Туберкульоз у підлітків

Підлітковий туберкульоз займає в клініці значне місце. У той час як у дітей виявляються переважно первинні форми туберкульозу (90-93%), а в дорослих - вторинні (до 90%), то у підлітків в однаковій мірі виявляються і первинні, і вторинні форми туберкульозу.

У зв'язку з гормональною перебудовою в підлітків, так само як у дітей, зберігаються нестійкість імунітету, підвищена чутливість, що обумовлює розвиток гостропротікаючих форм туберкульозу.

Серед первинних форм туберкульозу частіше спостерігаються первинний туберкульозний комплекс, бронхоаденіт, хронічно протікаючий первинний туберкульоз, серед вторинних – інфільтративний туберкульоз легень.

Перебіг первинного туберкульозу в підлітків подібний до перебігу первинних форм у дітей. Нерідко первинні форми туберкульозу у підлітків супроводжуються яскравими параспецифічними реакціями у вигляді вузлуватої еритеми, ревматизму Понсе, фліктенульозного кератокон’юнктивіту, полісерозиту, гепатиту, нефриту. Результат первинного туберкульозу в підлітковому періоді більш сприятливий, ніж у дітей. Разом з тим не виключена можливість ускладненого перебігу первинного туберкульозу, при якому спостерігаються формування первинних каверн, обсіменіння з утворенням дочірніх каверн, залучення в процес периферичних і мезентеріальних лімфатичних вузлів.

У цих випадках захворювання набуває хронічного характеру. Первинні каверни можуть повністю закритися, але зворотний розвиток вогнищ первинного комплексу відбувається на протязі декількох років. Залишкові зміни в легенях після клінічного видужання можуть бути джерелом аутореінфекції і причиною виникнення рецидивів. У підлітків відкладання вапна у вогнищах відбувається повільніше і виражене в меншій мірі, ніж у дітей.

Хронічний первинний туберкульоз у підлітків протікає звичайно у вигляді казеозного бронхоаденіту й описується в літературі як юнацький туберкульоз. Характерною рисою хронічно протікаючого первинного туберкульозу є залучення в процес кісток, суглобів, очей, нових груп лімфатичних вузлів з їх тотальним або частковим казеозом, туберкульозним ураженням шкіри у вигляді скрофулодерми і формуванням нориць. У підлітковому періоді свіжі або хронічні форми первинного туберкульозу іноді важко відокремити від процесів вторинного походження, тому що клініка туберкульозу у підлітків відрізняється значним поліморфізмом. Прояви захворювання, типові для первинного періоду туберкульозної інфекції (ураження лімфатичних вузлів, наявність параспецифічних реакцій), комбінуються із симптомами, характерними для вторинного туберкульозу (бронхогенне поширення, схильність до хронічного перебігу і формування деструкцій).

Вторинний туберкульоз у підлітків відрізняється схильністю до значних інфільтративно-пневмонічних реакцій з утворенням поодиноких і множинних каверн і наступним прогресуванням захворювання. Джерелом його розвитку є верхівкові вогнища, що виникли в результаті як ранної, так і пізньої дисемінації в період первинного туберкульозу; або ще не цілком сформовані петрифікати в коренях легень.

Не можна заперечувати можливість виникнення вторинного туберкульозу в інтактній легені у підлітка, який переніс в дитинстві неускладнений первинний туберкульоз. У цих випадках причиною туберкульозу може бути екзогенна суперінфекція.

Комплексне тривале і безперервне лікування антибактеріальними препаратами іноді із застосуванням штучного пневмотораксу і хірургічних втручань дає можливість досягти повного клінічного видужання у більшості підлітків, хворих на туберкульоз.

Контрольні питання:

1. Особливості перебігу і патогенезу первинних форм туберкульозу у дітей.

2. Причини ускладненого перебігу туберкульозу у дітей раннього віку.

3. Особливості лікування дітей першого року життя. Особливості лікування дітей інших вікових

категорій.

4. Особливості перебігу, патогенезу і клінічних проявів туберкульозу у підлітків.

5. Особливості лікування хворих на туберкульоз підлітків.

 

Література:

1. Русакова Л.И. Остро прогрессирующие формы легочного туберкулёза у подростков //

Проблемы туберкулёза. – 2001. - № 1. – С.31-34.

2. Патоморфоз первинних форм туберкульозу у дітей в сучасних умовах / Костроміна В.П. та ін. //

Український пульмонологичний журнал. – 2002. - № 2. – С.36-39.

3.Туберкулёз у детей / Костромина В. и др.// Доктор.–2002. - № 4. – С. 41-43.

4. Особенности туберкулеза у детей раннего возраста/ Сиренко И.А. и др.// Проблемы туберкулёза

– 2003. - № 1.- С. 30-32.

5. Фирсова В.А. Туберкулёз у подростков: диагностика, клиника, лечение// Проблемы туберкулёза

– 2003. - № 3. – С.23-26.

6. Копылова И.Ф., Шавелькина И.И. Особенности диссеминированных форм туберкулёза у детей

// Проблемы туберкулёза и болезней лёгких. – 2004. - № 1. – С.28-30.

7. Фещенко Ю.І., Білогорцева О.І. Туберкульоз у дітей та підлітків в Україні. Динаміка основних

показників за 10 років // Український пульмонологічний журнал. – 2006. - № 2. – С.27-29.

8. Особливості клінічного перебігу інфільтративного туберкульозу легень у дітей / Костроміна

В.П. та ін. // Український пульмонологічний журнал. – 2006. - № 4. – С.47-50.

 


Дата добавления: 2016-07-27; просмотров: 1972; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.022 сек.