Грошовий оборот, його структура, закони регулювання і стабілізації

Згідно з формулою кругообігу всього суспільного капіталу на всіх стадіях відтворення у разі потреби для мобілізації додаткових коштів власник індивідуального капіталу звертається до послуг грошового ринку, структура якого включає в себе ринок грошей (валютний ринок, ринок короткострокових банківських кредитів і ринок короткострокових фінансових активів) і ринок капіталів у вигляді ринків цінних паперів і ринку середньо- та довгострокових кредитів. Основу попиту на грошовому ринку складають потреби суб'єктів господарського життя у відповідних сумах грошей у даний момент. Пропозиція - це та кількість грошей, яка вільна на даний момент у всіх економічних суб'єктів.

Іншою є макроекономічна роль грошей у сучасному грошовому обороті. Тут вони функціонують як гроші і не збільшують сукупного капіталу. Тому зростання маси грошей в обороті не збільшує національне багатство країни. В процесі грошового обороту відносини обміну набирають характеру еквівалентності, однобічності, прямолінійності, що дає підставу виділити його в окремий сектор, який носить назву грошового обігу.

Значна частина грошового обороту пов'язана з процесами розподілу вартості валового національного продукту і перерозподілу національного доходу здійснюється нееквівалентно у формі платежів товарів і послуг. Цей сектор грошового обороту називають фінансово-кредитним. А оскільки в ньому відносини сплати податків та інших обов'язкових платежів набувають характеру відчуження і кошти надходять у розпорядження держави, яка витрачає їх в процесі виконання своїх функцій, то дану частину фінансово-кредитного обороту називають фінансово-бюджетною. Ще інша частина фінансово-кредитного обороту обслуговує сферу перерозподільних відносин, в яких власність суб'єктів не відчужується, а лише передається у тимчасове користування. Цей сектор грошового обороту називають кредитним оборотом. Частина обороту цього сектора пов'язана з купівлею-продажем акцій. Даний сегмент грошового обороту називають фінансовим оборотом.

Залежно від форм грошей грошовий оборот поділяється на безготівковий і готівковий. У сфері безготівкового обороту гроші переміщуються за рахунками в банках, що дозволяє контролювати цей процес.

Сукупність грошей в усіх їх формах на визначений момент часу (кінець місяця чи року) становить величину маси грошей. Для аналізу її обсягу і структури в банківській статистиці використовуються грошові агрегати - специфічні групування ліквідних активів, які можна використати для виміру грошової маси. Грошові агрегати формують такі поняття: а) грошова маса у вузькому розумінні. Вона охоплює не лише готівку, а й депозитні гроші; б) сукупна грошова маса; в) сукупна грошова маса, яка поділяється на ту частину, що перебуває в обігу і ту, яка виконує функцію нагромадження.


Дата добавления: 2016-07-22; просмотров: 1194; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.018 сек.