Фондові біржі та їх завдання

Біржа фондова (далі ФБ) - це організований ринок, де власники цінних паперів здійснюють через членів ФБ, які виступають в якості посередників, угоди купівлі-продажу. Ціни на ці цінні папери визначаються пропозицією і попитом на них, а сам процес купівлі продажу регламентований правилами та нормами.

Фондові біржі - це спеціалізовані установи, які створюють умови для постійно діючої централізованої торгівлі цінними паперами шляхом об'єднання попиту, пропозицій на них, надання місця, системи і засобів як для первинного розміщення, так і для вторинного обігу цінних паперів. Вони мають працювати за єдиними правилами та за єдиною технологією електронного обігу цінних паперів, визначеними Національною фондовою біржою. Членом фондової біржі може стати будь-який посередник на ринку цінних паперів, який дотримується і виконує вимоги, встановлені статусом і правилами цієї біржі.

Фондова біржа виконує ряд функцій: по-перше, вона відкриває юридичним особам доступ до позичкового капіталу шляхом випуску і продажу цінних паперів, при цьому капітал стає власністю емітента; по-друге, фондова біржа сприяє і забезпечує переливання капіталу емітента з однієї сфери діяльності в іншу, від однієї юридичної особи до іншої; по-третє, фондова біржа служить важливим каналом для розміщення державних цінних паперів, через неї опосередковано здійснюється управління державним внутрішнім боргом; по-четверте, фондова біржа є одним з економічних стабілізаторів, який вмонтований в систему товарно-грошових відносин і сприяє при цьому тривалому та динамічному розвитку господарського механізму; по-п’яте, фондова біржа служить економічним барометром ділової активності, показниками якого виступають спеціально розраховані індекси кон'юнктури - вони дозволяють аналізувати поточний стан фондового ринку, національної та світової економіки, складати економічні прогнози; по-шосте, фондова біржа забезпечує ефективний розвиток вторинного ринку; по-сьоме, вона формує сприятливе ставлення інвесторів до держави як одного із регуляторів ринку цінних паперів.

Член фондової біржі - це юридична особа, яка володіє біржовим місцем як засновник або акціонер біржі і має право укладати угоди від свого імені. Членами фондової біржі можуть бути виключно торговці цінними паперами, які мають ліцензію на право провадження професійної діяльності на фондовому ринку та взяли на себе зобов'язання виконувати всі правила, положення і стандарти фондової біржі.

Управління фондової біржі здійснює Біржова рада. В Біржову раду входять представники торгово-промислових та банківських компаній, які є постійними членами, а також представники вчених, ділових та політичних кіл, які не є членами біржі. На чолі Ради стоїть голова, роботою біржі керує виконавчий директор. Усі члени Біржової ради вибираються її постійними членами. Якщо біржа державного типу, то до складу Ради державні органи влади делегують своїх представників. Вибори до складу Ради здійснюються раз на 3 роки. Строк роботи голови Біржової ради може бути і менший.

Крім Біржової ради регулювання діяльності фондової біржі здійснюють слідуючі органи: Розрахункова палата (здійснює, контролює і регулює систему розрахунків), котирувальна комісія (шляхом співставлення попиту-пропозиції цінних паперів визначає їх реальну вартість), Комітет з правил біржової торгівлі (розробляє правила проведення біржових торгів), арбітражна комісія (вирішує суперечки між учасниками біржі), Експертна комісія (дає рекомендації з питань експертної оцінки деяких операцій з цінними паперами), Реєстраційне бюро (здійснює реєстрацію угод, укладених на фондовій біржі). Інші біржові підрозділи створюються по необхідності.


Дата добавления: 2020-10-14; просмотров: 222; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.025 сек.