Теоретичні положення до теми заняття

Глибиною води називаються відстань по вертикалі від поверхні води до дна ріки чи іншого водного об’єкту (каналу, озера, водосховища і ін.).

Вимірювання глибини води є важливим видом гідрометричних робіт. Дані про глибини води необхідні для цілей пароплавства та лісосплаву, при проектуванні, будівництві і експлуатації різних гідротехнічних споруд, визначення витрат води, наносів, об’ємів води в озерах і водосховищах.

За даними вимірювань глибин води визначаються як самі глибини так і характер рельєфу дна річки, озера та інших водоймищ.

За результатами вимірювання глибин будуються план русла річки або ложа водоймищ в ізобатах (лініях однакових глибин) чи в горизонталях, а також поперечні і повздовжні профілі та визначаються морфометричні характеристики.

Вимірювання глибин бажано проводити при низьких (меженних) рівнях води тобто коли оголяються мілини, коси, окремі камені, виступи скал та інше.

Промірні роботи виконуються шляхом вимірювання глибин в окремих точках або шляхом безперервного запису профілю дна.

В першому випадку отримуємо глибини в окремих точках, які розташовані одна від другої на певній відстані, яка приймається залежно від необхідної точності вимірювань.

При цьому способі профіль дна річки буде неточним, так як залишаються не проміряними глибини на ділянках між точками вимірювань.

Проміри глибини проводять за допомогою рейки або краще за позначку, тобто жердини з діленням через 5 см, діаметром в 4.6 см, а при великих глибинах за допомогою лота.

При промірах глибин за поперечним профілем із зарубками кутомірними інструментами, для кожної проміряної крапки, встановлюється на планшеті відстань від постійного початку.

Безперервні записи профілю дна виконуються автоматично спеціальними приладами, які розглядаються нижче.

При вимірюванні глибини в окремих точках необхідно:

1. Визначити місце розташування промірної точки на попередньому плані чи профілю;

2. Виміряти глибину води в точці, тобто виміряти відстань по вертикалі від поверхні води до дна річки в даній точці.

3. Визначити відмітку рівня води, при якому виконано при вимірюванні глибини.

Що стосується останнього, то оскільки глибини води вимірюються від її поверхні, то в процесі промірних робіт ведуть спостереження за рівнем води. Рівень води під час промірних робіт називається робочим Нраб якщо під час виконання вимірювань глибин рівень води не змінюється, то робочий рівень приймається за розрахунковий Нроз, тобто Нроз = Нраб . При коливаннях рівня води в межах 1...10 см за розрахунковий приймається середнє їз спостережень. Вимірювання глибин ведеться з човна.


Дата добавления: 2016-07-27; просмотров: 1756; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.022 сек.