Система пожежної сигналізації


Призначення: ефективне і своєчасне виявлення загоряння з точним визначенням місця, оповіщення співробітників служ­би безпеки, міської служби пожежної охорони, ініціювання (по­дача сигналу на включення відключення) інших систем, доку­ментування інформації.

Побудова: для виявлення факту загоряння використову­ються різні типи пожежних датчиків (оповісників):

• димові (оптичні, іонізаційні, радіоізотопні, лінійні тощо). Використовуються в найбільш важливих, пожежонебезбечних зонах, а при можливості у всіх приміщеннях;

• теплові (магнітні, із застосуванням легкоплавких матері­алів, термометричні тощо). Використовуються в менш відповідальних зонах і як допоміжні;

• ручні сигналізатори пожежі. Розташовуються, як правило, поблизу запасних пожежних виходів, у місцях паління тощо;

• комбіновані тепло-димові датчики. Усі датчики можуть бути адресними (точне визначення місця загоряння) або безадресними (визначення місця з точні­стю до номера, або, як правило, кількох приміщень або цілого поверху).

Інформація від датчиків збирається центральною станцією пожежної сигналізації, що виконує функції контролю стану і

працездатності датчиків, виконавчих пристроїв, пристроїв опо­віщення, передачі інформації, ініціювання і документування інформації.

Функції центральної станції можуть виконувати:

• спеціалізований пожежний приймально-контрольний прилад або багатофункціональний приймально-конт­рольний прилад системи пожежної, охоронної та тривож­но-викличної сигналізації (при автономній або напівавто-номній організації системи безпеки);

• модулі (концентрування інформації, відображення, інтер­фейсу тощо) інтегрованої системи безпеки.

Система візуально-звукового оповіщенняПризначення: екстрене оповіщення гостей і співробітників готелю про виникнення пожежі або іншої екстремальної ситу­ації, указання шляхів якнайшвидшої безпечної евакуації, по­дання іншої екстреної інформації.

Побудова: для оповіщення використовуються спеціалізо­вані гучномовці, світлові табло з фіксованими написами («По­жежа», «Вихід» тощо), піктограмами або світлодіодне табло. Сигнал на включення засобів оповіщення подається або авто­матично центральною станцією пожежної сигналізації, або опе­ратором системи безпеки. Так само передана через гучномовці аудіо інформація може або вимовлятися через мікрофон опера­тором, або бути попередньо записана на магнітофон або в пам'я­ті комп'ютера і передаватися автоматично.

Відзначимо, що сучасні потужні інтегровані системи по­жежної безпеки включають розвинуті інтелектуальні системи оповіщення, що формують звукові і візуальні повідомлення за­лежно від конкретної ситуації (конкретного місця загоряння, розмірів території, охопленої вогнем, часу, що пройшов з мо­менту загоряння тощо), що забезпечує найбільшу ефективність евакуації і безпеку.Дата добавления: 2020-02-05; просмотров: 501;


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2024 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.007 сек.