Матеріальний потік – основний об’єкт дослідження логістики.

 

З деякої визначеної точки зору усі потоки є матеріальними, адже будь-який потік реалізується на визначеному матеріальному носії. Накладні, рахунки-фактури, сертифікати якості, митні документи – крім того, що це потік інформації, це ще і потік різноманітних паперів, а, значить, матеріальний потік. Грошові купюри, платіжні доручення, чеки – це фінансовий потік, і це потік тих таки паперів. Однак у господарській практиці матеріальні потоки розуміються у більш вузькому, але конкретному змісті.

Під матеріальним потоком розуміють поєднання і зв’язки всіх процесів та операцій з добування, обробки та переробки, складування, транспортування та розподілу вантажів у сфері матеріального виробництва, на промислових підприємствах, у цехах та на виробничих ділянках.

Одне із визначень матеріального потоку звучать так:

Матеріальний потік – це продукція, яка розглядається у процесі застосування до неї різноманітних логістичних операцій (транспортування, зберігання та інших).

Термін “продукція” трактується у залежності від її стану у просторі у конкретному місці товароруху:

– як матеріальні ресурси – сировина, основні та допоміжні матеріали, комплектуючі, відходи виробництва, напівфабрикати;

– як незавершене виробництво, деталі, вузли, блоки, системи;

– як готова продукція;

– як відходи виробництва і споживання.

У Американській енциклопедії менеджменту «матеріальний потік» визначається як «сукупність операцій по переробці матеріалу від джерела сировини, через виробника … до первинного розподільчого центру».

Формою існування матеріального потоку являється рух конкретних видів матеріальних ресурсів, незавершеного виробництва і готової продукції.

Якщо продукція не знаходиться у рухомому стані, то матеріальний потік перетворюється у запас матеріальних ресурсів, незавершеного виробництва чи готової продукції.

Матеріальні ресурси можуть стати матеріальним потоком при виконанні ряду умов. І ми повинні дати точні відповіді на конкретні запитання:

- Що? – тобто мова йде про конкретне найменування ресурсу.

- Скільки? – чітке визначення обсягів ресурсів.

- Хто? – зазначений постачальник ресурсів.

- Звідки? – де зберігалися матеріальні ресурси, що підлягають переміщенню.

- Куди? – місце, куди повинні бути доставлені ресурси.

- Коли? – термін, що визначає переміщення ресурсів від місця збереження в постачальника до місця збереження в споживача.

Наприклад:

1. Що? – Цукерки «Белі ссімо»

2. Скільки? – 10 тон

3. Хто? – КК РОШЕН

4. Звідки? – Оптовий склад № 4

5. Куди? – БІЛЛА на «Троєщині»

6. Коли? – Актуальна дата

Керуючись відповідями на поставлені запитання, можна дати ще одне визначення матеріального потоку: Матеріальний потік – матеріальні ресурси певних видів, у певних кількостях що переміщаються від певного постачальника до певного одержувача з одного визначеного місця в інше в заздалегідь обговорений термін.

Матеріальний потік, як і всяка економічна величина, має власну розмірність і характеризується дробом, числівником якого є одиниця виміру вантажу (обсяг, кількість, маса), а знаменником є одиниця виміру часу:

обсяг, кількість, маса тон, кг, дкл …
час годин, тиждень, місяць …

 


Дата добавления: 2016-07-22; просмотров: 1301; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.02 сек.