Як правильно проводити тренінг

1. Вступ

Представлення тренера, інформація про організацію чи захід в рамках якого проходить тренінг, оголошення теми тренінгу, план роботи.

2. Правила

Прописуємо правила, які будуть необхідні для кращого і ефективного проведення тренінгу. Тренер пропонує свої правила. Аудиторія може їх доповнити своїми пропозиціями. Головне, щоб вони не суперечили правилам тренера. Потім правила приймаються голосуванням. Типові правила такі:

1) Цінувати час

2) Говорити по черзі

3) Говорити коротко і по темі

4) Говорити від свого імені

5) Правило піднятої руки. Говорити після підняття руки та дозволу тренера, щоб не перебивати один одного

6) Правило піднятої ноги. Можна виходити з тренінгу, не питаючи дозволу, тихо, не заважаючи далі проводити тренінг

7) Правило толерантності та поваги до учасників тренінгу

8) Бути позитивним та добровільно активним. Тобто висловлювати позитивні думки, ідеї та позитивні дії. А також,якщо необхідна людина для виконання завдання, то присутні мають право пропонувати лише свою кандидатуру.

9) Правило конфіденційності. Інформація про приватне життя присутніх на тренінгу , що прозвучала не має обговорюватись надалі.

 

3. Знайомство

Тренер проводить будь-яку вправу на знайомство на свій вибір. Наприклад: назвати ім`я та асоціацію із словом тренінг, назвати ім`я та свою рису, яка має допомогти в проведенні тренінгів і т.д.

 

4. Очікування

Вправа під час якої учасники тренінгу висловлюють свої сподівання почути ту чи іншу інформацію на тренінгу. Отримати ті чи інші знання. Для тренера вправа важлива щоб зрозуміти, що люди хочуть почути і дізнатись від нього. На що краще зробити більший акцент. Вправа може проводитись у різноманітних варіаціях.

 

5. Обговорення в групі

Задаємо питання аудиторії “ЩО таке тренінг?” , “Чому саме така форма навчання є найкращою?”. Разом виробляємо формулювання, яке буде найбільш влучним. Записуємо його так, щоб усі бачили. Єдиного визначення не існує. Тому ви можете виробляти свої. Мої визначення.

 

Тренінг – інтерактивна форма навчання людини на задану тематику, що має свою структуру та правила проведення.

Інтерактивна форма навчання – подача інформації для засвоєння під час якої людина слухає цю інформацію, обговорює її та висловлює свої думки, приймає участь у вправах, пов`язаних із фізичної та розумової активністю, спрямованих на отримання та засвоєння даної інформації.

 

6. Міні-лекція

із запитаннями-відповідями. Виписуємо структуру тренінгу, з поясненнями кожного елементу та періодичними запитаннями до групи. “Що має бути далі?”, “Для чого ми це робимо?” і т.д.

 

Структура тренінгу:

1) Вступ.Представлення тренера, інформація про організацію чи захід в рамках якого проходить тренінг, оголошення теми тренінгу, плану роботи.

2) Правила. Прописуємо правила, які будуть необхідні для кращого і ефективного проведення тренінгу. Правила допомагають створити гарну атмосферу під час тренінгу. Тренер пропонує свої правила. Аудиторія може їх доповнити своїми пропозиціями. Головне, що б вони не суперечили правилам тренера. Потім правила приймаються голосуванням .Коли люди прийняли правила самостійно, то вони вже будуть їх дотримуватись, або їм буде легше робити зауваження , зважаючи, на правила, які вони самостійно прийняли.

3) Знайомство. Необхідний елемент тренінгу, який потрібен для поступового заглиблення у тренінг, для створення атмосфери розкутості та відкритості на тренінгу, адже зазвичай ця вправа проходить досить весело. Під час неї важливо запам’ятати якомога більше імен учасників тренінгу для подальшої кращої роботи

4) Очікування.Вправа під час якої учасники тренінгу висловлюють свої сподівання почути ту чи іншу інформацію на тренінгу. Отримати ті чи інші знання. Для тренера вправа важлива щоб зрозуміти, що люди хочуть почути і дізнатись від нього. На що краще зробити більший акцент. Вправа може проводитись у різноманітних варіаціях.

5) Основна частина. В цій найбільшій частині тренінгу проходять основні дискусії, вправи на знання та розуміння тематики тренінгу, інтерактивно подається основний масив інформації.

