Аналіз зрізів внутрішнього середовища і внутрішніх ситуаційних змінних.

Внутрішнє і зовнішнє середовище організації

Відповідно до системного підходу організації є складними, тому що складаються з підсі­стем, елементів (наприклад, різних підрозділів, відділів, служб, рівнів управління) або внутрішніх чинників, до яких відносять­ся цілі, завдання, структура, технологія, люди; відкритими, оскільки є частинами ще більшої системи – зовнішнього середовища і нахо­дятся під впливом його факторів: прямих (постачальники, споживачі, конкуренти, закони і державні органи, трудові ресурси і т. д.) і непрямих (стан економіки, політична обстановка, соціокультурні чинники, науково-технічний прогрес, події в інших країнах і т. д.); соціотехничними, оскільки в них люди (соціальний компонент) взаємодіють з технікою.

Якщо менеджери, управляючи організаціями, здатні і зобов'язані впливати на їх внутрішні чинники, то до дії зовнішніх чинників вони в основному можуть тільки пристосовуватися, адаптуватися.

 

Рис. Внутрішні і зовнішні фактори організації

Аналіз зрізів внутрішнього середовища і внутрішніх ситуаційних змінних.

Згідно з ситуаційним підходом, в менеджменті при ухваленні управлінських рішень необхідно проводити аналіз зовнішнього і внутрішнього середовища організації. Внутрішнє середовище організації має декілька зрізів, кожен з яких включає набір ключових процесів і елементів організації, стан яких в сукупності визначає потенціал і можливості організації.

Кадровий зріз внутрішнього середовища охоплює такі процеси, як: взаємодія менеджерів з іншими працівниками, найм, навчання і просування кадрів, оцінка результатів праці і стимулювання, створення і підтримка нормальних стосунків між працівниками і т. п.

Коли ми аналізуємо організацію з метою вибору місця роботи, нас в першу чергу хвилює саме кадровий зріз підприємства.

Організаційний зріз включає: інформаційно-комунікаційні процеси, форми побудови апарату управління, так звану організаційну структуру управління, норми, правила процедури, розподіл прав і відповідальності, ієрархію підпорядкування.

Організаційний і кадровий зрізи визначають функціональний потенціал організації.

У виробничий зріз входять виготовлення продукту, постачання і господарювання, проведення досліджень і розробок. Усе це можна визначити, як технологію ведення підприємницької діяльності і техніко-технологічний потенціал організації.

Маркетинговий зріз внутрішнього середовища організації охоплює усі ті процеси, які пов'язані з реалізацією продукції. Це стратегія продукту, стратегія ціноутворення, стратегія просування продукту на ринку, вибір ринків збуту і системи розподілу. Таким чином, маркетинговий зріз визначає цілі і стратегії організації, тобто стратегічний потенціал організації.

Фінансовий зріз включає процеси, пов'язані із забезпеченням ефективного використання і руху грошових коштів в організації. Зокрема, це забезпечення прибутковості, створення інвестиційних можливостей. Усе це визначає фінансовий потенціал організації.

Внутрішнє середовище як би повністю пронизується організаційною культурою, яка, також як вищеперелічені зрізи, повинна піддаватися найсерйознішому вивченню в процесі аналізу. Організаційна культура проявляється у вигляді стійких норм, принципів, цінностей і представлень відносно того, як ця організація повинна і може реагувати на зовнішні дії, як слід поводитися в організації, який сенс функціонування організації, причому це мають приймати всі члени організації. Організаційна культура сприяє тому, що організація виступає сильною, стійко виживаючою в конкурентній боротьбі структурою. Проте може бути і так, що організаційна культура послаблює організацію, не даючи їй успішно розвиватися навіть у тому випадку, якщо вона має високий техніко-економічний і фінансовий потенціал.


Дата добавления: 2016-07-27; просмотров: 2297; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.018 сек.