Накладання штрафів за порушення вимог законодавства в галузі державного експортного контролю та їх сплата

Накладання штрафів за порушення вимог законодавства в галузі державного експортного контролю здійснюється Держекспорт-контролем у порядку і спосіб, визначені Законом “про експортний контроль”, Положенням про Державну службу експортного контролю України та Наказом Держекспортконтролю від 26.01.2010 р. № 8 “Про затвердження правил розгляду справ про порушення юридичними особами вимог законодавства в галузі державного експортного контролю”, який зареєстровано в Міністерстві юстиції 18.02.2010 р. за № 173/17468.

Завданням провадження у справах про порушення юридичними особами вимог законодавства у галузі державного експортного контролю (далі – справа) є своєчасне, повне та об’єктивне з’ясування обставин кожної справи, вирішення її відповідно до чинного законодавства, забезпечення виконання винесеного рішення, виявлення причин та умов, що сприяють учиненню порушень та запобігання таким порушенням. Виходячи з зазначеного, посадові особи Держекспортконтролю у межах своїх повноважень в кожному випадку виявлення ознак порушення вживають усіх необхідних заходів для встановлення факту порушення, його документального закріплення, а також своєчасного застосування передбачених законодавством санкцій (штрафів).

Підготовка справ до розгляду здійснюється уповноваженими посадовими особами відповідального підрозділу Держекспорт-контролю. Рішення про накладення штрафів приймається Головою Держекспортконтролю чи його заступником відповідно до розподілу функціональних обов’язків. Таке рішення приймається протягом десяти днів з дня отримання матеріалів, необхідних для вирішення справи.

Справа не підлягає розгляду в Держекспортконтролі у разі відсутності події порушення, відсутності у діях особи складу порушення, припинення юридичної особи, щодо якої порушено справу, або коли справа не належить до компетенції Держекспортконтролю, чи унаслідок змін законодавства вчинені дії втратили ознаки порушення. Слід звернуть увагу, що юридична особа може бути притягнена до відповідальності лише протягом шести місяців з дня виявлення порушення, але не пізніше як через рік з дня порушення установлених Законом вимог.

Штрафи накладаються на підставі протоколу про порушення юридичною особою вимог законодавства у галузі державного експортного контролю, який складається уповноваженою посадовою особою Держекспортконтролю. До розгляду справи Держекспорт-контроль має право залучати експертів, фахівців з необхідних напрямів діяльності, третіх осіб, а також використовувати їх письмові висновки та пояснення, що стосуються справи. Справа про правопорушення щодо юридичної особи розглядається у присутності керівника або представника юридичної особи, яка притягується до відповідальності. Повноваження такої особи засвідчуються довіреністю.

Керівник Держекспортконтролю при розгляді справи з’ясовує відомості щодо наявності або відсутності факту вчинення порушення, вини юридичної особи у вчиненні порушення, відповідальності юридичної особи за вчинене порушення, інших обставин, що мають значення для прийняття законного, об’єктивного рішення за справою. Під час розгляду справи керівник або представник юридичної особи має право: бути заслуханим, давати пояснення, надавати докази, заявляти клопотання, оскаржити рішення уповноваженої особи за справою.

Накладення штрафу на юридичну особу за порушення законодавства в галузі державного експортного контролю не звільняє цю юридичну особу від обов’язків усунути порушення законодавства.

Законодавством передбачено, що штраф підлягає сплаті суб’єктом-юридичною особою в п’ятнадцятиденний термін з дня його накладення. Штраф може бути сплачено добровільно, шляхом перерахування грошових сум до державного бюджету на відповідні рахунки, або примусово державним виконавцем шляхом звернення стягнення на майно правопорушника.

Законодавством передбачено, що рішення про накладення штрафу може бути оскаржено в суді, а також передбачено можливість оскарження постанови про накладення штрафу у органі, який її видав, тобто у Держекспортконтролі. Подання в установлений строк скарги зупиняє виконання постанови про накладення на юридичну особу штрафу за порушення вимог законодавства у галузі державного експортного контролю на період її розгляду до прийняття відповідного рішення за справою. У разі подання скарги до Держекспортконтролю розгляд такої скарги здійснюється Держекспортконтролем в тримісячний строк з дня її надходження.


Дата добавления: 2016-07-27; просмотров: 1481; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.019 сек.