ПРЯМІ ПОДАТКИ З ПІДПРИЄМСТВ

 

Прямі податки встановлюються безпосередньо для платників, їх розмір залежить від масштабів оподатковування. Прямі податки сприяють такому розподілові податкового тягаря, при якому більше платять ті члени суспільства, що мають більш високі доходи. Такий принцип оподатковування більшість економістів вважають справедливим. Але форма прямого оподатковування вимагає складного механізму стягування податків; виникають проблеми обліку об'єктів оподатковування і відхилення від сплати.

Головним прямим податком є податок на прибуток.

Оподаткування прибутку підприємств і організацій завжди було в центрі уваги законодавців. Зміни об'єкта оподатковування, ставок податку, складу податкових пільг викликали необхідність прийняття нових законодавчих актів, у результаті за період 1991-1998 рр. утримання податку з прибутку регулювалося нормами чотирьох законів.

До 1 січня 2004 року базова ставка податку складала 30%. З 1 січня 2004 року прибуток платників податку, включаючи підприємства, засновані на власності окремої фізичної особи, обкладається за ставкою 25% до об'єкта оподатковування.

Об'єктом оподатковування є прибуток за звітний період, що визначається в такий спосіб: оподаткований прибуток = Валовий доход скоригований – валові витрати – амортизаційні відрахування.

При цьому валовий доход – загальна сума доходу платника податку від усіх видів діяльності, отриманого (нарахованого) протягом звітного періоду в грошовій, матеріальній або нематеріальній формах як на території України, так і за її межами.

Скоректований валовий доход – валовий доход, визначений без урахування сум ПДВ, компенсацій, отриманих за рішенням суду, суми надмірно оплачених податків, повернутих з бюджету і не включених до складу валових витрат, кошти, що отримані з Державного інноваційного фонду тощо.

Валові витрати виробництва і реалізації – сума яких-небудь витрат у грошовій, матеріальній, нематеріальній і іншій формах, проведених як компенсація вартості товарів (робіт, послуг), що придбані (виготовлені) для їх подальшого використання у власній господарській діяльності.

Амортизація – це поступове віднесення витрат на придбання, виготовлення або поліпшення основних фондів і нематеріальних активів на зменшення скоректованого прибутку платника податку в межах норм амортизаційних відрахувань.

Податок, що підлягає сплаті в бюджет, має визначатися по формулі:

ПН = ОП х Спп, (5.7)

де ПН – сума податку на прибуток, що підлягає сплаті в бюджет;

ОП – об'єкт оподатковування;


Дата добавления: 2021-12-14; просмотров: 77; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.017 сек.