Грошова маса. Грошові агрегати

 

Ринкова економіка для свого нормального розвитку формує специфічний грошовий ринок.

Грошовий ринок – це ринок, на якому в результаті взаємодії попиту на гроші і їх пропозиції встановлюється рівноважна ставка відсотка, що являє собою "ціну" грошей. Грошовий ринок містить у собі інститути, що забезпечують взаємодію попиту і пропозиції грошей.

Для нормального функціонування ринкової економіки, підтримки стабільних темпів її росту, рівня і динаміки цін, зайнятості потрібна певна грошова маса. Вона являє собою сукупність платіжних коштів, що обертаються в країні на даний момент. Грошова маса в обігу являє собою пропозицію грошей.

Правом емісії готівки володіє тільки Центральний банк країни. Водночас система комерційних банків вносить значну частку у формування грошової маси, створюючи так звані кредитні гроші.

У залежності від ступеня ліквідності використовується набір показників, інакше кажучи агрегатів, для виміру грошової маси, що обертається в країні в даний момент. Принцип агрегування полягає в тому, що до існуючої грошової маси додаються наступні суми. Склад і кількість використаних грошових агрегатів розрізняються по країнах.

Для правильного виміру обсягу грошової маси потрібно визначити її структуру. Для цього необхідно розташувати грошові агрегати по мірі їх укрупнення й визначити їхній склад та особливості з погляду виконання грошима тих або інших функцій.

Грошовий агрегат М1 охоплює готівку і внески, кошти з яких можуть бути перераховані як платежі за чеками й електронними переказами. Це рахунки на вимогу, дорожні чеки й інші рахунки, з яких можна виписати чек. Гроші тут виступають як засіб обігу і засобу платежу. В умовах сучасної ринкової економіки більшість операцій обміну проводиться за допомогою М1, і даний агрегат є найбільш поширеним.

Грошовий агрегат М2 містить у собі агрегат М1, а також активи, що не можуть безпосередньо переводитися від однієї особи до іншої, але можуть перетворюватися в засоби платежу. До них належать депозитні рахунки, ощадні вклади на вимогу, термінові вклади і деякі інші активи. У даному випадку мова йде про виконання грошима функції засобу накопичення.

Агрегат М2 активно використовується і при аналізі впливу грошової маси на економіку. Він найбільш адекватно в порівнянні з агрегатом М1 відображає зв'язок грошової маси із швидкістю обігу грошей, реальним обсягом виробництва і зваженим рівнем цін.

Грошовий агрегат М3 включає, крім агрегату М2, значні термінові депозити, угоди про купівлю цінних паперів із подальшим викупом по обумовленій ціні.

Грошовий агрегат L є найбільш укрупненим грошовим агрегатом. До нього входять М3, а також ощадні облігації, казначейські векселі і ряд інших активів.

Дійсними грошима, або грошима у вузькому розумінні слова, у макроекономіці є агрегат М1. Інші агрегати характеризуються як "квазігроші", або "майже гроші".

 


Дата добавления: 2016-07-27; просмотров: 1792; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.02 сек.