Розрахунок машин для формування шоколадних виробів відливкою

Машини для формування шоколадних виробів відливкою відносять до машин штучної продукції і для них справедливі формули, розроблені С. І. Артоболевським (дивись підрозділ 1.3 глави 1).

Продуктивність дозатора розраховують за формулою (470).

У зв’язку з тим, що продуктивність транспортних механізмів (передаваль-них транспортерів і конвеєрів охолоджуючих шаф) повинна дорівнювати про-дуктивності дозаторів, тоді період їх робочого циклу, с,

(472)

де – кількість виробів у формі.

 

Таблиця 52

Технічні характеристики агрегатів для формування шоколадних виробів

Показники Тип або марка агрегату
Спеціалізовані Універсальні
317-Е-9 Рутер-леш 317-Е-4 Кавелиль-крем-600/205 Кавелиль-крем-275 Макслеш
Виробник Хейденау Леш Хейденау Карле е Монтанарі Леш
Продуктивність по виробах, кг/год: плитко-вий шоколад масою, кг, 0,1 0,05 0,015 0,018 0,025 0,004 батони з начинкою масою, кг, 0,1 0,05 “Асорті” з начинкою масою 0,001 кг заготовки для медалей узорчастий шоколад порожнисті фігурки масою, кг: 0,05 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 140–186 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ~810 ~800 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Розміри форм, мм 570× 426× 570×195 426× 600×205 275×185 425×275
Кількість форм заповнюваних за хв.: для плиткового шоколаду для шоколаду з начинкою для порожнистих фігурок – – – – 8–12 – – – – – – 20–26 20–26 – – –
Витрати холоду, кВт 27,5 22,5 60–70
Потужність електродвигунів, кВт 30,7 11,2 44,8 29,0 26,5 24,7
Габаритні розміри, мм: довжина ширина висота
Маса, кг
                   

У агрегатах, транспортери яких рухаються з зупинками

(473)

де і – тривалість зупинки і переміщення транспортного механізму, с.

При безперервному переміщенні транспортних механізмів

(474)

де і – крок, м, і середня швидкість, м/с, форм у транспортному ме-ханізмі.

З формул (472), (473) і (474) можна визначити тривалість зупинок і руху транспортних механізмів періодичної і швидкість механізмів неперервної дії.

Потужність необхідну для приводу поршнів відливального механізму мож-на визначити з формули, Вт:

(475)

де – кількість поршнів відливального механізму; – зусилля, яке пот-рібно прикласти для переміщення одного поршня, Н; – ККД передач відли-вального механізму ( =0,6…0,65).

якщо відома маса однієї цукерки, то робочий хід поршня, необхідний для відливки

(476)

де – коефіцієнт подачі, який враховує нещільності у золотникові і сальникові ( =0,9…0,95); – діаметр поршня, або плунжера, відливального механізму, м; – щільність цукеркової маси, кг/м3.

Якщо відливальний механізм робить робочий хід поршня за час , де n – число робочих ходів поршня за одиницю часу, коли три-валість холостого ходу дорівнює половині робочого, то середня швидкість його

(477)

Для визначення зусилля, яке потрібно прикласти до одного поршня, або пуансона використаємо рівняння Пуазейля для об’ємних витрат рідини під час ламінарного руху її в трубах, м3/с:

(478)

де і – тиск рідини в середині дозуючого циліндра і протитиск сере-довища, в яке нагнітається маса, МПа; і – діаметр і довжина каналу насад-ки, по якому рухається маса; – абсолютна в’язкість випресовуваної маси ( =20…33 Па∙с).

Середня швидкість кондитерської маси в каналі насадки, м/с, з урахуван-ням (478)

(479)

З формули (479) знаходимо тиск, МПа:

(480)

Якщо відома маса цукерки тоді:

(481)

З урахуванням (480) і (481) знаходимо тиск , а потім зусилля, Па,

(482)

Підстановкою в формулу (475) знаходять потужність, необхідну для приведення в рух відливальних поршнів.

 






Дата добавления: 2020-10-25; просмотров: 169; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.018 сек.