Аналіз структури витрат і відрахувань , тис. грн.

Показник За минулий рік За звітний рік Відхилення Темп зростання, %  
сума питома вага, % За планом фактично Від плану Від минулого року  
сума питома вага, %  
1. Податок на додану вартість 15,6 17,54 +20 +80 140,0
2. Акцизний збір 6,5 7,3 +26 +32 139,0
3. Інші відрахування з доходу 2,8 2,9 +14 +8 122,0
4. Собівартість реалізованої продукції 62,3 56,4 +40 +100 112,5
5. Адміністративні витрати 6,2 6,5 +24 +24 130,0
6. Витрати на збут 1,8 1,2 -2 -4 83,3
7. Інші операційні витрати 0,9 1,0 +2 +4 133,0
8. Фінансові витрати 1,8 1,1 -2 -6 75,0
9. Втрати від участі в капіталі 0,1 -2
10. Інші втрати 1,7 6 0,4 -6 -16 27,2
11. Податок на прибуток від звичайної діяльності 4,5 +22 +72
12. Надзвичайні відрахування 0,4 1,2 +14
Усього витрат і відрахувань 100,1 123,7

 

 

На витратних статтях звітності відображаються:

– на статті "Собівартість реалізованої продукції (товарів, ро­біт, послуг)" – виробнича собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг), або собівартість реалізованої продукції;

– на статті "Адміністративні витрати" – загальногосподарські витрати, пов'язані з управлінням і обслуговуванням підприємства;

– на статті "Витрати на збут" – витрати підприємства, пов'язані з реалізацією продукції (товарів), витрати на утримання підрозділів, які займаються збутом продукції (товарів), на рекла­му, доставку продукції споживачам;

– на статті "Інші операційні витрати" – собівартість реалі­зованих виробничих запасів, безнадійні борги і збитки від знеці­нення запасів; збитки від операційних курсових різниць;

– на статті "Фінансові витрати" – виплата відсотків та інші ви­трати підприємства, пов'язані із залученням позичкового капіталу;

– на статті "Втрати від участі в капіталі" – збитки від ін­вестицій;

– на статті "Інші витрати в операційній діяльності" – собі­вартість реалізації фінансових інвестицій, необоротних активів, майнових комплексів, збитки від неопераційних курсових різ­ниць, збитки від уцінки фінансових інвестицій;

– на статті "Надзвичайні витрати" – збитки від надзвичай­них подій (стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій).

У формуванні прибутків значну роль відіграють відрахування від доходів, прибутків.

Відрахування від доходів існують такі:

– податок на додану вартість;

– акцизний збір;

– інші відрахування з доходу – знижки, повернення товарів тощо.

Відрахування від прибутку – це податок на прибуток від зви­чайної діяльності і податки з надзвичайного прибутку.

Як бачимо, з-поміж витрат найбільшу питому вагу має собі­вартість реалізованої продукції – 62,3 % торік, 56,4 % у звітному році. Значну частку становлять адміністративні витрати. Так, то­рік вони дорівнювали 6,2 %, а у звітному зросли до 6,5 %, тобто в абсолютній сумі збільшилися на 12 тис. грн.

Дані таблиці показують, що найбільшу частку відрахувань становлять податки на додану вартість (15,6 % і 17,54 %). У звіт­ному році збільшилась також і сума акцизного збору – до 7,3% проти 6,5% торік.

3.3. Аналіз впливу факторів на формування доходів
і витрат підприємства


Дата добавления: 2016-07-27; просмотров: 2114; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.02 сек.