Номінальні і реальні макропоказники

 

ВВП – насамперед вартісний показник, що залежить від рівня цін у країні. Проте практично для всіх країн характерна щорічна зміна цін, тобто наявність інфляції. Тому в економічній теорії для порівняння ВВП у різні періоди часу використовують номінальний і реальний ВВП.

Номінальний ВВП – це розрахована вартість продукції в поточних ринкових цінах.

Реальний ВВП – це розрахована вартість продукції в постійних незмінних цінах.

Розраховуючи номінальні макропоказники, одержуємо певне уявлення про масштаби господарської діяльності в поточних цінах. Зіставляючи їх у порівнянних цінах, після корекції можемо з'ясувати певні тенденції у динаміці їхніх фізичних обсягів.

Порівнюючи номінальні і реальні показники з витратами по їх досягненню, визначаємо прибутки і їх залежність від зміни фізичних розмірів виробництва і реалізації або від зрушень у цінах на ресурси і продукти.

Збільшення номінального ВВП може відбуватися як за рахунок росту рівня цін, так і за рахунок фізичного росту обсягу всієї продукції. Реальний ВВП не залежить від рівня цін. Тому основним показником фізичного обсягу товарів і послуг виступає реальний ВВП. Реальний ВВП розраховується шляхом коригування номінального ВВП на індекс цін.

Реальний ВВП = номінальний ВВП / індекс цін

Індекс цін відображає зміну цін на товари за певний період часу.

Індекс цін поточного року = ціни поточного року / ціни базисного року * 100 %

Дефлятор ВВП – це різниця між номінальним і реальним ВВП. Він використовується для визначення рівня інфляції і показує, наскільки ВВП зріс за рахунок росту рівня цін.

Дефлятор ВВП = номінальний ВВП / реальний ВВП

Зміна загального рівня цін може бути досліджувана за допомогою індексів цін. Існує декілька варіантів розрахунку індексу цін.

Індекс цін Леспейреса – показує зміну рівня цін протягом певного періоду часу, якщо при цьому структура виробництва і споживання не змінилася.

I л = Σ р1q0 / Σ р0q0, де

р1 і р0 – ціни відповідно в поточному і базовому періодах,

q0 – обсяг виробництва в базовому періоді.

Для базового періоду характерний початковий рівень цін.

Індекс Леспейреса дещо завищує темп росту цін, тому що він не враховує зміну в структурі споживання товарів і послуг.

Індекс Пааше показує динаміку загального рівня цін при зміні обсягу і структури виробництва в розрахунковому періоді.

I п = Σ р1q1 / Σ р0q1

р1 і р0 – ціни в поточному і базовому періодах,

q1 – обсяг виробництва в поточному періоді.

Індекс Пааше недооцінює ріст загального рівня цін, тому що на цей індекс впливають структурні зміни, які зменшують підвищення цін на окремі товари і послуги.

Індекс Фішера являє собою середнє значення між двома попередніми індексами, усуває недоліки в оцінці росту загального рівня цін.

I ф = √ І п * I л

Аналізуючи динаміку номінальних і реальних прибутків, можна визначити причини невдач і передумови успіхів. Все це дозволяє формувати основні принципи, напрямки і засоби економічної політики на короткостроковий і довгострокові періоди з виділенням пріоритетів як на рівні окремих фірм, так і в масштабах усього господарського комплексу країни.

 


Дата добавления: 2016-07-27; просмотров: 1184; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.022 сек.