6) Заключна частина. В заключній частині важливо, щоб учасники дали свій зворотній зв'язок, щодо тренінгу та його ефективності. Можна провести просто опитування “Що винесли із тренінгу?” , “що сподобалось?”, “Що не сподобалось?”, можна розробити анкети для заповнення і т.д.

 

7. Робота у малих групах

Об’єднуємо людей у малі групи. Завдання: “Прописати методи навчання, які, на їх думку, використовуються для проведення тренінгів та те, для чого вони використовуються”

 

Основні методи навчання:

· “Мозковий штурм” - це метод, який допомагає за короткий проміжок часу зібрати максимальну кількість ідей і поглядів, щодо певної проблематики. В загальній групі кожен висловлює свою думку, яка неодмінно занотовується. Потім йде обговорення “накиданих” думок. Цей метод не тільки генерує ідеї, але є досить ефективним при розв`язанні проблем. Цей метод використовується, коли необхідно а) З`ясувати, що учасники знають та як ставляться до тієї чи іншої проблеми чи б) Розкрити зміст того чи іншого поняття

· Кероване обговорення нової інформації або проблеми. Здійснюється у вигляді активного обміну думок між учасниками тренінгу у загальній групі. Зазвичай тренер задає певні питання групі або навпаки. Таким чином йде осмислення та оброблення певно інформації. До необхідної відповіді групу ведуть певним ланцюжком коротких чітких питань. Після серії запитань та відповідей робиться аналіз та узагальнення усього сказаного.

· Робота в групах.Часто використовується метод об’єднання учасників тренінгу у малі групи . Це дає можливість за короткий час усім присутнім висловити свої думки, обговорити питання у більш зручній обстановці, допомагає учасниками розкритися та ближче поспілкуватись між собою. Підвищує активність учасників тренінгу. Також застосовується, як засіб обміну досвідом між присутніми.

· Рольові ігри –метод навчання, де учасники імітують певні життєві ситуації на задану проблематику чи тему. Коли розігрується певна ситуація то ті, що грають і ті, що дивляться можуть відчути та побачити певні “підводні камені”. Під час даних ігор учасники набувають певних знань та навичок необхідних в реальному житті. ЦЕ один із найефективніших методів навчання. Власні переживання та відчуття запам`ятовуються яскраво та зберігаються у пам`яті довго. Рольова гра дає розуміння того, як поводяться інші люди в певній ситуації , а також розвиває вміння оцінювати передумови їхньої поведінки.

· Міні-лекції надають можливість донести нову, необхідну інформацію, що має допомогти присутнім глибше зрозуміти проблему і зробити необхідні висновки. Завдання тренера при цьому не тільки в повідомленні необхідної інформації, але й в переконанні групи у корисності цієї інформації для розв`язання проблеми. Тому під час міні-лекції використовуються додаткові запитання або короткий обмін думками. Міні-лекція закінчується колективним обговоренням чи вправою, яка дозволить практично використати отримані знання. Бажано після закінчення міні-лекції роздати присутнім прослухану інформацію у друкованому вигляді.

· Творчі вправи.До таких вправ відносять зазвичай малювання, аплікації, вигадування історій та ігор, моделювання і т.д. Дозволяє допомогти присутнім глибше зрозуміти проблему, наочно її показати. Головне пам’ятати, що це не “конкурс талантів”, а вправа на наочне висвітлення проблеми чи якоїсь ідеї.

· Рухливі ігри. Необхідні під час проведення тренінгу для “розрядки” учасників, зняття напруги, короткого відпочинку.

· Техніки зворотного зв`язку. Запитання ставляться на початку вправи для того, щоб зорієнтуватися, наскільки присутні ознайомлені з темою, та для того, щоб ввести їх у тему. Наприкінці вправи запитання для з’ясування ступеня засвоєння даного матеріалу і для поглиблення його розуміння. Це допомагає також визначити причини можливого непорозуміння матеріалу або незадовільного сприйняття нових ідей та інформації.

· “Навчаюсь вчусь”.Ідея полягає в тому, що всі присутні на тренінгу отримують певну частину інформації і мають обмінятися нею з якомога більшою кількістю людей. При цьому, повторюючи по декілька разів свою інформацію, людина краще запам’ятовує. Отримана інформація не читається, а переказується знову і знову тим, з ким людина “випадково” зустрічається. Тому ця вправа ще називається “броунівський рух”, бо учасники вільно пересуваються по робочій кімнаті.

