Модель кругових потоків

 

Ринок ресурсів
прибутки плата за ресурси

       
   
 
 


 

чистий приплив капіталу

інвестиційні

заощадження кошти


 

державні позики

Державний сектор
податки податки

трансферти субсидії

           
   
 
   


державні

закупівлі

 

Ринок товарів
витрати на споживання інвестиційні витрати

прибутки фірм

           
   
 
 
   
 


імпорт

Іноземний сектор
експорт

Рисунок 1.1 – Схема кругопотоку з урахуванням державного й зарубіжного секторів

В основу макроекономічного аналізу покладена модель кругопотоку. Це модель економічної системи, що відображає обмін економічних суб'єктів потоками товарів та послуг і основана на балансі потоків грошових платежів.

Розрізняють три основні моделі кругопотоку.

1. Модель кругопотоку в закритій економіці передбачає участь двох економічних суб'єктів: домашніх господарств і фірм.

2. Модель кругопотоку за участю держави – домашні господарства, фірми і держава.

3. Модель відкритої економіки – домашні господарства, фірми, держава, іноземний сектор.

 

Питання для самоконтролю

1. На яких фактах ґрунтується макроекономіка?

2. Які ви знаєте розбіжності між економічними системами?

3. Що є об'єктом макроекономіки?

4. Що виступає суб'єктом у макроекономіці? Назвіть їх.

5. Які засоби координації економічної діяльності ви знаєте?

6. Перерахуйте моделі змішаної економіці, охарактеризуйте їх.

7. Назвіть функції макроекономіки і поясніть, у чому полягає кожна з них?

8. Які цілі переслідує макроекономіка при розв'язанні проблем національної економіки?

9. Назвіть і охарактеризуйте методи дослідження, що використовуються в макроекономіці.

10. У чому ви бачите розбіжності між позитивною і нормативною макроекономікою?

11. Що таке модель кругопотоку? Перерахуйте й охарактеризуйте моделі кругопотоку.

 

ТЕМА 2


Дата добавления: 2016-07-27; просмотров: 1932; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.025 сек.