Устаткування для відливки цукерок

Машини для відливання цукерок призначені для формування їх корпусів із текучих кондитерських мас (помадних, фруктово–желейних, желейно–марме-ладних, марципанових, збивних, лікерних та ін.). Форми являють собою заглиб-лення заданої форми у шарі ущільненого крохмалю, засипаного у дерев’яний лоток заданих розмірів.

Відливальні машини найчастіше об’єднують у агрегати з машинами і ме-ханізмами для видалення корпусів з форм, наповнення форм крохмалем, штам-пування і охолодження форм. Ці агрегати можна розділити на агрегати, які від-ливають корпуси цукерок у три, два або один прийом, на яких можна отриму-вати багатошарові і одношарові корпуси. Для цієї мети у агрегатах можуть бути передбачені одна, дві або три дозуючі головки.

Принцип дії відливальних агрегатів розглянемо на прикладі агрегату системи СГА (фірми “Нагема”, Німеччина) (рис. 127) з двома дозуючими меха-нізмами. Аналогічний принцип дії мають усі інші агрегати, незалежно від кількості дозуючих головок.

Лотки з затверділими виробами і крохмалем із шафи для прискореного вистоювання подаються ланцюговим транспортером 1 у направляючі оберталь-ного механізму 2, де перевертаються на кут 2π радіан. Вміст лотків висипається на вібраційне решето 3. Крохмаль проходить крізь отвори решета відокремлю-ючись від корпусів, по похилому напрямному лоткові 4 поступає на решето 5, де очищується від крихт кондитерської маси, а по лоткові 6 напрямляється до


ковшового елеватора 7, який підіймає його уверх і засипає у пустий лоток, який подається ланцюговим транспортером 8 з обертального механізму 2. У цей час корпуси цукерок потрапляють під дію коливальної щітки 16 і повітря, яке по-дається вентилятором 17, очищуються від часток крохмалю, що пристали, а потім поперечним 18 і поздовжнім 19 транспортерами виводяться на подальшу обробку (глазурування або загортання). Крохмаль скребковим транспортером 20 повертається до елеватора 7. Заповнені лотки, які передаються на транспор-тер 13, проходять під розпушувачем 9, що являє собою планку з дротяними пе-тельками, які затримують грудочки, а потім під вирівнювачем 10 і щітками 11, які вирівнюють поверхню, ущільнюють шар крохмалю і очищують бокові грані лотка. Далі вони подаються під штамп 12, що має плиту з виступами за формою цукерок, яка опускаючись, відштамповує комірки потрібної форми. Після цього лотки передаються ланцюговим транспортером 14 на такий же транспортер 21, а по ньому під першу дозуючу головку 15, де відливається частина корпусу з кондитерської маси одного кольору. Друга частина корпусу цукерки відмінного кольору відливається на наступній дозуючій головці 15. Заповнена форма тран-спортером 23 подається знову у шафу для прискореного вистоювання корпусів, після чого процес повторюється.

Крім агрегату СГА дві дозуючі головки мають агрегати “Геліос-261” і де-які інші. Агрегати інших марок, які використовують на кондитерських фабри-ках, мають одну дозуючу головку і можуть відливати цукерки із однієї конди-терської маси (наприклад, “Блиндер”, “Цухо”, “Сави-Жан-Жан” та ін.).

Технічні характеристики деяких, найбільш поширених відливальних агре-гатів наведені у табл. 53.

 


Дата добавления: 2020-10-25; просмотров: 168; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.018 сек.