Капітал у сфері торгівлі

Товарний обіг на ринку споживчих благ охоплює оптову і роздрібну торгівлю. До підприємств оптової торгівлі відносяться установи і підприємства, функціями яких є купівля і продаж товарів великими партіями (товарні біржі, торгівельні будинки, торгівельно-посередницькі фірми, комерційні центри і компанії).

Роздрібна торгівля – це діяльність з продажу товарів або послуг безпосередньо кінцевим споживачам для їхнього особистого споживання. До роздрібної торгівлі належать універмаги, спеціалізовані магазини, невеликі крамниці та інші. Роздрібні торговці обирають цільові ринки, товарний асортимент і комплекс послуг, політику цін, засоби стимулювання споживача та місце розташування свого підприємства.

Оптова торгівля – це діяльність з продажу товарів тим, хто купує їх для виробничого використання або подальшого перепродажу. Оптові торговці здійснюють операції збуту, закупівель, складування, транспортування товарів.

Особливе місце серед інститутів інфраструктури ринку займає товарна біржа, яка є організованим крупно-оптовим ринком масових, переважно сировинних і сільськогосподарських (зерно, цукор, бавовна) товарів. Щодо принципових властивостей біржових товарів, то головними серед них є: однорідність, взаємозамінність, можливість встановлення для них стандартної середньої якості, масовий попит.

Існують декілька основних способів переходу товару від одного володаря до іншого на товарній біржі. Це, насамперед:

– купівля-продаж реального товару (що вже фізично існує);

– укладання двосторонніх контрактів на постачання товару в майбутньому (форвардних операцій);

– купівля-продаж біржових контрактів (ф’ючерсні і опціонні операції).

Головними функціями товарної біржі є:

– визначення цін товарів на поточний момент і перспективу;

– узгодження прогнозованого та фактичного попиту і пропозиції;

– забезпечення цінової гласності;

– страхування від коливання цін;

– поєднання великого обсягу попиту і пропозиції.

Крім цього товарні біржі здійснюють котирування цін; встановлюють стандарти біржових товарів (ознаки товарів, що допускаються до біржових торгів); розробляють типові контракти; фіксують торгівельні угоди; здійснюють арбітражні функції; займаються інформаційною діяльністю. Немає в світі біржової торгівлі з видами продукції, які швидко псуються, а також складними готовими виробами. Продукції, яка швидко псується, важко гарантувати доставку з дотриманням стандартів, тому тут переважає торгівля через оптові ринки і ярмарки. По складних готових виробах має перевагу фірмова торгівля, яка передбачає після продажу технічне обслуговування і постачання запасними частинами (телевізори, холодильники, автомобілі тощо).

Найбільшим представником оптової торгівлі є Українська аграрна біржа. Подальший перехід до ринкових форм торгівлі передбачає розвиток підприємницької діяльності в сфері торгівлі, демонополізація торгівлі, утворення нової системи ціноутворення, розвиток конкуренції, захист ринку та споживачів від монополізму і протизаконних дій.

Завдяки гласним торгам встановлена ціна відразу надходить до комп’ютерної мережі, і на наступний день засоби масової інформації оприлюднюють ціни, за якими укладались угоди по кожному товару на кожний місяць аналізованого періоду. Будь-який покупець і продавець, де б він не знаходився перед укладанням угоди на купівлю-продаж продукції, має можливість ознайомитись з цінами на біржах. Це робить інформованість про ринкову кон’юнктуру (певне співвідношення між попитом, пропозицією і ціною товару) кожного економічного суб’єкта досить об’єктивною і всеохоплюючою.

 


Дата добавления: 2020-10-14; просмотров: 143; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.02 сек.