Способи адресації даних

Всі дані, з якими працює табличний процесор, а це, як правило, числа, текст, дати, формули, зберігаються в комірках таблиці (комірка є перетином стрічки та стовпця). Кожна комірка таблиці має свою адресу. В Excel передбачено два способи адресації комірок, які умовно позначають А1 та R1С1.

При першому способі кожен рядок таблиці має свій порядковий номер, а кожному стовпцю відповідає буква (дві букви) англійського алфавіту: А,В,...,Z,АА,АВ,...,АZ,ВА,ВВ..., наприклад:

· А1 – адреса комірки, що розташована на перетині стовпця А та рядка 1;

· С16 – адреса комірки, що розташована на перетині стовпця С та рядка 16.

Спосіб адресації R1С1 передбачає використання для ідентифікації як рядків, так і стовпців їх порядкових номерів, записаних після буквених позначень: R – рядок (row), С стовпець (column). При цьому способі адресації поряд з адресою, наприклад К16СЗ (шістнадцятий рядок, третій стовпець), у формулах можна використовувати адреси відносно поточної комірки, наприклад:

· RС(-1) – адреса комірки, що розташована ліворуч від поточної;

· R(-1)С(2) – адреса комірки, що розташована ліворуч та через одну вниз від поточної.

Спосіб адресації комірок встановлюється на вкладці Общие (General) вікна Параметры (Options) шляхом вмикання або вимикання опції Стиль ссылок R1С1 (R1С1 reference style).

Використаний спосіб адресації суттєво враховується при копіюванні комірок, що містять формули з адресами комірок. За умовчанням Excel вважає всі адреси типу А1, С16 відносними (вираховується їх зсув за рядками та стовпцями стосовно поточної комірки). Тому копіювання комірки ЕЗ з формулою =ВЗ+С3+D3 в комірку Е4 (див. рис. 7.9) автоматично викличе зміну формули на =В4+С4+D4. Така автоматична зміна в більшості випадків виправдана і пришвидшує створення чи редагування електронної таблиці.

Для вказання абсолютної адреси (така адреса не змінюватиметься при копіюванні) комірки використовують запис $А$1 замість А1. Таким чином знак $ є символом абсолютної адресації. Якщо ми маємо запис $А1, то це означає, що при копіюванні (перенесенні) буде змінюватися тільки адреса рядка комірки, а при позначенні А$1 – тільки стовпця.Дата добавления: 2020-07-18; просмотров: 274; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.019 сек.