Цитати та документи

М. Туган-Барановський [10]

Із трьох основних класів капіталістичного господарства тільки один клас найманих робітників (пролетаріат) працею добуває свої доходи, а доход двох інших основних класів – капіталістів та землевласників – навпаки, добувається не працею цих класів, а тим, що вони володіють майном.

При найманні робітника об’єктом продажу є робоча сила його. Але робочу силу людини не можна прирівняти до інших товарів. Всі інші товари є речами зовнішніми…; робоча ж сила людини є не зовнішній прояв його діяльності, а це – сама людина, неподільна частина її особи.

Якби там не був робітник пригнічений, він усе-таки не робоча худоба капіталіста: за межами ринку він вільний і вдома в себе живе не для того, щоб творити робочу силу для капіталістів, а живе для себе, для задоволення своїх потреб.

…розмір заробітної платні визначається двома умовами: продуктивністю суспільної праці… і соціальною міццю робітничого класу, від якої залежить розмір частки суспільного продукту, що попадає до розпорядимості робітника.

Без допомоги праці – капітал безплідний, але й праця нічого не може створити без допомоги капіталу. З цієї взаємної залежності виходить своєрідна форма боротьби праці й капіталу, яка визначає їх відносну економічну міць – це страйк.

…своєю внутрішньою природою, прибуток протилежній заробітній платні: робітник тільки тому одержує від капіталіста заробітню платню, що капіталіст має за меті заполучити собі частину трудового продукту без жодної оплати.

…прибуток є доход, оснований на експльоатації робітника капіталістом.

…прибуток може змінятися й поруч із заробітною платнею і навпаки щодо неї.

…прибуток опреділяється трьома умовами: продуктивністю суспільної праці, стосунками соціяльної міці капіталістів й робітників і хуткістю оборотів суспільного капіталу.

Земельна рента – є нетрудовій доход, що добувається користуванням стійкими, корисними властивостями землі, …першим джерелом виникнення земельної ренти є відміни шматків землі щодо становища їх у простору. Другим джерелом земельної ренти в галузі хліборобства є занепад продуктивності хліборобської праці, викликаній природними причинами. …третім джерелом є відміни врожайності різних шматків землі.

М. В. Левицький[3]

Я по собі відчув всю вагу селянської роботи в полі і у мене мимоволі виникла думка, чи не можна поліпшити умови цієї праці гуртовим товариським спільним хазяйнуванням. Мені здалося, що можна… Поки селяни не в силах завести собі інвентар та коней, нехай беруть позичку й з’єднуються в артіль. Як тільки погасили позику і артільне господарство розрослося, хто заважає поділити його поміж учасниками артілі й вести кожному, своє господарство окремо. Нехай ділять! Артіль зробила своє діло….

Питання для самоконтролю

1. Охарактеризуйте передумови, основні етапи та наслідки промислового перевороту на Східній Україні. Якими є його особливості?

2. Розкрийте зміст аграрних реформ 1848 та 1861 р.

3. Яким чином реформа 1861 р. та Столипінська реформа сприяли розвитку капіталізму в Україні?

4. Розкрийте передумови виникнення української кооперації.

5. Яким був основний зміст ліберально-дворянських ідей у дореформений період в Україні?

6. Якими були економічні та політичні погляди С. Подолинського?

7. Чим викликані особливості розвитку політичної економії в Україні?

8. У чому суть інвестиційної теорії циклів М. Туган-Барановського?

План семінарського заняття

1. Особливості промислового перевороту в Україні.

2. Аграрні реформи та їх вплив на соціально-економічне становище селян.

3. Розвиток української економічної думки під впливом ідей класичної політекономії.

4. Українська економічна думка у післяреформений період.

 

Теми повідомлень

1. Основні положення та економічні наслідки реформи 1861 р. та ліквідація кріпацтва.

2. Столипінська аграрна реформа та вплив на соціально-економічний розвиток України.

3. Початок промислового перевороту в Україні та промисловий підйом 90-х рр. XIX ст.

4. Наукова спадщина М. Туган-Барановського, його внесок до скарбниці світової економічної думки.

5. Математична школа у політичній економії України.

6. Економічні та політичні погляди С. Подолинського.

 

Тести


Дата добавления: 2020-10-14; просмотров: 96; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2021 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.027 сек.