Економіко-математичні методи, використовувані в економічному аналізі

Метод кореляційно-регресивного аналізу

Метод кореляційно-регресивного аналізу широко використо­вуєть­ся для визначення тісноти зв'язку між показниками, що не зна­ходяться у функціональній залежності. Щільність зв'язку між досліджу­ваними явища­ми вимірюється кореляційним відношенням (для криво­лінійної залежності). Для прямолінійної залежності обчислюється коефіцієнт кореляції.

Однією з розповсюджених аналітичних задач, що розв'язуються з застосуванням кореляційно-регресивного методу, є задача на запуск – випуск. Припустимо, що існують фактичні дані про запуск і випуск промислових виробів (табл. 1.6).

Таблиця 1.6

Фактичні дані запуску – випуску промислових виробів, тис. шт.

Запуск Xi
Випуск Yi 17,2 20,9 11,6 18,7 14,1 12,9

 

Потрібно визначити залежність випуску виробів у середньому від їхнього запуску, склавши відповідне рівняння регресії.

Значення x і y визначаються за формулами:

 

; ;

Подальшим обчисленням надається таблична форма, що під­ви­щує їхню наочність (табл. 1.7).

Таблиця 1.7


Дата добавления: 2016-07-27; просмотров: 1223; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.016 сек.