Облік розрахунків з бюджетом

Принципи побудови системи оподатковування в Україні визначає Закон України "Про систему оподатковування" від 18.02.97 р. № 77/97 – ВР зі змінами та доповненнями. Сукупність податків і зборів, обов'язкових платежів у бюджети і державні цільові фонди, утримувані в порядку, установленому відповідними законами України, становлять систему оподатковування.

Податки і збори – це обов'язкові платежі в бюджет і державні цільові фонди, здійснювані платниками в порядку і у строки, визначені законодавством України.

Платниками податків є юридичні та фізичні особи, на яких, відповідно до законів, покладений обов'язок виплачувати податки.

Об’єктом оподаткування можуть бути доходи, додаткова вартість продукції, майно юридичних і фізичних осіб, доходи від використання природних ресурсів тощо.

Податки, які стягують в Україні, діляться на загальнодержавні та місцеві.

До загальнодержавних відносяться:

1. Податок на додану вартість.

2. Акцизний збір.

3. Податок на прибуток підприємств.

4. Податок на доходи фізичних осіб.

5. Мито.

6. Державне мито.

7. Податок на нерухоме майно (нерухомість).

8. Плата за землю.

9. Рентні платежі.

10. Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів.

11. Збір за спеціальне використання природних ресурсів.

12. Збір за забруднення навколишнього природнього середовища.

13. Збір на обов'язкове Державне пенсійне страхування.

14. Збір на обов'язкове соціальне страхування та ін.

До місцевих податків і зборів відносяться:

1. Податок з реклами.

2. Комунальний податок.

3. Збір за паркування автотранспорту.

4. Ринковий збір.

5. Курортний збір.

6. Збір за право використання місцевої символіки.

7. Збір за участь у бігах на іподромі.

8. Збір з власників собак.

9. Збір за право проведення кіно- і телезйомок.

10. Збір на видачу дозволу на розміщення об’єктів торгівлі та сфери послуг та ін.

Для відображення розрахунків підприємства за всіма видами платежів у бюджет, включаючи податки із працівників підприємства, а також за фінансовими санкціями, що стягують у дохід бюджету, призначений рахунок 64 "Розрахунки за податками й платежами".

За кредитом рахунку 64 "Розрахунки за податками й платежами" відображаються нараховані платежі в бюджет, за дебетом – податки з бюджету, що підлягають відшкодуванню, їхня сплата, списання тощо.

Рахунок 64 "Розрахунки за податками й платежами" має такі субрахунки [8]:

641 "Розрахунки за податками"

642 "Розрахунки за обов'язковими платежами"

643 "Податкові зобов'язання"

644 "Податковий кредит".

На субрахунку 641 "Розрахунки за податками" ведеться облік податків, які нараховуються та сплачуються відповідно до чинного законодавства (податок на прибуток, податок на додану вартість та інші податки).

На субрахунку 642 "Розрахунки за обов'язковими платежами" ведеться облік розрахунків за зборами (обов'язковими платежами), які справляються відповідно до чинного законодавства та облік яких не ведеться на рахунку 65 "Розрахунки з страхування".

На субрахунку 643 "Податкові зобов'язання" ведеться облік суми податку на додану вартість, визначену, виходячи із суми одержаних авансів (попередньої оплати) за готову продукцію, товари, інші матеріальні цінності та нематеріальні активи, роботи, послуги, що підлягають відвантаженню (виконанню).

На субрахунку 644 "Податковий кредит" ведеться облік суми податку на додану вартість, на яку підприємство набуло право зменшити податкове зобов'язання.

Господарські операції з розрахунків з бюджетом за податками та платежами в бухгалтерському обліку відображаються записами, наведеними в табл. 16.4.

 

Таблиця 16.4

 


Дата добавления: 2016-07-22; просмотров: 2145; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.019 сек.