Устаткування для формування шоколадних виробів

Розглянемо схеми спеціалізованих і універсальних агрегатів для формування шоколадних виробів.

Прикладом спеціалізованого може бути агрегат марки 317-Е-9 (рис. 126,а) об’єднання “Шокотех” (Німеччина). Автомат має два поршневих дозатори 4, до яких подаються шарнірно закріплені на ланцюговому транспортері 2 форми. Дозатори розташовані над відгалуженнями 3 транспортера 2 так, що під них потрапляють призначені тільки для даного виробу форми. Завдяки цьому на ав-томаті можна відливати одночасно плитки двох типорозмірів. Перед подачею на відливку форми підігріваються на електричному підігрівачеві 1 так, щоб в момент відливки їх температура дорівнювала температурі шоколадної маси. Після заповнення масою форми транспортером 2 подаються до віброущільню-вачів 5, під дією яких з виробів видаляється повітря, вирівнюється їх поверхня, а маса ущільнюється для кращого заповнення форми. Після ущільнення маси форми поступають у охолоджуючу камеру 6, де транспортер утворює 8 ярусів, по семи з яких форми переміщуються уверх, виконуючи по черзі горизонтальні

 
 

рухи у протилежних напрямках. Тут вони обдуваються повітрям, циркуляція якого забезпечується вентиляторами 10, а охолодження – теплообмінниками 8. Після охолодження форми подаються на найнижчий ярус, у зону акліматизації 9, де вони рухаються у перевернутому стані, обдуваються повітрям кімнатної температури і підігріваються до температури не нижче 15 ˚С для запобігання конденсації вологи на виробах. Під дією вібрації плитки падають на пластин-частий транспортер 7, який виводить їх із камери 6 і подає до бокових стріч-кових транспортерів 11, які напрямляють плитки до загортальних автоматів. Після зупинки над транспортерами 11 пластини перекидаються, скребки опус-каються і зсувають плитки на два із трьох транспортерів 11 (третій – запасний).

Агрегати інших марок можуть мати також по одному відливальному ме-ханізмові і формувати тільки один типорозмір плиток (наприклад, агрегат мар-ки 316-Е-4 того ж об’єднання). Крім агрегатів для виготовлення плиткового шо-коладу, деякими фірмами виготовляються спеціалізовані агрегати для виготов-лення порожнистих фігурок (модель 320 об’єднання “Хейденау”) плиткового шоколаду, відлитого і загорнутого у форми з фольги (автомат фірми “Руттер-Леш”, Німеччина) та ін.

Продуктивність автоматів 317-Е-9 і 316-Е-4 до 1500 кг/год і до 1000 кг/год в залежності від типорозміру плиток при потужності двигунів відповідно 61 і 44,8 кВт. Продуктивність інших автоматів, які використовують на підприємст-вах, від 150 до 500 кг/год.

Принцип дії універсальних агрегатів з вільно установленими формами розглянемо на прикладі агрегату марки 850 об’єднання “Хейденау” (рис. 126,б). Під час виготовлення шоколаду з начинкою (“Асорті”) автомат працює таким чином. Пусті форми накладають на нижчу гілку транспортера 12, де вони підіг-ріваються повітрям до температури 32 ˚С, подаються на поперечний транспор-тер 13, який напрямляє їх на правий транспортер 14, а останній під дозувальні машини 15, з поршневими дозаторами. Заповнені форми поступають далі на вертикальний вібратор 16 для ущільнення і вирівнювання шоколадної маси, по-вертаються на кут π рад обертальним механізмом 17 і звільняються від надлиш-ків шоколадної маси на вертикальному 18 і горизонтальному 19 вібраторах. Внаслідок цього у формі отримують оболонку з шоколадної маси однакової товщини. Надлишки і напливи зчищають валковим зачисним пристроєм 20, а форми подаються у тунельну шафу 21 для вистоювання, після чого вони вдруге зачищаються зачисним пристроєм 22, до складу якого входять два підігріті но-жі, і перевертаються у вихідне положення за допомогою обертального механіз-му 23. Партіями по 3 штуки форми подаються у вертикальну охолоджуючу ша-фу 24 і після вистоювання у вибивальну машину 25, якщо необхідно отримати заготовки порожнистих фігурок, яка укладає вироби на листи і транспортером виводить їх із машини. Звільнені від виробів форми поперечним транспортером 37 повертаються на нижчу гілку транспортера 12. Якщо потрібно отримати шо-колад з начинкою (“Асорті”, батончики), вибивальну машину 25 вимикають, форми подаються на верхню гілку транспортера 12, а з нього транспортером 26 – на лівий транспортер 27. Транспортер 27 подає форми під дозуючі машини 28, перші чотири з яких призначені для в’язких, а інші дві – для густих і пас-топодібних начинок. Після заповнення начинкою, або декількома з них, форми поступають на вібратор 29, де відбувається ущільнення і вирівнювання повер-хні начинки, а потім на охолодження протягом 8 хвилин у вертикальну охолод-жуючу камеру 30. Після охолодження на електропідігрівачеві 31 підігріваються оболонки, у машині 32 відливається дно виробу, зачистка якого відбувається двома підігрітими ножами зачисного механізму 33. Далі форми з виробами по-дають проміжним транспортером 34 у вертикальну камеру 35, де охолоджують-ся, потім вибиваються на листи у вибивальній машині 36 і транспортером виво-дяться із машини, а форми поперечним транспортером 37 напрямляються на нижчу гілку транспортера 12 і процес повторюється.

Під час виробництва заготовок для порожнистих фігурок устаткування 26-37 вивільнюється і на ньому можна формувати плитковий або візерунковий суцільний шоколад. Для цього транспортер 37 переналагоджують так, щоб він подавав форми на верхню гілку транспортера 12. Тоді вони будуть транспорту-ватися транспортерами 26 і 27 до дозуючих машин 28, де відливаються вироби, після чого вони ущільнюються і вирівнюються на вібраторі 29, охолоджуються у шафі 30 і вибиваються на листи з форм на машині 36 і виводяться із машини. Форми транспортером 37 напрямляються на верхню гілку транспортера 12, пі-дігріваються у шафі і процес повторюється.

Управління агрегатом виконують з пульта, на мнемосхемі якого працю-ючі ділянки висвітлюються сигнальними лампами. Усі вузли агрегату мають електричне блокування. Для переходу на інший вид виробів змінюють форми, розподільні плити у дозаторах і вмикають у роботу необхідну групу поршнів їх нагнітальних механізмів.

Технічні характеристики деяких найбільш поширених агрегатів для фор-мування шоколадних виробів наведено у табл. 52.

Як видно з технічних характеристик, агрегати різних фірм навіть при більш високій продуктивності (наприклад, агрегати 850 і “Кавелиль-крем”) мо-жуть мати меншу потужність електродвигунів, що впливає на собівартість про-дукції.

 


Дата добавления: 2020-10-25; просмотров: 172; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.016 сек.