МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ ДОМАШНІХ


ТА КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

 

На основі вивченого теоретичного матеріалу пропонується виконання домашньої (контрольної) роботи на тему „Проектування штампованої заготовки”. Бланк завдання наведено нижче.

 

Визначення серійності виробництва

 

В даній роботі тип виробництва пропонується визначити наближеним способом за даними, що наведені в таблиці 1 [1].

 

Таблиця 1 – Орієнтовні дані для попереднього визначення типу виробництва

 

Виробництво Кількість оброблюваних деталей одного типорозміру в рік, N шт.
важкі (масою більше 100 кг) середні (масою 10-100 кг) легкі (масою до 10 кг)
Одиничне Дрібносерійне Середньосерійне Великосерійне Масове До 5 5 – 100 100 – 300 300 – 1000 більше 1000 До 10 10 – 200 200 – 500 500 – 5000 більше 5000 До 100 100 – 500 500 – 5000 5000 – 50000 більше 50000

 

 

Вибір можливих варіантів виготовлення заготовки, їх порівняльний аналіз

 

Визначення 2-х альтернативних варіантів виготовлення заготовки. При розгляді цього питання попередньо можуть бути використані дані, що наведені в таблиці 2. В таблиці наведено, в основному, кількісні показники при штампуванні заготовок на різних типах обладнання. Для проведення повного аналізу можливих способів виготовлення заготовки обробкою тиском необхідно опрацювати літературні джерела [2, 3, 4, 5, 6] та розглянути такі питання:

1. Суть виготовлення заготовки при використанні даного способу та обладнання.

2. Переваги.

3. Недоліки.

4. Область застосування.

5. Остаточний вибір 2-х варіантів виготовлення заготовки (з урахуванням кількісних показників та якісного аналізу).

При цьому питання 1, 2, 3, 4 можуть бути подані у вигляді таблиці 3.


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА ТЕХНОЛОГІЇ ТА АВТОМАТИЗАЦІЇ МАШИНОБУДУВАННЯ

 

 

ЗАВДАННЯ

 

на домашню (контрольну) роботу з дисципліни “Проектування та виробництвозаготовок деталей машин”

студенту………………….……........................................................................

факультет…………..………...................група…….……...............................

 

Зміст завдання

 

Розробити креслення і технологічний процес виготовлення заготовки деталі …………..………................... обробкою тиском.

 

Початкові дані

 

Робоче креслення деталі…………………………………………….

Матеріал деталі………………………………………………………

Маса деталі…………………………………………………………...

Річна програма випуску деталей…………………………………....

 

Зміст роботи

 

РОЗРАХУНКОВО-ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

1. Визначення серійності виробництва.

2. Вибір можливих способів виготовлення заготовки, порівняльний аналіз. Визначення двох альтернативних варіантів виготовлення заготовки.

3. Розрахунок розмірів заготовки для двох варіантів її виготовлення.

3.1 Призначення напусків і припусків (табличних) на механічну обробку та розрахунок розмірів заготовок.

3.2 Вибір нахилів, радіусів заокруглень та проектування наміток отворів.

3.3 Оформлення 2-х ескізів заготовок.

4. Призначення технічних вимог на заготовки.

5. Розрахунок маси і коефіцієнтів використання матеріалу заготовки для 2-х варіантів виготовлення.

6. Техніко-економічне порівняння 2-х варіантів виготовлення заготовки та вибір найраціональнішого.

7. Перелік операцій виготовлення заготовки для остаточно вибраного варіанта. Зображення послідовності виготовлення заготовки (при кількості переходів більше одного).

8. Список літератури.

 

ГРАФІЧНА ЧАСТИНА

1. Креслення деталі (М 1:1, М 1:2 – при великих розмірах деталі).

2. Креслення заготовки (для остаточно вибраного варіанта) (М 1:1,
М 1:2 – при великих розмірах деталі).

 

Видача завдання………………………………………………………….

Подання закінченої роботи на перевірку……………………………….

Консультації: дні………………………………години…………………

Керівник роботи…………………………….. ……………..

(П.І.Б.) (підпис)

Завдання до виконання прийняв……….…… ……………..

(дата) (підпис)


Таблиця 2 – Порівняльна характеристика різних способів штампування і кування (виготовлення заготовок обробкою тиском)

 

Спосіб виготовлення поковки Тип виробництва Матеріал поковок, штамповок Маса поковок, кг Припуски на сторону, мм Штампувальні нахили, град. Точність, що досягається, квалітет Шорсткість поверхні Rz, мкм Орієнтовні розміри партії, шт. Відносна собівартість, % Технологічні особливості Область застосування
Кування О, С Вуглецеві, леговані сталі і легкі сплави 0,5…250000 По перетину 2…40, по довжині 8…70   16…17 і вище 320…40 50…200 130…220 Найпростіші конструктивні форми Ротори гідротурбін, фланці, вали, диски, колеса
Гаряче штампування на молотах С, рідше М Сталі, кольорові метали 0,1…2000 0,75…4,25 7…10 15…17 320…40 Для важких заготовок 2500...3000, для середніх і дрібних 400…10000 Заготовки досить складної форми без заглиблень та виступів, що заважають вийманню із штампа Зубчасті колеса, важелі, переключателі чашки, ступиці
Гаряче штампування на механічних пресах С, М Сталі, кольорові метали 0,1…1000 0,5...3,0 3…7 13…17 160…20 Для важких заготовок 2500…3000, для середніх, дрібних 4000…10000 86…100 Заготовки досить складної форми без заглиблень та виступів, що заважають вийманню із штампа Кільця, гайки, важелі, фланці, кришки, порожнисті корпуси

Продовження таблиці 2

 

Штампування на ГКМ С, М Сталі, кольорові метали 0,5…100 1,5…3,25 В матрицях 1…7, в пуансоні 0,25…2,0 13…17 160…20 Стійкість до повного зношування матриць 24000…64000, пуансонів 3000…11000 70…75 Симетричні та асиметричні стрижні із суцільними і полими головками фланцями Кільця, гайки, втулки, вали з фланцями
Гаряче штампування і калібрування М Сталі, кольорові метали 0,3…120 До 0,4 5…7 11…15 32…10   77…93 Поверхні після холодної калібровки не вимагають наступної механічної обробки Панелі, фланці, кришки, штепсельні роз’єми  
Штампування видавлюванням на гідравлічних пресах С Малопластичні сталі, кольорові метали 0,25…80 По перетину 0,5…1,5; по довжині 1,5…4,0 0,5…4,0 13…17 160…20 700…2000 11…115 Заготовки з тонкими і довгими стінками або стрижнями Спеціальні болти, стрижні, баки, контейнери, труби з фланцями  
                           

 

Таблиця 3 – Якісний аналіз виготовлення заготовки обробкою тиском

 

Суть виготовлення заготовки при використанні даного обладнання Переваги Недоліки Область застосування
         Дата добавления: 2016-07-27; просмотров: 2489;


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2024 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.01 сек.