Існує ще один варіант цієї вправи – “інформаційне коло”, коли група ділиться навпіл, і всі присутні стають лицем один до одного , створюючи два кола: за тренерською пропозицією ті особи, які стоять лицем один до одного,обмінюються інформацією. Потім, знов з тренерською вказівкою присутні ляскають у долоні і зовнішнє коло переміщуються на один крок вліво або вправо. Після обміну інформацією між новими партнерами, група знову ляскає у долоні і тепер уже внутрішнє коло робить крок у той самий бік. Вправ триває доти, поки пари, що розпочинали обмін інформацією, не зустрінуться знову. Таким чином, всі учасники зовнішнього кола одержують повну інформацію від людей із зовнішнього кола і навпаки.

 

8. Рольова гра

Вибираємо активних людей, які хочуть відчути себе у якості тренера. Даємо їм картки із завданням, де прописаний метод навчання та вправа, яку вони мають проводити і як проводити.

Учасники ж мають запам’ятовувати, як проходить вправа і які помилки у проведенні вправи вони помітили у “тренера”.

Після закінчення кожної вправи проходить обговорення у групі. Разом із групою виписуємо правила проведення даних методик.

 

Картка №1 Міні-лекція. Тема міні-лекції може бути яка завгодно. Наприклад, “Британський формат парламентських дебатів” Завдання тренеру: Читати, не відриваючись від листа Читати монотонно Читати досить швидко Не приймати питання Читати сидячі
Картка №2 Робота в малих групах. Завдання,яке треба дати групі – розробити план будь-якого дебатного заходу(що маємо зробити? Як маємо зробити?Яка кількість людей задіяна?) Завдання тренеру. Об’єднати у групи “як сидять” Не давати роз’яснення по темі Дати 7хв. на розробку Розказувати одній групі, що треба робити, які пункти прописати Ігнорувати інші групи Сказати про закінчення часу за півхвилини Закінчити вправу на стадії закінчення обговорення у малих групах. Без презентації напрацювань у колі.

 

Картка №3 “Мозковий штурм”. Вправа. Група каже асоціації із словом дебати. Завдання “тренера”: Не записувати деякі пропозиції(погані, не точні) Стояти спиною до групи, продовжувати спілкування Постійно відхиляти пропозиції якоїсь активної людини Наголошувати, що пропозиції однієї людини дуже влучні чи заохочувати лише її до пропозицій Критикувати, але записувати деякі пропозиції

 

Правила поведінки тренера під час проведення роботи в малих групах:

1) Чіткість поставленого завдання

2) Контроль кожної групи та допомога лише у разі необхідності

3) Періодичне повідомлення групам про час, що залишився

4) Об`єднувати у групи, в залежності від кількості груп, кожних 2их, 3их, 4их людей по порядку в цікавій формі.

5) Чітко вказувати, яку презентацію має зробити група після обговорення для всіх учасників.

Правила роботи тренера під час проведення “мозкового штурму”:

1) Не критикувати думки

2) Записувати усе без коментарів

3) Заохочувати активність усіх членів групи

4) Систематизувати думки і зробити висновок після вправи

5) Рівноправність присутніх. Нікого не виділяти із групи у негативному/позитивному руслі

Правила роботи тренера під час проведення міні-лекції:

1) Дізнатись на початку міні-лекції через техніки зворотного зв`язку знання аудиторії по темі

2) Розповідати, а не читати з листка

3) Тримати постійний зоровий контакт з аудиторією

4) Реагувати на запитання

5) Періодично задавати питання, щодо своєї інформації на уточнення, на запам’ятовування чи на передбачення, що буде далі сказано.

Правила роботи тренера під час проведення керованого обговорення:

1) Питання чітко продумують і формулюють так, щоб підвести присутніх до розуміння проблеми.

2) Якщо, хтось висловлює помилкове судження, не потрібно йому вказувати на помилку , а через ланцюжок запитань повести до потрібної відповіді

3) Намагайтесь уникати дискусій. Дискусія в групі можлива тільки за умови обмеження часу її проведення та вірного добору запитань. Вмілого і цілеспрямованого керування ходом дискусії.

4) Під час дискусії треба стежити, щоб не виникали діалоги або дискусії між окремими членами групи.

5) Ставитись уважно до усіх, забезпечувати усім учасникам рівні можливості в обговоренні.

