Проблеми оцінки добробуту нації

 

На базі СНР можна розраховувати параметри матеріального рівня добробуту, тобто показники виробництва і споживання на душу населення, також економічну ефективність виробництва, що показує спрямованість економічного розвитку. Проте національні рахунки неповною мірою відображають результати функціонування всієї національної економіки й економічної активності населення. Це пов'язано з тим, що не враховуються такі чинники:

1. Існує неринкова діяльність, результати якої не стають об'єктами купівлі-продажу, зокрема робота на присадибних ділянках, заняття домашнім господарством.

2. Використовувані при розрахунках показники є суто кількісними, а отже, вони не враховують зміни якості товарів і послуг.

3. Наявність тіньової економіки призводить до зниження ВВП. Тіньовою визначається будь-яка незареєстрована діяльність, у тому числі і злочинний бізнес. В Україні, за різними оцінками, рівень тіньової економіки оцінюється від 30 до 50 % ВВП.

4. Підвищення ефективності виробництва призводить до збільшення вільного часу громадян країни, що також не знаходить висвітлення у ВВП.

5. Кількісні показники характеризують матеріальну сторону життя і не відображають одержане задоволення від здійснюваної творчої праці.

6. Збільшення забруднення навколишнього середовища у зв'язку з економічним ростом не відображається в національних рахунках і зменшує ВВП на розмір екологічного збитку, що завдається економіці і людині.

7. У ВВП і інших рахунках не відображаються зрушення в структурі виробництва, а саме зменшення випуску одних і збільшення випуску інших.

 

Питання для самоконтролю

 

1. З якою метою використовується система національних рахунків?

2. На яких принципах будується система національних рахунків і яка її структура?

3. Що розуміється під економічною територією держави?

4. У чому розбіжності між валовим внутрішнім продуктом і валовим національним продуктом?

5. Перерахуйте і поясніть методи підрахунку валового внутрішнього продукту і валового національного продукту.

6. У чому розбіжності між чистим національним продуктом і національним доходом?

7. Чи є різниця між особистим прибутком і особистим розпоряджуваним прибутком?

8. Що входить у поняття "національне багатство". Як його розраховують?

9. Поясніть поняття "індекс цін". Які існують методи розрахунку індексу цін?

10. Які ви знаєте недоліки системи національних рахунків? Що вона не враховує?

 

 

ТЕМА 3


Дата добавления: 2016-07-27; просмотров: 1486; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.018 сек.