, експлуатацію машин та механізмів ‒ ПЗ = ЗО+М+Е);

НВ — накладні видатки будівельно-монтажної організації;

ПН — планові накопичення або нормативний кошторисний прибуток будівельно-монтажної організації.

Накладні витрати і планові накопичення визначаються за затвердженими нормативами для різних видів МЕЗ за формулами :

 

НР = 0,01 • α1О + Э),

ПН = 0,01 • α2О + Э),

 

де, α1, α2 — норматив накладних витрат і планових накопичень, %.

При відсутності проектно-кошторисної документації капіталовкладення в обладнання можна розрахувати в збільшеному вигляді за формулою:

де, KТР – коефіцієнт, що враховує витрати на упаковку і транспортування, він приймається рівним приблизно 10÷13% від відпускної ціни (контрактної вартості);
KМ - коефіцієнт, що враховує витрати на монтаж обладнання і пусконалагоджувальні роботи, залежні від виду технічних засобів (він зазвичай складає 10÷20% від відпускної ціни обладнання, що потребує монтажу, проте в деяких випадках, наприклад, для потужних джерел теплопостачання ця цифра може становити 50%);
СОБ - кошторисна вартість обладнання, грн.

Розмір супутніх капіталовкладень (КСУП) визначається на договірній основі між замовником (інвестором) та виконавцями відповідних робіт (проектно-пошукових, науково-дослідних, юридичних і т.п.).


Дата добавления: 2021-12-14; просмотров: 76; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.018 сек.