Взаємини менеджера проекту з клієнтами

Менеджер проекту повинен володіти не тільки високою кваліфікацією, великим досвідом у реалізації проектів, а також іншими якостями, але і користуватися репутацією у світі бізнесу і вміти знаходити взаєморозуміння з клієнтами.

Менеджер проекту буде мати успіх у замовників і інвесторів якщо:

- буде в спілкуванні з ними шукати компроміси, а не конфліктувати;

- не бути занадто самовпевненим і прислухатися до думок інших;

- пам'ятати про те, що це проект клієнта, а не його власний;

- не бути дратівливим і не нервуватися при спілкуванні зі співрозмовниками;

- буде прислухатися до альтернатив співрозмовників і своїх колег, а не завзято відстоювати свої пропозиції;

- буде вміти справлятися не тільки з поточними, але і з перспективними проблемами, уміти передбачати й оцінити ринкову кон’єктуру;

- буде уміти вибирати, організовувати, зацікавлювати, запитати, а не «зломи голову» наказувати, приймаючи командно-адміністративні методи.

Такий менеджер завжди знайде своє місце в ринковій економіці, у світі бізнесу, буде почувати себе впевнено в будь-якій сформованій обстановці і ситуаціях.

 

Команда проекту

Команда проекту – тимчасова організаційна структура проекту створювана на період здійснення проекту або однієї з фаз його життєвого циклу. Задачею керівництва команди проекту є вироблення політики і затвердження стратегії проекту для досягнення його мети. Керівництво командою управління проектом здійснює керівник проекту.

До складу команди входять представники структурних підрозділів компанії і відповідальні особи, призначені керівником проекту за узгодженням з керівництвом компанії.

Команда управління проектом формується відповідно до принципів, висловлених в Стандарті компанії по управлінню проектами.

Склад команди проекту може варіюватися залежно від величини проекту. Треба розуміти, що команда проекту – багато в чому освіта віртуальна, оскільки багато членів команди це співробітники функціональних підрозділів.

Керівник проекту

Коли розроблена і затверджена концепція проекту і приймається рішення про початок робіт, завжди виникає вельми гостре питання, а саме – призначення керівника проектом. Ця проблема виникає не тільки перед Замовником. Проект – вельми складна ієрархічна структура і тому часто будь-яка його частина або етап може розглядатися як окремий проект. Таким чином, призначення керівника проекту стає задачею, як проектної організації, так і компанії-генпідрядника.

При виборі і призначенні керівника проектом, необхідно чітко розуміти фундаментальні відмінності між менеджером середньої ланки і керівником проекту, а саме:

· У керівника проекту звичайно не буває абсолютної влади і він залежить від керівників функціональних підрозділів компанії, що забезпечують його підтримкою під час реалізації проекту;

· Керівник проекту повинен кожного разу створювати команду управління проектом і розформовувати її у міру завершення проекту;

· Керівник проекту вимушений працювати в рамках бюджету проекту і не може розраховувати на постійне фінансове підживлення як керівник функціонального підрозділу;

· Більшість питань, які доведеться вирішувати керівнику проекту, більшою мірою торкатимуться адміністративного (комерційного) характеру і у меншій мірі технічного.

Для ефективного керівництва проектом необхідно поєднувати технічну і адміністративну кваліфікацію. У разі матричної організації, більшою мірою, керівник проекту буде вимушений ухвалювати технічні рішення для дозволу конфліктів між різними технічними фахівцями. Конфліктні ситуації, властиві матричній структурі, вимагають добрих комунікативних здібностей.

Спробуємо стисло сформулювати основні вимоги до керівника проекту:

· Лідерство в колективі;

· Досвід роботи над аналогічними проектами;

· Добрі комунікативні здібності;

· Уміння ухвалювати обгрунтовані рішення і добиватися їх чіткого виконання;

· Високий рівень технічної підготовленості, широкий кругозір;

· Уміння знайти технічну «родзинку» при рішенні технологічних задач;

· Уміння скласти чіткий план і розставити пріоритети;

· Уміння чітко і ясно висловлювати свої ідеї;

· Уміння делегувати має рацію і відповідальність.

Керівник проекту не може бути експертом у всіх питаннях, тому при реалізації проектів, особливо складних, його головною задачею стане оперативна координація всіх виконуваних робіт і своєчасне ухвалення рішень.

Для успішного виконання проекту, керівнику проекту, в цілому, необхідно:

· Мати чітко продуману схему реалізації проекту;

· Мати короткостроковий і довгостроковий план проекту (пригадаємо метод «набігаючої хвилі») з обгрунтованими оцінками потрібних ресурсів;

· Систему контролю, що дозволяє достатньо точно і швидко реагувати на зміни стану проекту;

· Плани проведення технічних і організаційних нарад і відладжений механізм контролю за ухваленими рішення.

Крім того, необхідно відзначити, що добрий керівник проекту зобов'язаний налагодити добрі робочі відносини із замовником і партнерами. Представляється, що добрі відносини з партнерами дозволять ефективно вирішувати як поточні задачі, так і мінімізувати проблеми перспективних задач.


Дата добавления: 2021-12-14; просмотров: 72; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.026 сек.