Система управління доступом


Призначення: забезпечення безперешкодного санкціоно­ваного доступу в приміщення і блокування несанкціонованого доступу, організація режиму доступу (за тимчасовим розкладом, за ієрархією, залежно від сплачених клієнтом послуг тощо), облік робочого часу співробітників, документування інфор­мації.

Більш перспективною (хоча і більш дорогою) на сьо­годнішній день є ідея створення мережної (on-line) системи з централізованим контролем. Така система дозволить опера­тору служби безпеки (а також менеджеру готелю, представни­кам інших служб) постійно тримати під контролем ситуацію на об'єкті, знати, які приміщення відкриті, закриті, дозволя­ти або забороняти доступ тощо, можна навіть дозволити або заборонити певним особам зупиняти ліфт на тому чи іншому поверсі.

Коротко опишемо склад і принцип побудови мережної си­стеми.

Індивідуальні пластикові картки, що використовуються як «електронний ключ», забезпечуючи доступ у приміщення за певним алгоритмом, існують таких типів:

• перфоровані (найдешевші, перезапис неможливий);

• магнітні (найбільш розповсюджені, дешеві);

• штрих кодові (надійні, дешеві, без перезапису);

• viegand (індуктивні) (перезапис неможливий, середньої вартості);

proximiti (з дистанційним зчитуванням, відносно дорогі);

• smart (з вбудованим чипом) (найбільша кількість функцій, практично неможливо підробити, найдорожчі);

Зчитувачі мастикових карток призначаються для зчиту­вання з них інформації.

Кодонабірні пристрої призначені для набору індивідуально­го коду; іноді поєднуються зі зчитувачем карт, у цьому випадку код служить для підтвердження факту санкціонованого вико­ристання картки.

Контролери зчитувальних пристроїв призначені для оброб­ки інформації, що надходить від зчитувачів і кодонабірних при­строїв і передають її на центральну станцію (головний контро­лер), дозволяють або забороняють доступ відповідно до закла­деного алгоритму, управляють замками.

Центральна станція системи управління доступом являє собою, як правило, персональний комп'ютер, сервер, іноді го­ловний контролер або і те, і інше. В інтегрованих комплексах безпеки відповідні модулі або безпосередньо сервер комплексу використовуються для контролю, обробки, відображення і до­кументування інформації, що надходить, управління режимом доступу, програмування локальних контролерів, організації взаємодії з іншими системами комплексу безпеки, прийому та передачі інформації.

Крім того, до мережної системи включаються:

• обладнання для виготовлення карт, записування інфор­мації;

• замкові дверні пристрої (електромеханічні й електро­магнітні замки, електрозасувки, дверні доводчики тощо).

• інші пристрої, що включають тамбури, шлюзи, прохідні кабіни, детектори металів (для умов готелю ці пристрої можуть застосовуватися з великими обмеженнями). З погляду економії коштів як індивідуальні картки найдо­цільніше використовувати звичайні пластикові картки з магніт­ним кодуванням. Для клієнтів класу VIP можуть бути рекомен­довані proximiti-картки (зчитуються дистанційно, навіть якщо знаходяться всередині гаманця в нагрудній кишені). Картка видається клієнтові при реєстрації. Система будується таким чином, що доступ клієнт

до номера дозволяється рівно на оп­лачений термін перебування в готелі. Крім того, можливий

дозвіл або заборона доступу до тих, або інших приміщень (зон, поверхів) залежно від сплаченого комплексу послуг, класу тощо. Відвідувачам, які не є клієнтами готелю, можуть також видава­тися індивідуальні карти, що дозволяють, наприклад, лише до­ступ на певний поверх протягом певного часу.

Відзначимо, що можливі найрізноманітніші настройки си­стеми на певну реакцію у випадку спроби несанкціонованого проходу. Наприклад, якщо зафіксовано спробу скористатися гостьовою карткою в рамках дозволеного маршруту, але поза заданим часом, система може або просто заборонити прохід, або дозволити його, негайно сповістивши службу безпеки.

Обслуговуючий персонал готелю, співробітники служби безпеки можуть мати персональні картки, що дозволяють дос­туп до певних або до всіх номерів. При кожному факту входу до номера центральна станція фіксує, хто і коли ввійшов.

Зазвичай, для більшої ефективності системи контролю до­ступу на особливо важливих об'єктах застосовуються шлюзові або тамбурні прохідні кабіни, що практично виключають будь-яку можливість несанкціонованого проходу і блокують поруш­ника в замкнутому просторі кабіни. Однак застосування по­дібних пристроїв у готелях навряд чи доцільне, оскільки ство­рює масу незручностей для клієнтів та їх гостей. Хоча для окремих приміщень (каса, сховище цінностей) воно може бути рекомендоване. Аналогічно, може бути рекомендоване локаль­не застосування пристроїв виявлення металів (зброї), вибухо­вих речовин. Наприклад, стаціонарні детектори аркового типу можуть бути встановлені на вході в зони або окремі номери ка­тегорії люкс, а вже користуватися ними чи ні, вирішує госпо­дар номера або його особиста охорона. Крім того, рекомендуєть­ся оснастити службу безпеки переносними детекторами зброї й вибухівки.Дата добавления: 2020-02-05; просмотров: 428;


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2024 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.008 сек.