КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПІДГОТОВКИ.

1. Назвіть від’ємні риси чистого прибутку у податковому та бухгалтерському обліку.

2. Дайте визначення прибутку. Згідно визначення надайте характернику його основних рис.

3. Складіть перелік задач, що вирішує прибуток підприємства.

4. Опишіть порядок формування основних фінансових результатів підприємства згідно фінансової звітності.

5. Назвіть різницю між показниками прибутку і рентабельності.

6. Охарактеризуйте порядок формування оподаткованого прибутку у податковому обліку.

7. Які заходи, на Вашу думку варто здійснити для інтеграції податкового і бухгалтерського обліку. Чи потрібна така інтеграція.

8. Встановіть функції фінансового менеджера крупного промислового підприємства по управлінню прибутком.

9. Окресліть посадові обов’язки робітника малого підприємства по управлінню прибутком.

10. Складіть перелік показників рентабельності, що можуть бути розраховані на основі основних видів прибутку за фінансовою звітністю.

 

ПРИКЛАД 4.1. Визначити суму та рівень валового доходу при наявності даних:

– нерозподілений прибуток складає – 200 тис.грн.

– сума валових витрат дорівнює – 360 тис.грн.

– обсяг товарної продукції – 2500 тис.грн.

– ставка ПДВ – 20 %

– ставка податку на прибуток – 25 %

– підприємством сплачено штраф та пеня за недопоставку товару у розмірі – 16 тис.грн.

– сплачені дивіденди становлять – 16 % прибутку.

РІШЕННЯ.

1) Чистий прибуток = Нерозподілений прибуток + Дивіденди + Сума сплаченого штрафу = 200+(200*1,16)+16=448 тис. грн.

2) Оподаткований прибуток = Чистий прибуток + Сплачений податок на прибуток = 248 + (248*1,25) = 558 тис. грн.

3) Скоригований валовий доход = Оподаткований прибуток + Валові витрати + Амортизаційні відрахування = 360 + 558 = 918 тис. грн.

4) Сукупний валовий доход = Скоригований валовий доход + ПДВ = 918 + (918*1,2) =804 тис. грн.

5) Рівень валового доходу = (Сукупний валовий доход/Обсяг товарної продукції)*100% = (804/2500)*100% = 32,16%

Відповідь: сума валового доходу становить 804 тис. грн, рівень валового доходу дорівнює 32,16%.

ПРИКЛАД 4.2. Визначити валовий доход, оподаткований прибуток та чистий прибуток підприємства, використовуючи наступні дані:

1. Доход від реалізації продукції – 1232 грн.

2. Доходи від іншої реалізації, у тому числі:

- без зворотна фінансова допомога – 820 грн.

- суми коштів страхового резерву, використаних не за призначенням – 92 грн.

- сума отриманого штрафу за недопоставку товару – 412 грн.

- пеня складає 12 % суми штрафу

3. ПДВ 20%

4. Акцизний збір з доходу (від реалізації) – 116 грн.

5. Кошти, що надійшли у вигляді міжнародної технічної допомоги – 912 грн.

6. Валові витрати – 413 грн.

7. Балансова вартість основних фондів на кінець року:

– групи 1 814 грн.

– групи 2 425 грн. (використовується прямолінійний метод)

8. Ставка податку на прибуток – 25 %.

РІШЕННЯ.

1) Сукупний валовий доход згідно Закону України “Про оподаткування прибутку підприємства” це сукупні доходи підприємства, отримані у матеріальній та нематеріальній формі як на території України, так і за її межами протягом звітного періоду = Валовий доход від реалізації + без зворотна фінансова допомога + суми коштів страхового резерву, використаних не за призначенням + сума отриманого штрафу за недопоставку товару + пеня + кошти, що надійшли у вигляді міжнародної технічної допомоги = 1232+820+92+412+412*012+912 = 3517,44 грн.

2) Скоригований валовий доход = Сукупний валовий доход – ПДВ – Акцизний збір – Кошти, що надійшли у вигляді міжнародної технічної допомоги (всі доходи та платежі, що за своїм змістом підлягають вирахуванню із валового доходу)= 3517,44 – 3517,44/6 – 116 – 912 = 1903,2 грн.

3) Оподаткований прибуток = Скоригований валовий доход – Валові витрати – Амортизаційні відрахування = 1903,2 – 413 – 814*0,08 – 425*0,4 = 1255,08 грн. (ставки амортизації згідно діючого законодавства у податковому обліці)

4) Чистий прибуток = Оподатковуваний прибуток – Податок на прибуток = 1255,08 – 1255,08*0,25 = 941,31 грн.

Відповідь: Сукупний валовий доход складає 3517,44 грн., оподаткований прибуток дорівнює 1255,08 грн., чистий прибуток – 914,31 грн.

 


Дата добавления: 2021-12-14; просмотров: 53; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.02 сек.