Проблеми фіскальної політики

 

При здійсненні тієї або іншої фіскальної політики виникають певні трудності.

1. Часовий розрив. У ході проведення фіскальної політики існує проблема часу. По-перше, після початку спаду або інфляції неминучий певний проміжок часу, необхідний для усвідомлення самого факту вступу економіки у відповідну фазу циклу, він може бути більш-менш тривалим. По-друге, затримка пов'язана з процедурами прийняття рішень про проведення того або іншого курсу фіскальної політики відповідними органами. Особливо багато часу іде на обговорення і дебати в парламентах. Запропоновані заходи можуть стати зайвими і навіть шкідливими, поки приймаються рішення про їхнє прийняття, ситуація в економіці може змінитися. По-третє, ефект від реалізації вжитих заходів настає в економіці не відразу, можливо, навіть тоді, коли вони вже не потрібні.

2. Політичні обставини. Економічний курс формується на соціальній арені і тому пов'язаний із політичною боротьбою. Тому цілі стабілізації у фіскальній політиці виявляються деформованими різноманітними соціально-політичними впливами.

3. Внутрішній ефект витіснення. Певні заходи фіскальної політики ґрунтуються на такому механізмі, який обмежує їх же результативність.

4. Зовнішній ефект витіснення. Він може виникати у зв'язку із взаємозв'язком національної і світової економіки. Так, стимулююча фіскальна політика веде до зростання процентної ставки, одночасно може викликати приплив у країну іноземного капіталу, що призводить до падіння курсу іноземної валюти, і це стимулює імпорт і обмежує експорт. У результаті знижується сукупний попит. У випадку стримуючої фіскальної політики спостерігається протилежний результат.

 

Питання для самоконтролю

 

1. Що містить у собі фінансова система країни?

2. Назвіть і охарактеризуйте основні види фіскальної політики. У яких умовах застосовується той або інший вид фіскальної політики?

3. Які функції виконує державний бюджет?

4. Перерахуйте і дайте стислий огляд основних підходів до проблеми регулювання державного бюджету.

5. У чому ви бачите розбіжності між структурним і циклічним дефіцитом?

6. За допомогою яких методів держава може боротися з дефіцитом державного бюджету?

7. Перерахуйте показники, що використовуються для характеристики державного боргу.

8. Охарактеризуйте способи погашення державного боргу.

9. Які ви знаєте негативні наслідки існування державного боргу? До чого вони призводять?

10. Які труднощі можуть виникати при проведенні фіскальної політики?

 

 

ТЕМА 7


Дата добавления: 2016-07-27; просмотров: 1727; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.02 сек.