Законодавство України про ринок деривативів

В Україні ринок фінансових ф'ючерсів, опціонів, форвардів (деривативів) недостатньо розвинутий.

Деривативом визнається стандартний документ, що засвідчує право чи зобов'язання придбати або продати цінні папери, матеріальні, нематеріальні активи, а також кошти на визначених ним умовах у майбутньому. До деривативів належать: форвардний контракт, ф’ючерсний контракт, опціон.

Опціон - стандартний документ, який засвідчує право придбати (продати) цінні папери (товари, кошти) на визначених умовах в майбутньому з фіксацією цін на час укладання такого опціону або на час придбання їх за рішенням сторін контракту. Перший продавець опціону (емітент) несе безумовне та безвідкличне зобов'язання щодо продажу цінних паперів (товарів, коштів) на умовах укладеного опціонного контракту.

Емітентами опціонів можуть бути лише юридичні особи, торговці цінними паперами, які являються членами фондової біржі або учасниками ТІС і відповідають встановленим нормативам. Емітент опціону на купівлю цінних паперів повинен володіти 80 відсотками загальної кількості даного виду цінних паперів.

Уразі реєстрації випуску опціонів емітент повинен забезпечити певні гарантії шляхом внесення на рахунок зберігача цінних паперів коштів або державних цінних паперів. Розмір гарантії підлягає регулярному перерахуванню. Гарантія повинна складати від 10 до 30 відсотків базового активу опціонів даного випуску за ціною виконання в залежності від ринкової вартості базового активу.

Одним із різновидів опціону на купівлю є варант. Варант випускається емітентом разом із власними привілейованими акціями чи облігаціями та надає його власникові право на придбання простих акцій даного емітента протягом певного періоду за певною ціною. Варанти в Україні випускаються лише публічними акціонерними товариствами і тільки в документарній формі. Термін дії варанта не повинен перевищувати 1 рік, а обсяг базового активу емітента варантів - 50 відсотків обсягу акцій даного публічного АТ, випуск яких було зареєстровано.

Реєстрація випуску опціонів (варантів) здійснюється центральним апаратом Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку не пізніше 30 календарних днів після одержання всіх необхідних документів.

Ф’ючерсний контракт - стандартний документ, який засвідчує зобов'язання придбати (продати) цінні папери, товари або кошти у визначений час та визначених умовах у майбутньому з фіксацією цін на момент виконання зобов'язань сторонами контракту. При цьому будь-яка сторона цього контакту має право відмовитися від його виконання при умові наявності згоди іншої сторони контракту або у випадках, визначених цивільним законодавством.

Емітентом ф'ючерсу є створена біржою (фондовою чи товарною) або ТІС клірингово-розрахункова палата або клірингово-розрахунковий банк. Реєстрація ф'ючерсу здійснюється центральним апаратом Держкомісії з цінних паперів та фондового ринку не пізніше двох тижнів після одержання всіх необхідних документів. Зареєстрований ф’ючерс може знаходитися в обігу не більше 2 років з моменту його реєстрації.

Під форвардним контрактом розуміється стандартний документ, який засвідчує зобов'язання особи придбати чи продати цінні папери, товари або кошти у визначений час та на визначених умовах у майбутньому з фіксацією цін цього продажу під час укладення такого форвардного контракту. При цьому будь-яка сторона форвардного контракту має право відмовитися від його виконання за наявності згоди іншої сторони контракту або у випадках, визначених цивільним законодавством. Претензії щодо невиконання форвардного контракту можуть пред'являтися емітенту такого контракту.

Угода про поставку товару в майбутньому або строкова угода має назву "форвардна" і передбачає реалізацію виготовленого товару або такого, який підлягає виготовленню у наступних періодах з терміном постачання до одного року. Перевагами форвардних угод є їх здатність забезпечувати безперервність процесів, зменшення витрат від відволікання коштів на товарні запаси, зменшення видатків на складське зберігання товарів, до недоліків цих угод слід віднести наявність значного цінового ризику, а також нецінового ризику.

З фіксацією цін в момент торгів укладаються касові та строкові угоди. З наступною фіксацією цін укладаються строкові, так звані "форвардні онкольні" угоди. При цьому ціна фіксується на вимогу покупця. В процесі укладання бартерних угод обидві сторони є одночасно продавцем і покупцем в одній особі, розрахунки за такими угодами в грошах не здійснюються.

Відповідно до виду цінностей деривативи розподіляються на:

- фондовий дериватив - це стандартний документ, який засвідчує право продати (купити) цінний папір на договірних умовах у майбутньому. Правила випуску та обігу фондових деривативів встановлюються Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

- валютний дериватив - це стандартний документ, який засвідчує право купити(продати) валютну цінність на договірних умовах у майбутньому (правила випуску та обігу встановлюються НБУ);

- товарний дериватив це стандартний документ, який засвідчує право здійснити купівлю-продаж товарних цінностей на визначених умовах в майбутньому (правила випуску та обігу встановлюються органом, на який покладено функції регулювання біржового ринку).

Ф'ючерси та опціони на будь-який базовий актив, укладені як стандартизовані контракти, вважаються похідними цінними паперами, обіг яких повинен здійснюватися винятково на фондових чи товарних біржах або в організаційно оформлених позабіржових торговельно-інформаційних системах (ТІС) за правилами, встанов­ле­­ними біржами (ТІС) і затвердженими Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Біржі, де здійснюється торгівля опціонами та ф'ючерсами, базовим активом яких є цінні папери, повинні забезпечувати доступ учасників ринку до регулярної і особливої інформації про емітентів цих цінних паперів. Слід відзна­чити, що випуск опціонів та ф'ючерсів може бути здійснений як в паперовій (документарній), так і безпаперовій формах.


Дата добавления: 2020-10-14; просмотров: 161; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.021 сек.