Форми та структура державного регулювання на фінансовому ринку

Державне регулювання здійснюєтьсяз метою: створення умов для ефективної мобілізації та розміщення на ринку вільних фінансових ресурсів, захисту прав інвесторів та інших учасників фінансового ринку, контролю за прозорістю та відкритістю ринку, дотримання учасниками ринку вимог актів законодавства, запобігання монополізації та сприяння розвитку добросовісної конкуренції на фінансовому ринку.

Державні регулятори фінансового ринку України можуть бути поділені на три групи:

- загальні регулятори: до функцій Президента України, Верховної ради України, Кабінету міністрів України належать прийняття законодавчих і нормативних актів, визначення напрямів державної політики та забезпечення загальні основи державного регулювання на ринку цінних паперів;

- спеціальні фінансові регулятори: Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг та Національного банку забезпечує реалізацію єдиної державної політики розвитку і функціонування ринку цінних паперів України;

- недержавні фінансові регулятори.

Основними формами державного регулювання фінансового ринку є: прийняття актів законодавства з питань діяльності учасників ринку, регулювання випуску та обігу фінансових активів, реєстрація випусків (емісій) фінансових активів та інформації про їх випуск, контроль за дотриманням емітентами порядку реєстрації випуску та продажу фінансових активів, регулювання прав і обов'язків учасників ринку, видавання спеціальних дозволів (ліцензій) на здійснення професійної діяльності на ринку та забезпечення контролю за такою діяльністю, створення системи захисту прав інвесторів і контролю за дотриманням цих прав емітентами фінансових активів і особами, які здійснюють професійну діяльність на фінансовому ринку, контроль за достовірністю інформації, що надається емітентами та особами, які здійснюють професійну діяльність на фінансовому ринку, контролюючим органам, контроль за дотриманням антимонопольного законодавства на ринку.

Регулювання фінансового ринку виконує такі функції: виявлення стратегічних напрямків розвитку фінансового ринку та ролі його учасників, створення сприятливих умов для розвитку фінансового ринку в межах діючого в країні законодавства, встановлення відповідальності сторін та недопущення порушень умов функціонування фінансового ринку.

 


Дата добавления: 2020-10-14; просмотров: 145; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.018 сек.