Розрахунок машин для відливки і глазурування корпусів цукерок

Продуктивність машин для формування корпусів цукерок відливкою виз-начають за формулами (472), (474–476), призначеними для розрахунку машин для формування шоколадних виробів у зв’язку з тим, що принцип їх дії аналогічний, а потужність для приводу відливальних механізмів за формулами (475–482).

Витрати охолоджуючого повітря у камері, кг/год,

(483)

де – витрати тепла, яке потрібно забрати від цукерок, Вт; – теп-лоємність повітря за атмосферного тиску, Дж/(кг К); і – кінцева і почат-кова температури повітря, ˚С.

Витрати тепла, Вт,

(484)

де – продуктивність охолоджуючої шафи, кг/год; і – кінцевий і початковий тепловміст охолоджуваних цукерок, Дж/кг; і – прихована теплота кристалізації жиру і цукру, Дж/кг; і – кількість кристалізовано-го у одиницю часу жиру і цукру, кг/год.

Довжина камери охолодження:

(485)

де – тривалість охолодження цукерок, с.

Тривалість охолодження:

(486)

де – кількість глазурі на одному виробі, кг; – середня питома теп-лоємність глазурі, Дж/(кг К); і – початкова і кінцева температура глазурі ( =30-31 ˚С для шоколадної глазурі, =40…45 ˚С, для жирової, =10…15 ˚С), ˚С; – загальний коефіцієнт тепловіддачі, Вт/(м2 К) ( Вт/(м2 К)); – температура повітря у охолоджуючій камері, ˚С; – площа поверхні од-ного виробу, м2.

 

Питання для самоперевірки

 

1. Яке призначення і класифікація устаткування для формування кондитер-ських виробів методом випресовування?

2. Яке устаткування входить до складу агрегату для формування виробів ме-тодом неперервного випресовування?

3. Який принцип дії мають машини для формування джгута з шнековим, шестерняним і роторно–шестерняним нагнітанням?

4. Яку будову і принципи дії мають відсаджувальні машини?

5. За якими формулами розраховують продуктивність машин для формуван-ня виробів методом неперервного випресовування з шнековим, валковим, шестерняним і шестерняно–роторним нагнітанням?

6. Як розраховують продуктивність відсаджувальних машин зі шнековим, поршневим і шестерняно–роторним нагнітанням?

7. Яке призначення і класифікацію має устаткування для формування виро-бів відливанням?

8. Який принцип дії і послідовність технологічного процесу агрегатів для відливання шоколаду?

9. Яка будова і принцип дії агрегату для відливання корпусів цукерок в крохмаль?

10. Який принцип дії і будова глазурувальної машини?

11. За якою методикою розраховують продуктивність машин для формуван-ня виробів відливкою?

12. Як розраховують потужність для приводу відливальних механізмів?

13. Як розрахувати продуктивність, витрати тепла і довжину камери охолод-ження глазурувального агрегату?


Глава 24

Устаткування для пакування кондитерських виробів


Дата добавления: 2020-10-25; просмотров: 220; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.019 сек.