Функціональний поділ учасників фінансового ринку

За функціями: емітенти, інвестори, інституційні інвестори, фінансові посередники, інститути інфраструктури ринку тощо.

Фінансові інституції поділяють на дві основні категорії — депозитних та недепозитні. Основною функцією депозитних інститутів на ринку є залучення коштів у вигляді депозитів та надання позичок. До них належать:

- комерційні банки здійснюють кредитування суб'єктів господарської діяльності та громадян за рахунок залучення коштів підприємств, установ, організацій, населення та інших кредитних ресурсів;

- ощадні банки та ощадні і кредитні асоціації є фінансовими інститутами, які залучають кошти інвесторів у вигляді депозитів і надають позики під заставу нерухомості;

- кредитні спілки. Учасниками кредитних спілок виступають фізичні особи, об'єднані за якоюсь ознакою: спільним місцем роботи, участю в одній професійній спілці чи одній релігійній організації.

Недепозитні інституції вкладають кошти інвесторів у портфель цінних паперів і виступають на ринку інституційними інвесторами:

- пенсійні фонди забезпечують працівників доходом після виходу на пенсію у формі періодичних виплат;

- страхові компанії є фінансовими посередниками, що здійснюють виплати своїм клієнтам при настанні певних подій, обумовлених у страховому полісі;

- інвестиційні компанії є інститутами спільного інвестування, які залучають кошти інвесторів і вкладають їх у диверсифікований портфель цінних паперів.

Інвестиційний фонд – це юридична особа, заснована у вигляді акціонерного товариства, виключною діяльністю якого є спільне інвестування.

Фінансові компанії – кредитно-фінансові установи, які спеціалізуються на кредитуванні окремих галузей або наданні певних видів кредитів, проведенні фінансових операцій.

Лізингові компанії – фінансово-кредитні формування, що досить поширені в західних країнах.

Кредитна спілка – це юридична форма кооперування фізичних осіб з метою більш ефективного використання вільних грошових засобів учасників на основі взаємного кредитування.

Ломбарди – це кредитні установи, які надають грошові позички під заставу рухомого майна.

Позичково-ощадні асоціації – це кредитні товариства, створені для фінансування житлового будівництва.

Значну роль на фінансовому ринку відіграють інститути інфраструктури — біржі та позабіржові системи, клірингові центри, інформаційні, рейтингові агентства тощо. Саме вони забезпечують стабільне функціонування ринку, купівлю-продаж фінансових активів на постійній та впорядкованій основі, контроль за якістю фінансових активів, що перебувають в обігу на ринку.


Дата добавления: 2020-10-14; просмотров: 163; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.018 сек.