Основні показники фінансово-господарської

діяльності підприємства

№ п/п Показники Значення  
1. Виручка від реалізації з ПДВ, тис.грн.
2. Собівартість реалізованої продукції, тис.грн.
3. Прибуток від фінансових операцій, тис.грн.
4. Збиток від фінансових операцій, тис.грн.
5. Вартість основних фондів на початок періоду, тис.грн.
6. Надійшло основних фондів протягом звітного періоду, тис.грн.
7. Вибуло основних фондів протягом звітного періоду, тис.грн.
8. Чисельність працівників, чол.

 

РІШЕННЯ. До вартісних показників належать фондовіддача, фондоємкість, фондоозброєність та рентабельність, для розрахунку яких необхідно визначити залишкову вартість основних фондів, чистий прибуток.

1) Залишкова вартість основних фондів = Вартість основних фондів на початок періоду + надійшло основних фондів протягом звітного періоду – вибуло основних фондів протягом звітного періоду – нараховано амортизації протягом звітного періоду (Ба = Б(а-1) + П (а-1) –В (а-1) – А(а-1))

Ба = 2561+77-45=2593 тис. грн.

2) Оподатковуваний прибуток (або фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування) = Виручка від реалізації з ПДВ – ПДВ – Собівартість реалізованої продукції + Прибуток від фінансових операцій – Збиток від фінансових операцій = 26758 – 26758/6 – 14537 + 56 – 45 = 7772,3 тис. грн.

3) Чистий прибуток = Оподатковуваний прибуток – Податок на прибуток = 7772,3 – 7772,3*0,25 = 5829,23 тис. грн.

4) Фондовіддача = Виручка від реалізації без ПДВ (Чистий доход) / Залишкову вартість основних фондів = (26758 -26758/6)/2593 = 8,6 – свідчить про те, що на 1 грн. залишкової вартості основних фондів приходиться 8,6 грн. чистого доходу

5) Фондоємкість = 1/Фондовіддача = 1/8,6 = 0,11 – свідчить про те, що на 1 грн. чистого доходу приходиться 0,11 грн. залишкової вартості основних фондів, що говорить про низьку фондоємкість підприємства при значній фондовіддачі.

6) Фондоозброєність = Залишкова вартість основних фондів/Чисельність працівників = 2593/54 = 48 – свідчить про те, що на 1 робітника приходиться 48 грн. залишкової вартості основних фондів

7) Рентабельність, % = (Чистий прибуток/Залишкова вартість основних фондів)*100% = (5829,23/2593)*100% = 224,8% – значна рентабельність основних фондів може бути пояснена розвитком інших видів діяльності, окрім операційної. На 1 грн. основних фондів приходиться 2,248 грн. чистого прибутку підприємства.

Взагалі вартісні показники свідчать про високу ефективність використання основних фондів підприємства.

 

ТЕМА 9. ОЦІНЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВ

ПЛАН

1. Сутність і значення оцінки фінансового стану підприємства

2. Цілі, завдання і принципи проведення оцінки фінансового стану підприємства

3. Методика проведення оцінки фінансового стану

 


Дата добавления: 2021-12-14; просмотров: 50; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.019 сек.