 

9. “Броунівський рух”

Роздати людям інформацію із тренерськими порадами. Дати 5хв. на вивчення. Після цього вони мають вільно пересуватись по робочій кімнати і переказувати інформацію іншим людям та отримувати від них також нову для себе інформацію.

Тренерські поради

1) Учасники мають сидіти полу кругом під час тренінгу. Це допомагає провести тренінг більш ефективно та у кращій обстановці. В аудиторії немає “мертвих зон”, де люди можуть взагалі не включатись у роботу тренінгу. Також в такому випадку люди бачать і розуміють один одного краще. Тренеру легше вести комунікацію із групою

2) Зберігати нейтралітет в усьому. Під час тренінгу не має бути фаворитів та людей, які потрапили в немилість у тренера, не мають бути присутні будь-які прояви не рівноправ’я , жодного, навіть, натяку від тренера на дискримінацію по расі, релігії, статті, віку.

3) Коли працюємо по методу “робота у малих групах”. Важливо казати не “роз’єднуємось,ділимось на групи”, а “об’єднуємось у групи”. Це позитивно впливає на мікроклімат у групі. Та показує те, що вона єдина

4) Дуже важливо під час знайомства запам’ятати якомога більше імен учасників. Мінімум 3-4. ПО-перше, коли звертаєшся до людини по імені реакція і відношенні до тебе будуть набагато кращими. По-друге, часто групу треба розтормошити і потрібно пропонувати комусь розпочати якусь вправу чи висловити свою думку. Знаючи імена легко попрохати когось. Не знаючи – буде важко до когось звернутись.

5) Під час написання певно інформації для всіх учасників на ватмані краще за все, щоб вона вже або була прописана і лише показувалась , а ви про неї розповідали. Чи, якщо вона пишеться під час тренінгу – попрохати когось, щоб її записувати. Бо писання самому і стояння спиною до аудиторії призведе до суттєвого зниження якості сприйняття інформації.

6) Під час написання плану тренінгу завжди треба залишити вільний час або закладати на вправи трошки більше часу, ніж стільки, скільки,на ваш погляд, вона має йти(особливо, якщо будете проводити цей тренінг в перший раз). Завжди відбуваються якісь непередбачені ситуації. Також група може бути менш підготовленою до теми чи довше виконувати ті чи інші вправи, ніж зазвичай інші групи. Краще закінчити раніше, аніж не вкластись у відведений ліміт часу. Під час тренінгу також постійно слідкуйте за часом, який залишився і за часом виконання тих чи інших вправ, щоб не вибитись із графіку.

7) Робіть максимальний уклін під час проведення тренінгу на “вчення через дію”. Саме, коли людина сама щось робить - вона запам’ятовує це найкраще. Тому матеріал, який дається у теоретичній частині завжди треба закріпити практичним завданням, щоб людина це відчула і запам’ятала набагато краще.

8) Якщо вам зададуть питання, на яке ви не знаєте відповіді чи не впевнені. То, можете переадресуйте його в аудиторію, а поки - подумайте. Потім можете підсумувати обговорення. Можете відразу сказати, що не впевнені, що знаєте точну відповідь і ,що знайдете її обов`язково після тренінгу і донесете інформацію до людини. Головне ніколи не намагайтесь щось видумати чи сказати те, чого не знаєте. Дуже легко потрапити “в калюжу”.

9) Яка б думка не висловлювалась на тренінгу, потрібно подякувати учаснику і відзначити, що це думки конкретної людини і вони мають право на існування.(крім, тих, що порушують правила тренінгу та норми закону і моралі). Варто підкреслювати, що на запитання може бути не тільки одна вірна відповідь, а безліч відповідей і всі вони мають право на існування.

10) Існує негласне правило проведення тренінгу, відповідно до якого не варто обмежуватись лише одним методом протягом усього заняття. Використання різноманітних технік не тільки сприяє збереженню уваги і працездатності групи. Але і відбиває реальні життєві ситуації, при яких може виникнути необхідність одночасного використання різних моделей поведінки.

 

10. Зворотній зв'язок від групи.

Можна провести опитування чи анкетування: “На скільки був корисний цей тренінг?”, “що ви винесли із цього тренінгу?”, “яка інформація вам здалась найбільш вагомою?” і т.д.


Дата добавления: 2016-07-27; просмотров: 18019; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.07 сек.