Ілюстрований приклад. Крива Філіпса для Великобританії, 1950–1966 рр.

У табл. 4.5 наведені дані про щорічні темпи зростання заробітної плати Y і рівня безробіття Х у Великобританії в період 1950–1966 рр.

Таблиця 4.5

Темпи зростання зарплати й рівня

безробіття у Великобританії, 1950–1966 рр.

Рік Темп зростання зарплати, % Рівень безробіття, %
1,8 1,4
8,5 1,1
8,4 1,5
4,5 1,5
4,3 1,2
6,4
1,1
1,3
3,6 1,8
2,6 1,9
2,6 1,5
4,2 1,4
3,6 1,8
3,7 2,1
4,8 1,5
4,3 1,3
4,6 1,4

 

Застосування моделі (4.6.1) дає такі результати:

(2,067478) (2,8477792) = 0,3849 t = (0,690782) (3,0635606) = 9,3854 p = (0,500253) (0,0078824) p = (0,00788)    

Згідно з цими результатами граничний рівень зниження зарплати за рік дорівнює –1,43%. Тобто, якщо Х необмежено зростає, зниження заробітної плати буде не більше ніж 1,43% на рік.

Як підсумок наведемо табл. 4.6, що містить основні результати розглянутих нами моделей.

Таблиця 4.6

Основні формули для нелінійних за змінними моделей

 

Модель Вигляд Кутовий коефіцієнт Еластичність
Лінійна
Log-log
Log-lin
Lin-log
Обернена

 

Якщо вираз для коефіцієнта еластичності залежить від змінних, то на практиці звичайно використовуються їх середні значення.

 


Дата добавления: 2016-07-27; просмотров: 1443; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.014 сек.