Договорів з боку постачальників?

 

 


На ринок товарів та послуг фірма виходить як продавець з наступними проблемами:

 

РИНОК ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ
ФІРМА
Які є фірми-конкуренти на ринку?

Як швидше продати товар?

Як краще представити рекламу свого товару

Як застрахувати фірму від несподіваних обставин?

Чи можна продати товар, який ще не вироблено?

Як придбати акції інших фірм?

 

 

Ринковий механізм для свого безперервного функціонування потребує створення системи, яка б, по-перше, обслуговувала інтереси суб’єктів ринкових відносин, забезпечувала їхню взаємодію; по-друге, оптимізувала б рух товарно-грошових потоків. Така система має назву – інфраструктура ринку.

Інфраструктура ринку – це комплекс організацій і технічних методів, що забезпечують безперебійне функціонування господарських взаємозв'язків між суб'єктами ринкової економіки (фірмами, домашніми господарствами, державою) і покращують рух товарно-грошових потоків. З огляду на досить широкий спектр розв’язуваних проблем, інфраструктуру ринку підрозділяють на кілька елементів.

Організаційно-технічна інфраструктура забезпечує рух товарних потоків і послуг (за винятком інформаційних) між виробниками та між виробниками і споживачами. Ця функція реалізується за допомогою транспортних комунікацій та засобів оперативного зв’язку; житлово-комунального господарства; товарних бірж і аукціонів, торговельних домів, холдінгових та брокерських компаній; пунктів прокату й лізингу; асоціацій підприємців і споживачів.

Фінансово-кредитна інфраструктура ринку забезпечує рух грошових потоків. Цей елемент інфраструктури представлений банками, фондовими і валютними біржами, страховими й інвестиційними компаніями, пенсійними фондами, фондами профспілок та інших громадських організацій. Ця система займається мобілізацією тимчасових вільних грошових ресурсів, їх кредитуванням з метою подальшого інвестування.

Інформаційні мережі й потоки, а також інститути, що їх забезпечують (інформаційно-консультаційні фірми, рекламні агентства, спеціальні наукові та навчальні заклади, засоби масової інформації) складають інформаційну інфраструктуру.До її функцій належить вивчення динаміки ринкової ситуації, розробка стратегії і тактики поведінки підприємства, надання консультацій.

Четвертий елемент ринкової інфраструктури спрямований на розробку господарського законодавства, що визначає поведінку всіх ринкових суб'єктів (юридичні контори, аудиторські фірми). Необхідно приділити увагу формуванню ринкового мислення (менталітету) населення. Дуже важливим за сучасних умов є формування споживчої поведінки сприйняття ринкових реалій, стимулювання підприємництва, вміння використовувати переваги ринку.

Якщо повернемося до проблем фірми, з якими вона стикається на ринках ресурсів та товарному ринку, то побачимо, що деякі проблеми потребують організаційно-технічної структури (як краще доставити вантаж, де зручніше зберігати сировину і товари, як швидше продати товари); інші проблеми – фінансово-кредитної структури (де дістати відсутні кошти для придбання ресурсів, як застрахувати свою компанію, як вигідно вкласти тимчасово вільні гроші). Вагомими для розв'язання багатьох проблем фірми являються інформаційної системи, а також розробки господарського законодавства.

На кожному ринку (товарів і послуг, виробничих ресурсів, грошовому, ринку праці) функціонують як загальні, так і специфічні організації ринкової інфраструктури.

До загальних належать: інформаційні центри; юридичні контори; рекламні агентства; аудиторські фірми.

Специфічні інститути ринкової інфраструктури: товарні біржі, аукціони, ярмарки, банки, страхові компанії, інвестиційні фонди, фондові біржі, біржа праці (див. рис. 10.1).

       
   
 
 

 

 


Рисунок 10.1 - Інститути інфраструктури ринка

Ефективне функціонування сучасного ринку перебуває в прямій залежності від рівня розвитку всіх елементів ринкової інфраструктури.

 


Дата добавления: 2020-10-14; просмотров: 148; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.014 сек.