Агрегати і машини для глазурування корпусів цукерок та ін- ших виробів

Глазурування корпусів цукерок та інших виробів (вафель, печива, зефіру, пас-

Таблиця 53

Технічні характеристики відливальних агрегатів наведені

Показники Тип або марка машини
Геліос-261 Сави-Жан-Жан Цухо СГА Сави-Сив
Виробник Німеччина Франція Нагема Нагема Франція
Продуктивність, кг/год До 1200 650–1000 570–620 650–700 650–1000
Кількість відливальних механізмів
Тип дозуючого пристрою вертикальний горизон- тальний верти- кальний
Кількість відливок за хвилину 20–45 47–72 40–80 47–72
Кількість дозуючих циліндрів і поршнів
Потужність електродвигунів, кВт 11,0 3,5 5,0 5,76 10,0
Кількість ступенів у коробці передач
Габаритні розміри, мм: довжина ширина висота
Маса, кг      

 

тили, халви та ін.), використовують для:

зменшення впливу на цукерки навколишнього середовища (висихання, зволоження та ін.) при зберіганні;

надання відповідного смаку виробам.

Глазур буває шоколадною (виготовленою на основі какао-тертого і масла какао) і жировою (виготовленого на основі кондитерського жиру).

У глазурувальній машині корпуси цукерок, розташовані на невеликій від-стані один від одного, обливаються зверху і з боків глазур’ю, а знизу покри-ваються за рахунок підмазування з допомогою нерухомого столика, обертових валиків або сітчастого транспортера. Надлишки глазурі здуваються струменем повітря. Товщина шару глазурі обернено пропорційна швидкості повітря.

Глазурувальні машини звичайно об’єднують у агрегати разом з жи-вильником, саморозкладом, передавальним транспортером і тунельною шафою (рис. 128). Корпуси помадних цукерок подають у живильний бункер 1, звідкіля вони забираються поличковим елеватором 2 і напрямляються на приймальний плаский стіл 5 саморозкладу, де вони орієнтуються у шар товщиною у одну цу-керку (надлишки знімаються обертовою щіткою 5), а потім – у жолобки вібра-ційного стола 6. Зорієнтовані у вигляді поздовжніх рядів корпуси потрапляють на приймальний сітчастий транспортер 10, швидкість якого більша (у 1,5–2 ра-зи) від швидкості цукерок на жолобчастому столі 6. Завдяки цьому відстань між корпусами збільшується і утворюються гарантовані проміжки між ними. Потім

 

 
 

цукерки передаються на сітчастий транспортер 11, який знаходиться у корпусі 12 глазурувальної машини, проходять під поперечним бункером 14, з якого крізь щілину, утворену стінками бункера і засувною, витікає глазур. Цукерки зверху і з боків покриваються глазур’ю, що витікає, а знизу підмазуються гла-зур’ю, яка затримується на столику 15, після чого її надлишки здуваються по-вітрям, що подається вентилятором 18 крізь сопло з регулюючою засувкою 19. На виході із машини цукерки проходять над швидкообертовим валиком 20, який знімає з них залишкові напливи глазурі і напрямляються на стрічку транс-портера шафи 21 для вистоювання. Надлишки глазурі стікають у збірник 16 з мішалкою і темперуючою сорочкою 17, де у ній підтримується температура 31–32 ˚С і куди подають з темперуючої машини свіжу глазур. Зі збірника вона по-дається насосом 13 (шнековим, лопатевим і т. д.) у поперечний бункер 14. Ма-шини деяких фірм замість столика 15 мають сітчасті транспортери або валики.

У глазурувальних машинах фірми “Золліх” (Німеччина), а також потуж-них машинах фірми “Карле е Монтанарі” (Італія) (NET/800 та ін.) та деяких ін-ших фірм передбачені вмонтовані у них темперуючі машини для циклотерміч-ного темперування глазурі. Такі машини можуть працювати на нетемперованій глазурі і не потребують установки три або чотиризонних темперуючих машин.

На кондитерських підприємствах використовують машини А2-ШЛА-3, А2-ШЛА-4 (з шириною стрічки сітчастого транспортера 420 і 620 мм), машини “Кодема” фірми “Нагема” (Німеччина) марок “Супер-42”, “Супер-62”, “Супер-80” і “Супер-100” (зі стрічками шириною 420, 620, 800 і 1000 мм), а також ма-шини NET/420 і NET/620 фірми “Карле е Монтанарі” (Італія), які мають шири-ну стрічок 420 і 620 мм.

Продуктивність глазурувальних машин 400–1200 кг/год в залежності від конструкції при потужності електродвигуна від 1 кВт (А2-ШЛА-3) до 5,5 кВт (“Супер-1000”) (табл. 54).

Для охолодження виробів після глазурування використовують тунельні камери з горизонтальними стрічковими транспортерами, які можуть мати кон-вективний, радіаційно–конвективний, контактно–конвективний і радіаційно–контактно–конвективний способи охолодження. При конвективному способі охолодження відбувається за рахунок циркуляції холодного повітря. Для запо-бігання конденсації вологи на виробах камери, в залежності від їх довжини, оснащуються одним або декількома автоматичними сушильними механізмами для повітря.

При радіаційно–конвективному способові охолодження відбувається як за допомогою циркуляції повітря, так і за рахунок установки над виробами охо-лоджуваної водою і покрашеної у чорний колір поверхні, яка поглинає інфра-червоні промені, випромінювані виробами, а при контактному способі тепло відводиться від виробів за рахунок теплопровідності між виробами і охолоджу-аною стрічкою (звичайно металічною) транспортера камери. Чим інтенсивні-ший теплообмін, а він найбільший при радіаційно–контактно–конвективному способові, тим габарити камер за однакової продуктивності найменші, і у зв’яз-ку з цим, найменші капітальні затрати.

Охолоджуючі камери випускаються у залежності від продуктивності дов-жиною від 12 до 60 м. Ширина стрічки транспортера камери відповідає ширині стрічки транспортера глазурувальної машини. Приводний механізм транспорте-ра шафи має варіатор швидкості для синхронізації її роботи з роботою глазуру-вальної машини.

 

Таблиця 54

Технічні характеристики глазурувальних машин

Показники Тип або марка глазурувального агрегату
А2-ШЛА-3 А2-ШЛА-4 Супер-620 Супер-800 Супер-1000
Виробник Україна Німеччина
Продуктивність, кг/год До 500 До 730 350–700 500–1000 600–1200
Ширина сітчастого транспортера, м 0,42 0,62 0,62 0,8 1,0
Швидкість сітчастого транспортера, м/хв. 3,32 3,32 3,3 2–6 2–
Температура повітря в охолоджуючій камері, ˚С 8–12 8–12 8–12 8–12 8–12
Наявність темперуючої системи + + +
Електродвигуни: потужність, кВт частота обертання, об/хв. 1,0 1,7 3,2 4,4 5,5
Габаритні розміри, мм: довжина ширина висота
Маса, кг

Дата добавления: 2020-10-25; просмотров: 167; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.025 сек.