Учасники біржової торгівлі

У ринковій економіці учасниками біржової торгівлі виступають агенти, маклери, брокери, дилери, спеціалісти, біржові спекулянти.

Трейдер - це представник брокера у торгівельній зоні біржі, який приймає замовлення від імені фірми на продаж і купівлю товару і має посвідчення працівника операційного залу.

Спеціаліст - це дилер, який займається винятково одним чи декількома видами біржового товару, стежить за котируванням і отримує оплату від фірми, товаром якої займається.

Обліковий виконавець, або зареєстрований представник - працівник брокерської контори, котрий приймає замовлення клієнта. Закони західних країн вимагають від нього складання особливих іспитів, після чого він отримує право приймати доручення клієнтів та надавати їм поради.

Маклер - посередник у біржових угодах. З одного боку, він повинен керуватися статутом біржі, а з другого, - викопувати головне завдання щодо досягнення взаємної вигоди для учасників угоди. Маклер приймає присягу згідно з якою він не має права здійснювати операції за свій рахунок, якщо це не передбачено статутом біржі.

Брокери - це особливий вид біржових посередників. Вони надають послуги як членам, так і не членам біржі і мають право здійснювати угоди лише за дорученням клієнта. Як правило, брокери об'єднуються в брокерські дома (контори). Брокерські контори - це малі, середні і великі компанії, які займаються посередницькою діяльністю.

Головне завдання брокерів - виконувати доручення замовника (купити-продати товар, вкласти гроші в справу, провести вигідний обмін товару, розміщувати замовлення на підприємствах).

Брокеру притаманні слідуючі функції: надання приміщення для зберігання цінних паперів, надання інформації про стан ринку на замовлення клієнта, обслуговування будь-яких комбінацій розпо­ділу фондів компанії, - включаючи найрізноманітніші угоди та їх кредитування. безпосередня робота з маклерами за дорученням клієнта по здійсненню реєстрації укладених угод.

Дилер - це посередник, але, на відміну від брокера, він укладає угоди від свого імені і за свій рахунок. Він купляє фондову цінність, а потім її перепродаж. Від брокера дилер відрізняється ще й тим, що він працю на фондових і валютних біржах. Дилерами також називають працівників банку, які виконують операції з валютою, депозитами і цінними паперами.

Головне завдання дилера- отримати прибуток від діяльності на біржі, керуючись при цьому статутом біржі.

Функції дилера: збирання комерційної інформації метою визначення товару чи цінного паперу, який котирується на біржі найвище, для отримання в майбутньому прибутку; створення оптимальних умов для обігу цінних паперів та інші.

Спекулянти - складають особливу групу учасників біржових операцій, вони використовують біржовий механізм, головним чином, з метою "гри" на підвищення чи пониження цін. Вони купують і продають лише за свій рахунок. Протягом дня вони купують і продають кілька контрактів, в залежності від коливання цін. Спекулянтів, які "грають" на підвищенні цін, називають "биками". Вони купують контракти і тримають їх до того часу, поки не зможуть продати за більш високою ціною. А тих спекулянтів, які ведуть "гру" на пониження цін, називають "ведмедями". Очікуючи зниження цін, вони беруть, наприклад, акції в борг у своїх брокерів і продають їх за поточними цінами. Якщо ціна дійсно знижується, то вони знову купують акції за більш низькими цінами і повертають ці акції їх власникам, залишаючи різницю собі. Брокеру, крім цього, виплачуються комісійні за послугу. Біржові спекулянти - "бики" та "ведмеді" - ще мають прізвиська "місцеві" або "локали". Вони поділяються на три категорії:

- одноденні спекулянти - це "локали", які вибирають позицію продавця чи покупця і витримують її протягом одного біржового дня;

- позиційні спекулянти це "локали", які витримують позицію продавця чи покупця протягом багатьох днів чи тижнів;

- "скальпери" - це дрібні спекулянти, які намагаються отримати невеликий виграш і часто змінюють позицію протягом одного біржового дня. У випадку здійснення продажу цю операцію називають короткою позицією, що означає гру на пониження цін.

У випадку здійснення купівлі цю операцію називають довгою позицією, що означає гру на підвищення цін. На біржі спекуляція торкається угод, які укладаються не для набуття чи передачі майнових або немайнових прав, а для отримання прибутку, що виникає з різниці сформованих у часі цін. Такого типу угоди дістали назву депортних і репортних. Депорт - спекулятивна біржова угода, що укладається з розрахунку зниження курсу цінних паперів з метою отримання курсової різниці. Репорт - спекулятивна біржова строкова угода, що укладається з розрахунку на підвищення курсу цінних паперів з метою отримання курсової різниці. Курсова різниця - різниця в ринкових цінах на валюту чи цінні папери в зв'язку з їх зміною на біржі.


Дата добавления: 2020-10-14; просмотров: 159; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.02 сек.