Мовні аспекти систем штучного інтелекту

У проблематиці розпізнавання мови одна з головних проблем - це проблема значення. Йдеться про зв’язок екстралінгвістичної ситуації з мовою. Одним із перших цю проблему висвітлив Готліб Фреге (1848 - 1925).*(Черч А. Введение в математическую логику.-1960. – Т. 1.)

Проблема значення - це зв’язок денотату (номінату, сигніфікату, об’єкту) із словом, яким його позначають, - його ім’ям. У цих імен один і той же денотат, але різний сенс, різний зміст, різне значення. Вони зовсім не синоніми, але відображають одну з численних сторін або властивостей об’єкту.

У імені є денотат і сенс (значення, смисловий зміст). Ім’я називає або позначає свій денотат і виражає сенс. Про сенс говорять, що він є концепт (поняття) денотата і що він визначає денотат. Ці концепти також мають позамовну (тобто екстралінгвістичну) природу, але вже іншу, це вже певні «асоціації» в мозку людини. Історично часто складається так, і це не виключення з правил, а звичайна норма, що одне і те ж ім’я може мати різні денотати і виражати різний сенс - омонімія або інші види «неприємностей», обумовлені екстралінгвістичною ситуацією і що виникли в мові, що описує цю ситуацію, наприклад синонімія, імена без денотатів, але з концептами типу «король фінляндський», Це ім’я, що має концепт, тобто що викликає в мозку певні «асоціації», але що не має і ніколи не мало денотата. Як правило, ця мова створюється не тими, кому доводиться його вивчати, тобто розкривати всі можливі ланцюги позамовних «асоціацій». Реальний світ, для якого була створена ця мова, «дефілює» через свідомість того, що читає. Причому при читанні одного і того ж тексту у двох різних читачів проходять дві, загалом, не тотожні ланцюги асоціацій. При вивченні цих текстів ученими в них у центральної нервової системи виникає екстралінгвістичне «поле». При читанні текстів через їх мозок також «дефілює» ланцюг «асоціацій», але, мабуть, дещо інший, ніж у читачів, менш знайомих з історичними фактами, експонатами, живими чи мертвими, культурною спадщиною тощо. Для них часто зберігаються денотат і ім’я, але змінюється концепт.

Учений - «самонавчальна система», але як навчити робота цій «екстралінгвістиці»? Які рудименти цих асоціацій належить ввести в його «мозок», щоб робот міг, скажімо, перекласти «нову» мову звичайними земними мовами. Проблема Сенсу вічна. Розум її розглядатиме завжди. Про її остаточне рішення доводиться тільки мріяти. Про неї сперечаються інформатики, логіки, лінгвісти, філософи. В даний час вона одна з найбільш актуальних проблем - формальна логіка і семіотика в арсеналі інформатики набувають все більш могутнього прикладного значення: машини-перекладачі повинні переводити саме сенс, «виходити» з мови А в якесь позамовне «поле» і «повертатися» до мови В.

Проте розуміння сенсу має свої градації.

В ідеалі багато хто вважає, що машину треба забезпечити «розумінням», близьким до людського. Таку вимогу можна ослабити, якщо йдеться про переклад, наприклад, науково-технічних текстів. Але при перекладі художніх текстів, перекладі, в якому зливаються артистизм і пластичність людського розуму, ми просто не знаємо, якою мірою можна «недодати особистості» машині, яка покликана добре переводити, і чи можна «розуміти», не володіючи «особистістю» хоч би в зародку. Втім, і тут є оборотна сторона медалі. Якщо вже вдасться забезпечити машину «особистістю», то, безумовно, вдасться зробити цю особу скільки завгодно багатою. Наприклад, додати машині-живописцеві напружений універсалізм Пабло Пікассо. Живопис, як мова, володіє своїм екстралінгвістичним «полем», своїми «асоціаціями» з реальністю. Проте вже сьогодні такі «асоціації» іноді тотожні роботі нинішніх обчислювальних машин-роботів із закладеною програмою.

Мови, будь то природні чи штучні, у тому числі і формалізовані мови науки, нарешті, й довільні знакові системи взагалі, можна розглядати на трьох рівнях абстракції: на рівні синтаксису, семантики і прагматики.

