Графік орієнтованої оцінки ступеню вертикальної стійкості повітря.

Швидкість вітру, м/с Ніч День
ясно напівясно хмарно ясно напівясно хмарно
<0,5 інверсія     конвекція    
0,6-2,0
2,1-4,0 ізотермія ізотермія
>4,0    

Примітка: Інверсія – такий стан приземного шару повітря, при якому температура поверхні грунту менша за температуру повітря на висоті 2 м від поверхні. Ізотермія – такий стан приземного шару повітря, при якому температура поверхні ґрунту орієнтовно рівна температурі повітря на висоті 2 м від поверхні. Конвекція – такий стан приземного шару повітря, прн якому температура поверхні грунту більша за температуру повітря на висоті 2 м від поверхні.

Хмарність визначається в балах:

відсутня (ясно) – 0-2;

середня (напівясно) – 3-7;

суцільна (хмарно) – 8-10.

 

Таблиця 3.7.

Середня швидкість вітру (Vср) в приповерхневому шарі землі до висоти переміщення центру хмари, м/с

Категорія стійкості атмосфери Швидкість вітру на висоті 10 м, V10 (м/с)
менше 2 більше 6
Конвекція - - -
Ізотермія - -
Інверсія - - -

 

Таблиця 3.8.

Розміри прогнозованих зон забруднення місцевості на сліді хмари при аварії на АЕС (конвекція, швидкість вітру V=2 м/с)

Вихід активності, % Індекс зони Тип реактора
РБМК-1000 ВВЕР-1000
дов­жина зони, км шири­на зо­ни, км площа, км2 дов­жина зони, км шири­на зо­ни, км площа, км2
М 62,6 12,1 82,8 16,2
А 14,1 2,75 30,4 13,0 2,12 22,7
М 29,9 40,2
А 28,0 5,97 39,4 6,81
Б 6,88 0,85 4,62 - - -
М 61,8 82,9
А 62,6 12,1 82,8 15,4
Б 13,9 2,71 29,6 17,1 2,53
В 6,96 0,87 4,98 - - -
М 87,8
А 88,3 18,1 24,6
Б 18,3 3,64 52,3 20,4 3,73 39,8
В 9,21 1,57 11,4 8,87 1,07 7,45

 

 

Таблиця 3.9.

Розміри прогнозованих зон забруднення місцевості на сліді хмари при аварії на АЕС (інверсія, швидкість вітру V=5 м/с)

Вихід активності, % Індекс зони Тип реактора
РБМК-1000 ВВЕР-1000
довжина зони, км ширина зони, км площа, км2 довжина зони, км ширина зони, км площа, км2
М 3,63 0,61 8,24
М 7,86 2,58
А 1,72 - - -
М 5,08
А 3,63 0,61 8,25
М 6,91
А 4,88 1,52
Б 0,41 4,95 - - -

 

 

Таблиця 3.10.

Розміри прогнозованих зон забруднення місцевості на сліді хмари при аварії на АЕС (ізотермія, швидкість вітру V=5 м/с)

Вихід активності, % Індекс зони Тип реактора
РБМК-1000 ВВЕР-1000
довжина зони, км ширина зони, км площа, км2 довжина зони, км ширина зони, км площа, км2
М 8,42 74,5 3,70
А 34,1 1,74 46,6 9,9 0,29 2,27
М 18,2 8,76
А 3,92 29,5 1,16 26,8
Б 17,4 0,69 9,40 - - -
В 5,80 0,11 0,52 - - -
М 31,5 18,4
А 8,42 74,5 3,51
Б 33,7 1,73 45,8 9,90 0,28 2,21
В 17,6 0,69 9,63 - - -
М 42,8 25,3
А 11,7 5,24
Б 47,1 2,40 88,8 16,6 0,62 8,15
В 23,7 1,10 20,5 - - -
                 

 

 

Таблиця 3.11.

Розміри прогнозованих зон забруднення місцевості на сліді хмари при аварії на АЕС (ізотермія, швидкість вітру V=10 м/с)

Вихід активності, % Індекс зони Тип реактора
РБМК-1000 ВВЕР-1000
довжина зони, км ширина зони, км площа, км2 довжина зони, км ширина зони, км площа, км2
М 5,99 1,87
А 1,04 21,0 5,22 0,07 0,31
М 5,33
А 2,45 0,58 8,75
Б 0,32 3,02 - - -
М
А 5,97 1,87
Б 1,02 5,05 0,07 0,29
В 0,33 3,14 - - -
М
А 8,71 3,22
Б 1,51 0,27 2,18
В 0,59 8,38 - - -
                 

 

 

Таблиця 3.12.

Час початку формування сліду (tф) після аварії на АЕС, год.

