Технологія як складова організації

Технологія – важлива внутрішня змінна в організації. Раніше під технологією мали на увазі тільки конкретний процес виготовлення продукції. Нині розуміють сукупність способів, методів і прийомів перетворення усіх початкових ресурсів (людських, інформаційних, матеріальних, грошових) в корисний для суспільства продукт або послугу. Тому можна розглядати технологію як метод вирішення завдань підприємства, спосіб ведення підприємницької діяльності.

Роль технології в підвищенні ефективності управління можна проілюструвати наступною ситуацією.

Ситуація на фірмі Ксерокс

У кінці 70-х і початку 80-х років американська фірма Ксерокс опинилася в складній економічній ситуації. На ринку розмножувального обладнання посилилася конкуренція, особливо з боку японських виробників. Частка ринку, контрольованого фірмою Ксерокс, стала швидкими темпами знижуватися. Так, у 1979 р. на долю фірми припадало 18,5% американського ринку, в 1981 р. – 13%, а в 1984 р. – 10%. Японські компанії перевершували фірму за всіма основними показниками – виробничі витрати у них були вдвічі нижчі. Продажна ціна японських виробів була нижча рівня заводської собівартості продукції Ксерокс. Витрати американської фірми на планові ремонти і переробки досягали 30 % від вартості річного об'єму продажів. Для виходу із складної ситуації фірмі довелося критично проаналізувати всю технологію розробки, виробництва, продажу і післяпродажного обслуговування. Була розроблена програма комплексної модернізації технології фірми, яку назвали "лідерство через якість". В ході виконання програми було здійснено:

1) Загальне, починаючи з вищого керівництва, навчання. Увесь персонал фірми був розділений на групи, що формуються за принципом спільності виконуваних функцій. До першої групи увійшли керівники вищого рівня. Впродовж одного тижня вони проходили підготовку з питань якості. У свою чергу, ці керівнки провели заняття із співробітниками наступної ієрархічної ланки і т. д. Навчальний цикл складав 18 місяців. Кожен із співробітників витратив не менше 20 годин на вивчення термінології, методів і засобів забезпечення якості.

2) Саме виробництво стало характеризуватися рядом нових ознак :

· підвищилася кваліфікація працівників;

· у бригадах робочих проводилися щоденні наради впродовж 1 години, на яких обговорювалися виниклі проблеми і можливі рішення;

· підвищився рівень організації роботи.

Завдяки цьому фірма не лише повернула загублені під натиском японських конкурентів позиції, але і до кінця 90-х років стала оцінюватися на американському ринку дешевих копіювальних машин як постачальник номер 1.

Вплив технології на управління значною мірою визначається наступними принципами: кооперацією, уніфікацією і оптимізацією. Розглянемо вплив цих принципів на ефективність управління.

Кооперація. Фірма Ксерокс використала принцип кооперації у своїй політиці по відношенню до постачальників. Раніше, вона мала 5000 постачальників в різних країнах світу, стосунки з ними будувалися на принципах конкуренції. Однотипні вироби розподілялися фірмою між безліччю постачальників, які конкурували між собою за право поставляти деталі. Тому постачальники часто мінялися, не існувало міцної співпраці. Така політика себе не виправдовувала. Виявилося краще встановити з постачальником міцну довгострокову співпрацю. Фірма домагалася того, щоб кожен постачальник зарахував її в першу п'ятірку своїх основних клієнтів. Завдяки кооперації з постачальником, фірмі вдалося суттєво знизити рівень матеріально-технічних запасів, підвищити якість деталей, знизити витрати на їх контроль. Покращали взаємовідносини із споживачами, що дозволило збільшити міру їх задоволення.

Уніфікація. Принцип уніфікації, тобто усунення необгрунтованої різноманітності об'єктів і впровадження корисної одноманітності. На фірмі Ксерокс використовувалася організаційно-управлінська уніфікація, дозволяюча підвищити ефективність роботи управлінського апарату і скоротити терміни підготовки виробництва.

Принцип оптимізації полягає в тому, щоб знаходити і використовувати найкращі, найефективніші рішення. Вдосконалення технології не обов'язково приведе до підвищення ефективності виробництва, якщо ці зміни і нововведення в технологію не будуть прийняті людьми, працюючими в організації.


Дата добавления: 2016-07-27; просмотров: 1218; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.023 сек.