Види криз і типи економічних циклів

 

Особливе місце в економічному циклі займає криза. Вона проявляється як порушення рівноваги в економіці, як дестабілізація всієї економічної системи або окремих її сфер. Виділяють такі види криз:

1. Структурна криза - охоплює декілька економічних циклів. Вона викликається необхідністю перебудови структури виробництва на новій технологічній основі. Наприклад, енергетична криза 70-х років.

2. Циклічна криза – охоплює всі галузі і сфери виробництва. У результаті наростаючих диспропорцій в економіці товари не реалізуються. Пропозиція перевищує попит, виникають труднощі зі збутом. Вони ведуть до скорочення виробництва і росту безробіття, що ще більше знижує купівельну спроможність населення. У результаті скорочуються всі економічні показники, падає прибуток, заробітна плата, знижуються інвестиції. Падає курс цінних паперів. Процес закінчується хвилею банкрутств і масового закриття підприємств.

3. Часткова криза – торкається тільки окремої сфери економіки і може відбутися як у фазі піднесення, так і у фазі спаду. Наприклад, криза 1997 – 1998 років.

4. Галузева криза – охоплює окремі або суміжні галузі економіки. Виникає в результаті зміни галузевої структури або зовнішніх причин: дешевого масового імпорту аналогічної продукції, росту цін на імпортовані сировину і матеріали.

Сучасна економічна наука нараховує велику кількість видів циклів. Розрізняються вони між собою причинами виникнення і термінами тривалості.

1. Цикли Дж. Кітчина – короткострокові коливання. Основні причини виникнення цих циклів пов'язані з коливаннями світових запасів золота, а також із закономірностями грошового обігу. Їхня тривалість у середньому 2 – 4 роки.

2. Цикли Р. Жугляра – середньострокові цикли тривалістю 9 – 11 років, як основні причини їх виникнення визначаються збої в діяльності кредитної сфери, порушення взаємодії кредитно-грошових чинників, викликаних діяльністю банків.

3. Цикли С. Кузнеца – належать до середньострокових, їхня тривалість 10 – 20 років, так звані будівельні цикли. Пов'язані з періодичним відновленням виробничих споруд і житла.

4. Цикли Н. Кондратьєва – довгострокові цикли, тривалість 50 – 55 років. Причина довгострокових циклів полягає в циклічності розвитку технічного прогресу, у динаміці використання нововведень. Нові відкриття і винаходи втілюються в нових засобах виробництва, що швидко поширюються і забезпечують ріст продуктивності праці. Проте настає момент, коли попит перевищує обмежені можливості цих засобів виробництва. Виникає спад. Вихід із нього пов'язаний із появою нових ідей, масовим впровадженням їх у нові засоби виробництва.

В даний час сучасні економічні цикли мають ряд особливостей.

По-перше, завдяки регулюючій діяльності держави економічні цикли стали менш глибокими і менш тривалими.

По-друге, раніше фази циклу в різних країнах наставали в різний час. Зараз цикл синхронізувався, і його фази настають у більшості країн майже одночасно.

По-третє, завдяки антициклічному регулюванню межі між окремими фазами циклу стали більш розмиті і фази циклу стали плавно переходити одна в одну.

По-четверте, з початку 70-х років ХХ сторіччя економічному циклу стала властива стагфляція – одночасний ріст інфляції і безробіття.

 


Дата добавления: 2016-07-27; просмотров: 1319; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.02 сек.