Замкнена СМО та показники її функціївання


Інтенсивність потоку вимог на обслуговування від одного джерела (транспортного засобу) характеризується параметром, що розраховується за виразом:

, / 1 /

де tв - середні витрати часу на повернення транспортного засобу на пункт обслуговування (або до навантажувально-розвантажувального механізму).

Робота навантажувально-розвантажувального механізму характеризується інтенсивністю обслуговування:

, / 2 /

де tобс - середня тривалість обслуговування.

Спільна робота транспортних та навантажувально-розвантажувальних засобів, тобто функціювання системи масового обслуговування, характеризується різними показниками, головними із яких є такі:

а) середнє число зайнятих навантажувальних (розвантажувальних) механізмів або бригад вантажників;

б) середнє число вільних навантажувальних (розвантажувальних) механізмів або бригад вантажників;

в) коефіцієнт простою навантажувально-розвантажувального механізму.

г) середній час простою транспортного засобу (вимоги) в очікуванні початку обслуговування;

д) середня довжина черги;

При вирішенні задачі узгодження роботи транспортних та навантажувально-розвантажувальних засобів передбачається, що сам процес виконання перевезень вантажів та виконання операцій по їх навантаженню-розвантаженню - організаційно досконалий. Аналітичні моделі теорії масового обслуговування розроблені найбільш повно для умов стаціонарного Пуассонівського потоку вимог на обслуговування та експоненційного розподілу часу обслуговування tобс.

 Дата добавления: 2016-07-22; просмотров: 1129;


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2023 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.007 сек.