Віддаль від АЕС, км Категорія стійкості атмосфери
конвекція ізотермія інверсія
Середня швидкість вітру, м/c
0,5 0,3 0,1 0,3 0,1
1,0 0,5 0,3 0,5 0,3
2,0 1,0 0,5 1,0 0,5
3,0 1,5 0,8 1,5 0,8
4,0 2,0 1,0 2,0 1,0
5,0 2,5 1,2 2,5 1,3
6,5 3,0 1,5 3,0 1,5
7,5 4,0 2,0 4,0 2,0
8,0 4,0 2,0 4,0 2,0
8,5 4,5 2,2 4,5 2,5
9,5 5,0 2,5 5,0 3,0
7,5 3,5 8,0 4,0
5,0 5,0
6,0 6,5
6,5 8,0
9,0

 


Таблиця 3.13.

Доза опромінення, отримана при відкритому розміщенні

в середині зони забруднення (Дзони, бер), Зона М

Час поч.роб після аварії Довготривалість перебування на забрудненій місцевості
години доби місяці
  0,04 0,07 0,1 0,16 0,19 0,21 0,26 0,33 0,39 0,45 0,55 0,9 1,2 1,64 2,51 3,19 4,70 6,80 11,5
  0,03 0,06 0,09 0,15 0,17 0,20 0,24 0,31 0,37 0,42 0,53 0,87 1,15 1,61 2,48 3,15 4,67 6,74 11,5
г 0,03 0,06 0,09 0,14 0,16 0,19 0,23 0,29 0,35 0,41 0,51 0,85 1,13 1,58 2,45 3,12 4,63 6,71 11,4
о 0,02 0,05 0,08 0,12 0,15 0,17 0,21 0,27 0,33 0,38 0,48 0,81 1,08 1,54 2,40 3,07 4,58 6,65 11,4
д 0,02 0,05 0,07 0,12 0,14 0,16 0,20 0,26 0,32 0,37 0,47 0,79 1,07 1,52 2,38 3,05 4,55 6,62 11,4
и 0,02 0,04 0,07 0,11 0,13 0,16 0,20 0,25 0,31 0,36 0,45 0,78 1,05 1,5 2,36 3,03 4,53 6,60 11,3
н 0,02 0,04 0,06 0,11 0,13 0,15 0,18 0,24 0,29 0,34 0,43 0,75 1,02 1,47 2,32 2,99 4,49 6,55 11,3
и 0,02 0,04 0,06 0,10 0,12 0,13 0,17 0,22 0,27 0,32 0,41 0,72 0,97 1,42 2,27 2,93 4,43 6,49 11,2
  0,01 0,03 0,05 0,09 0,11 0,13 0,16 0,21 0,26 0,30 0,39 0,69 0,95 1,39 2,23 2,89 4,38 6,44 11,2
  0,01 0,03 0,05 0,08 0,10 0,12 0,15 0,20 0,25 0,29 0,37 0,67 0,92 1,35 2,19 2,84 4,33 6,39 11,1
  0,01 0,03 0,04 0,08 0,09 0,11 0,14 0,18 0,23 0,27 0,35 0,63 0,87 1,29 2,11 2,76 4,24 6,29 11,0
д 0,01 0,02 0,03 0,06 0,07 0,08 0,11 0,14 0,18 0,21 0,28 0,52 0,74 1,13 1,90 2,53 3,90 6,00 10,7
о 0,01 0,02 0,03 0,05 0,06 0,07 0,09 0,12 0,15 0,18 0,24 0,46 0,66 1,02 1,75 2,36 3,77 5,77 10,4
б - 0,01 0,02 0,04 0,05 0,06 0,07 0,10 0,12 0,15 0,19 0,38 0,55 0,87 1,55 2,11 3,47 5,42 9,80
и - 0,01 0,01 0,03 0,03 0,04 0,05 0,07 0,09 0,11 0,14 0,28 0,42 0,67 1,24 1,74 2,97 4,82 9,34
  - 0,01 0,01 0,02 0,03 0,03 0,04 0,06 0,07 0,09 0,12 0,23 0,35 0,56 1,06 1,52 2,65 4,40 8,80
мі - - 0,01 0,01 0,02 0,02 0,03 0,04 0,06 0,06 0,08 0,16 0,24 0,40 0,78 1,13 2,07 3,60 7,71
ся - - - 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,03 0,04 0,05 0,11 0,17 0,28 0,55 0,81 1,53 2,77 6,40
ці - - - - - - 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,05 0,08 0,14 0,29 0,43 0,84 1,61 4,18

Примітка: дози опромінення на внутрішній межі зони в 3,2 рази більші, а на зовнішній межі в 3,2 рази менші вказаних в таблиці.

 

Таблиця 3.14.


Дата добавления: 2016-07-22; просмотров: 1657; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.029 сек.