Рівень синтаксису: цікавлять тільки внутрішні зв’язки мови, відволікаємося від екстралінгвістичного «поля» (тобто від денотатів) і від істот чи машин, що сприймають мову (а тим самим і від смислових значень).

Рівень семантики: привертаємо до розгляду денотати і сенс, але відволікаємося від істот чи машин, що сприймають і розуміють мову.

Рівень прагматики (грецьк. - дія, справа): враховуємо і перцепієнтів мови, приймаємо до уваги реальні обставини мовного спілкування. Прагматичні аспекти мови дуже істотні, особливо для природних мов.

Найголовнішим у прагматиці є розуміння значень людиною. Між формальним і смисловим «берегами» мови зяє пропасть. «Значення», врешті-решт, завжди чіпляється за «розуміння», а «розуміння» немає там, де нікому розуміти. «Безлюдність» мови [ми б сказали, «бесперципієнтність» (без наявності людини, що сприймає уявні сигнали, які посилає інший людина - індуктор), маючи на увазі і машини] зберегти неможливо.

Мова живе в «екологічному середовищі» центральної нервової системи людини. Початок її «лежить» в природі, а «простягається» вона в межах суспільних систем. Для людини «значення» - це перш за все переживання. «Смисловим змістом фраза наповнюється в психічному процесі». Це нагадує нам про «феномен людини». Про феномен, який наука відкинути не може.

Щоб пояснити явища, учені будують теорії і моделі. Сьогодні існує думка, що теорії і моделі науки все далі і далі відходять від «наочності» і «зрозумілості». Це безглуздя! Всьому свій час. Усякий, хто вивчав «високі» розділи сучасної математики або фізики, знає, скільки в них «наочних» об’єктів. Проте ці «об’єкти» просто не встигли увійти до шкільної програми. Нові ідеї в суспільну свідомість входять тільки через деякий час. Є й інша сторона пізнання - звичайне неуцтво. А воно не є аргументом, як відомо. Ми схильні проходити мимо дивовижного, навіть коли воно зовсім поряд. Але є й емоційне, і раціональне сприйняття світу, сприйняття, якому треба вчитися, роблячи над собою зусилля. Тоді сузір’я, нуклеїнові кислоти і кванти стають «наочними».

«Наочність і зрозумілість» - явище історичне. Одна справа «наочність» на рівні «здорового глузду», інше - «наочне бачення» наукових теорій. Ця друга наочність буде, безумовно, зростати у міру зростання науки в збиток «здоровому глузду».

Технологія майбутнього керуватиметься математикою майбутнього. Користуючись математичними системами, конструктори зможуть реалізувати «наперед задані світи». Нинішня математика з її аналітичними методами і символічними мовами не годиться для цієї мети. Потрібна інша математика. Яка ж саме? Математика, яка «без жодного формалізму реалізує запліднену яйцеклітину»; математика, яка «управляє процесами в хромосомах і зірках, обходячись без всяких формалізмів». Ця «математика» і створюватиметься шляхом вирощування молекул - носійок теорій на «інформаційній фермі».

Треба перш за все сказати, що реалізація її вже почата... сучасною математикою. Тільки замість «молекул і чана» математики використовують «програми в обчислювальній машині». І ці програми не такі вже «малі», вони «порівнянні по довжині» з молекулами нуклеїнових кислот. З мікромініатюризацією машин і з розвитком принципів програмування подібні «довжини» будуть швидко перевершені. Що ми зараз і спостерігаємо. Дорогу осилить той, хто йде!

Узагальнюючи історичний досвід розвитку і еволюцію обчислювальної техніки та поглядів на процеси перетворення інформації апаратом людини, зроблено теоретичне дослідження [Шевченко А.И. Актуальные проблемы теории искусственного интеллекта.-Київ: ІПШІ «Наука і освіта», 2003.-228 с.] можливостей створення обчислювальних систем із відмінними від фон-нойманівських структур паралельними перетвореннями інформаційних потоків, як одного з можливих напрямів розвитку інтелектуальних систем.


Дата добавления: 2016-07-22; просмотров: 1377; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.024 сек.