Адміністративно-правова відповідальність за порушення прав споживачів

Згідно з Законом України «Про захист прав споживачів», у разі порушення законодавства про захист прав споживачів суб'єкти господарювання сфери торговельного та інших видів обслуговування, у тому числі ресторанного господарства, несуть відповідальність за:

- відмову споживачу в реалізації його прав, встановлених частиною першою статті 8 і частиною третьою статті 10 Закону, - у десятикратному розмірі вартості продукції виходячи з цін, що діяли на час придбання цієї продукції, але не менше двох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

- виготовлення або реалізацію продукції, що не відповідає вимогам нормативних документів, - у розмірі п'ятдесяти відсотків вартості виготовленої або одержаної для реалізації партії товару, виконаної роботи, наданої послуги, але не менше десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а у разі, коли відповідно до закону суб'єкт господарської діяльності не веде обов'язковий облік доходів і витрат, - у розмірі десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

- реалізацію продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні, але у документах, згідно з якими її передано на реалізацію, відсутні реєстраційні номери сертифіката відповідності або свідоцтва про визнання відповідності та/або декларації про відповідність, якщо це встановлено технічним регламентом з підтвердження відповідності на конкретний вид продукції, - у розмірі п'ятдесяти відсотків вартості одержаної для реалізації партії товару, виконаної роботи, наданої послуги, але не менше десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а у разі, коли відповідно до закону суб'єкт господарської діяльності не веде обов'язковий облік доходів і витрат - у розмірі десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

- виготовлення або реалізацію продукції, що не відповідає вимогам нормативних документів, нормативно-правових актів стосовно безпеки для життя, здоров'я та майна споживачів і навколишнього природного середовища, - у розмірі трьохсот відсотків вартості виготовленої або одержаної для реалізації партії товару, виконаної роботи, наданої послуги;

- реалізацію продукції, забороненої до випуску і реалізації відповідним державним органом, - у розмірі п'ятисот відсотків вартості одержаної для реалізації партії товару, виконаної роботи, наданої послуги;

- реалізацію небезпечного товару (отрути, пестицидів, вибухо- і вогненебезпечної речовини і т.п.) без належного попереджу вального маркування, а також без інформації про правила й умови безпечного його використання, - у розмірі ста відсотків вартості одержаної для реалізації партії товару;

- відсутність необхідної доступної і достовірної та своєчасної інформації про продукцію - у розмірі тридцяти відсотків вар тості одержаної для реалізації партії товару;

- створення перешкод посадовій особі державного органу у справах захисту прав споживачів, органу місцевого самоврядування у проведенні перевірки якості товарів, а також правил торгового обслуговування, - у розмірі від одного до десяти відсотків вартості реалізованих товарів за попередній місяць;

- невиконання або несвоєчасне виконання припису посадових осіб спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів - у розмірі двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

- реалізацію товару строк придатності якого минув, - у розмірі двохсот відсотків вартості залишку отриманої для реалізації партії товару;

- порушення умов договору між споживачем і виконавцем про виконання роботи, надання послуги - у розмірі ста відсотків вартості виконаної роботи (наданої послуги).

Крім відповідальності, передбаченої Законом «Про захист прав споживачів», існує цілий ряд нормативних актів, що перед­бачають даний вид відповідальності. Так, згідно зі ст.46 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення» від 24.02.94 року, відповідальність настає за:

- реалізацію забороненої продукції - у розмірі 100 відсотків вартості забороненої продукції;

- реалізацію продукції, що внаслідок порушення вимог стандартів і санітарних норм є небезпечною для життя і здоров'я - у розмірі 100 відсотків вартості реалізованої продукції;

- реалізацію імпортної продукції, яка не відповідає вимогам стандартів з безпеки життя і здоров'я людей - 100 відсотків вар тості реалізованої продукції;

- ухилення від надання посадовим особам державної сані тарно-епідеміологічної служби необхідної інформації про продукцію, що випускається - 25 відсотків вартості продукції, випущеної з моменту ухилення.

Однак найбільший перелік порушень, що тягнуть за собою адміністративну відповідальність містить Кодекс України «Про адміністративні правопорушення». У ньому міститься 28 статей, що передбачають відповідальність за порушення законодавства про захист прав споживачів і з них 17 статей визначають відповідальність суб'єктів торгової діяльності за порушення прав споживачів. Законодавець вважав за необхідне главу 12 кодексу присвятити адміністративним правопорушенням у сфері торгівлі, громадського харчування, послуг, фінансової та підприємницької діяльності.

Наприклад, ст. ч. 1 ст. 155 передбачає відповідальність за порушення правил торгівлі і надання послуг працівниками торгівлі, громадського харчування та сфери послуг та громадянами, що займаються підприємницькою діяльністю. Вказані дії тягнуть накладення штрафу від одного до десяти неоподатковуваних податком мінімумів доходів громадян. При повторному скоєнні тих самих дій штраф збільшується від п'яти до двадцяти семи неопо­датковуваних податком мінімумів доходів громадян.

Ст. 156 передбачає відповідальність за порушення правил торгівлі спиртними напоями. Порушенням вважається роздрібна або оптова, у тому числі імпорт або експорт, торгівля спиртом етиловим, коньячним, плодовим, або роздрібна торгівля алкогольними напоями або тютюновими виробами без ліцензії або без марок акцизного збору, тягне накладення штрафу в розмірі від двадцяти до ста неоподатковуваних податком мінімумів доходів громадян з конфіскацією предметів торгівлі і виручки, отриманої від продажу предметів торгівлі.

Ст. 156і присвячена порушенням законодавства про захист прав споживачів. Згідно з цією статтею, відмова робітників торгівлі, громадського харчування, сфери послуг та громадян, які займаються підприємницькою діяльністю у зазначених областях, в наданні громадянам-споживачам необхідної, доступної і достовірної інформації про товари (роботи, послуги), в навчанні безпеч­ного і правильного їх використання, а також обмеження прав громадян-споживачів на перевірку якості, комплектності, ваги і ціни придбаних товарів - тягне накладення штрафу від одного до десяти неоподатковуваних податком мінімумів доходів громадян. У разі, якщо вказані дії спричинили придбання товару неналежної якості - тягне накладення штрафу від одного до вісімнадцяти неоподатковуваних податком мінімумів доходів громадян.


Дата добавления: 2016-07-22; просмотров: 1271; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2019 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей. | Обратная связь
Генерация страницы за: 0.008 сек.