Сучасні системи Інтернет-бронювання


Сьогодні без Інтернету неможливо уявити діяльність сучас­ного готелю. Інтернет використовується практично у всіх ос­новних його бізнес-процесах, починаючи від пошуку і залучен­ня клієнтів як комунікаційного і маркетингового інструменту і закінчуючи формуванням асортименту послуг.

Розвиток Інтернету дозволяє не лише здешевити засоби зв'язку, але й отримати реальну можливість налагодити працю всіх учасників ринку готельних послуг як єдиного офісу. Робо­та з глобальними системами бронювання через Інтернет до­зволяє готелю не лише надавати всім учасникам ринку опера­тивну і достовірну інформацію про ціни і кількість вільних місць

у будь-який момент часу, але і надає можливість стежити за про­ходженням замовлення на всіх етапах його здійснення.

На сьогодні існують різні глобальні мережні системи бро­нювання (CRS – computer reservation systems). Усі вони відрізня­ються одна від одної як набором пропонованих послуг, так і тех­нологією роботи. Найстаріші системи, такі як Сирена, Амадеус, Габріель, працюють в основному через спеціальні термінали, які необхідно встановити в готелі. Технологія роботи побудо­вана на складних командах, а довідка, закладена в систему, являє собою простий текст. У цих системах немає фотографій, карт та іншої графічної інформації.

Через ці системи в основному реалізуються авіз і залізничні квитки, оскільки творцями таких систем були авіакомпанії. Нині із такими системами в основному працюють великі готелі, що бронюють квитки для свої гостей.

Багато фірм, що відповідають за експлуатацію класичних CRS, ведуть розробки програм, що дозволяють працювати з цими системами через Інтернет. Нові системи бронювання, серед яких «Sabre», Galileo, Wordspan та інші, використовують як засіб зв'язку між своїми базами даних та клієнтами Інтернет, а як термінал — звичайний комп'ютер. Витрати на роботу через них невисокі і доступні навіть невеликим готелям.

Для ілюстрації прогресивності використання електронно­го бронювання варто розглянути основні процедури взаємин між різними суб'єктами туристичного ринку.

Система бронювання дозволяє готелю внести інформацію про себе в довідкову систему, і вона стає доступною всім турагентам, шо зайняті реалізацією послуг цього готелю, а також всім потенційним клієнтам. Це дозволяє уникнути перекручу­вання інформації, а також забезпечує її оперативне коректуван­ня у випадку зміни.

Працюючи із системою бронювання, готель одержує єдину довідкову систему, організовану за єдиною схемою, що полег­шує йому та його контрагентам роботу з нею. Сучасні системи бронювання мають довідкову систему з великою кількістю фо­тографій і докладним описом готельних номерів.

Працюючи з глобальною системою бронювання, готелі мо­жуть пропонувати великий асортимент послуг клієнту. Гло­бальні системи бронювання дозволяють за декілька хвилин, а

іноді й секунд підібрати номери, що максимально задовольня­ють запити клієнтів. Працюючи із системою пошуку, клієнт задає регіон, період, ціну, кількість місць, відстань до моря, на­явність басейну, наявність сауни тощо, а система за поставле­ними умовами підбирає варіант. Клієнтові залишається лише вибрати із запропонованих варіантів. Після вибрання послуг бронювання здійснюється за кілька хвилин.

Якщо готель має свій сайт в мережі Інтернет, він може роз­містити на ньому сторінку для on-line бронювання.

Питання та завдання для самоперевірки

1. У чому полягає важливість застосування інформаційних те логій в діяльності сучасних готелів ?

2. Охарактеризуйте систему автоматизації управлінню готелем.

3. Визначте інформаційні потоки в системі управи

4. Які функції у готелі виконує інформаційний центр?

5. Що таке сучасні системи Інтернет -бронювання ? В чому їх пере­ваги перед традиційними засобами бронювання?

 

Глава 8.Дата добавления: 2020-02-05; просмотров: 585;


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2024 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.008 сек.