Визначення груп запасів по методу АВС і XYZ

В попередніх параграфах були розглянуті деякі елементарні моделі управління запасами, які дозволяють визначити основні параметри політики управління запасами і дати відповіді на запитання – коли і в якій кількості створювати запаси, щоб сумарні витрати на організацію створення і збереження запасів були мінімальними.

Як правило, логістична виробнича система має справу із значною кількістю номенклатур запасів, кожна зяких окрім своїх фізично-хімічних властивостей характеризується індивідуальними характеристиками попиту. В теорії управління запасами існує два підходи до побудови таких моделей. Або будуються моделі управління багатономенклатурними запасами і після цього розв’язуються задачі багатовимірної оптмізації, або застосовуються однономенклатурні моделі, подібні розглянутим вище, але для кожної номенклатури запасів визначається індивідуальні характеристики попиту і всі номенклатури групуються по ознакам попиту. Найбільш відомими методами такого групування є так званий метод АВС.

Даний метод — спосіб нормування і контролю стану запасів, що полягає в розбивці номенклатури N усіх споживаних матеріальних ресурсів, реалізуємих товарно-матеріальних цінностей і т.ін. на три групи (категорії, підмножини) А, В и С на підставі деякого формального алгоритму.

У літературі по логістиці пропонується наступний алгоритм. Підраховується загальна кількість заявок М, які надійшли за визначений період, і ділиться на загальну кількість позицій у номенклатурі N, у результаті чого виводиться показник Р середньої кількості заявок на одну в позицію номенклатури:

Р = M / N.

Усі матеріальні ресурси, кількість заявок на який у 6 і більш раз перевищує Р, включаються в групу А. У групу С включаються всі матеріальні ресурси, кількість заявок на які у 2 і більш рази менше Р. Всі інші матеріальні ресурси включаються в групу В.

Імовірності виникнення попиту на матеріальні ресурси А, В и С підлягають різним законам. Встановлено, що в більшості промислових і торгових фірм приблизно 75% вартості запасів складають всього близько 10% найменувань номенклатури (група А), 20% вартості — 25% найменувань (група В), 5% вартості — 65% найменувань (група С).

Метод АВС широко використовується при плануванні розміщення запасів у різних ешелонах гнучких логистических систем, системах постачання запасними частинами, автоматизованих транспортно-складських системах і ін.

Ідея методу АВС полягає в тому, щоб із усієї безлічі однотипних об'єктів виділити найбільш значимі з погляду позначеної мети. Таких об'єктів, як правило, небагато, і саме на них необхідно зосередити основна увагу і сили.

Порядок проведення аналізу АВС:

Формулювання мети аналізу

 Дата добавления: 2016-07-22; просмотров: 1293; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.019 сек.