Класифікація видів змін

Існує безліч видів змін (перетворень), властивих кожному управлінню.

Процесні зміни включають такі нововведення:

1) у процесах взаємодії організації із зовнішнім середовищем (організація збутової і закупівельної діяльності, схеми співробітництва, вибір партнерів тощо);

2) у процесах управління рухом матеріальних запасів і грошових коштів (логістичні перетворення);

3) у процесах інформаційно-аналітичного забезпечення управління (оперативність, достовірність, своєчасність, аналітична цінність і пр.);

4) технологічні - в процесах виробництва продукту, послуги та ін;

5) організаційні - у процесах взаємодії функцій, персоналу, цільових груп тощо. Процесні перетворення орієнтовані на економію всіх видів витрат, часу, підвищення якості роботи. У цьому випадку вони можуть бути безпосереднім джерелом додаткового прибутку. Особливість процесних перетворень – короткостроковість їх окупності, доступність у проектуванні та реалізації.

Продуктові перетворення – це вибір і освоєння нових видів продуктів і послуг. Звичайно, для цього необхідно розробити нові технології або придбати будь-які нові технічні рішення і права на їх реалізацію - шляхом покупки винаходу, або запрошення на роботу нових працівників, здатних розробити нові технології, або своїми силами.

При розробці продуктових перетворень завжди виникає необхідність вибору таких перетворень, які виявляться найбільш прийнятними в конкретних умовах функціонування підприємства, його положення на ринку, конкурентоспроможності та ресурсоємності.

Діапазон вибору нових товарів і послуг визначається наступними видами продуктових перетворень:

þ товари і послуги не нові для підприємства, але нові для ринку, на якому працює підприємство;

þ товари і послуги не нові для підприємства, але вироблені для нового ринку, на якому буде працювати підприємство;

þ товари та послуги нові для підприємства, але не нові для ринку і тому вимагають від підприємства освоєння ринку;

þ товари та послуги нові і для підприємства, і для ринку і вимагають освоєння не лише виробництва, а й створення ринку.

Класифікація продуктових інновацій можлива як за критеріями новизни для підприємства і ринку, так і за іншими критеріями.

За життєвим циклом продукту або послуги можна виділити наступні продуктові перетворення:

þ з тривалим життєвим циклом;

þ з коротким життєвим циклом;

þ перетворення в продуктах і послугах, що вимагають значного науково-технічного доробку;

þ капіталомісткі;

þ некапіталомісткі;

þ з коротким терміном окупності;

þ з тривалим терміном окупності.

Дані види перетворень, як правило, поєднуються, що відіграє важливу роль в різних управлінських ситуаціях.

Ресурсні перетворення – це реконструкції основних факторів функціонування підприємства:

þ реорганізація підприємства у різних факторах його функціонування - управління, організація виробництва, робота з персоналом та ін;

þ перерозподіл або реструктуризація матеріальних і нематеріальних ресурсів;

þ перерозподіл відповідальності посадових осіб і повноважень менеджерів різного рівня, зміцнення дисципліни, підвищення організаційної чіткості роботи всіх ланок управління.

Ресурсні перетворення безпосередньо не приносять додаткових прибутків, але є необхідною умовою реалізації всіх перетворювальних проектів продуктового типу, всіх перетворень по збільшенню продажів і зниження собівартості.

У той же час ресурсні перетворення, як і всі інші, потребують певних витрат, проходять іноді дуже болісно в соціально-психологічному відношенні і повільно окупаються. Вони характеризують стратегічний аспект управління змінами.

Різні види перетворень в залежності від їх окупності та доступності щодо стартових інвестицій можна ранжувати наступним чином: найбільш доступні і оперативні – процесні нововведення; продуктові перетворення є середньостроковими і середньокапіталоємні, а ресурсні – самими довгостроковими й дорогими. Це розташування перетворень залишається таким же, якщо ранжувати їх залежно від ймовірності ризиків.

 


Дата добавления: 2016-07-27; просмотров: 1680; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.023 сек.