Вплив ударної хвилі на устаткування

Для споруджень і устаткування, що швидко обтікаються ударною хвилею (трансформатори, верстати, антени, опори й т.п.), найбільшу небезпеку представляє швидкісний напір повітря, що рухається за фронтом ударної хвилі. Тиск швидкісного напоруΔРшв визначається за формулою (2.2.).

Під час дії швидкісного напору на об'єкт виникає сила, що зміщує ΔРзм, що може викликати зсув устаткування щодо основи (фундаменту) або його відкидання; перекидання устаткування, ударні перевантаження, тобто миттєве інерційне руйнування елементів устаткування. Зсув устаткування, викликаний дією ударної хвилі, може привести до слабких, а в ряді випадків і середніх руйнувань. Устаткування зрушується зі свого місця, якщо сила Рзм, що зміщує, буде перевершувати силу Fтр тертя й горизонтальну складову сили Qr кріплення , тобто

 

PшвFтр + Qr,(2.3)

Fтр = f*G = f*m*g,(2.4)

де Qr - сумарне зусилля болтів кріплення, що працюють на зріз, Н;

m – маса устаткування, кг;

g– прискорення вільного падіння, g=9,8 м/с2.

Cила, що зміщує, визначається за формулою

Рзм = Сх*S*ΔРшв , (2.5)

де Сх- коефіцієнт аеродинамічного опору предмета,

S- площа міделя обтічного предмета, м2.

S = b*h.(2.6)

Якщо тіло має складну форму, складену з тіл, то зразкове значення тіла складної форми визначається як:

Сх,скл = Σ(Схі*Si)/ΣSi,(2.7)

де Схі- коефіцієнт аеродинамічного опору i-тієї частини тіла,

Si – площа міделя i-ої частини тіла.

Так як Рзм = Cx*S*ΔРшв, то тиск швидкісного напору повітря, що не викликає зміщення обладнання, буде дорівнювати

ΔРшв ℓімзм = f*G/Cx*S = f*m*g/Cx*b*h. (2.8)

Високі елементи устаткування під дією ударної хвилі можуть перекида-тися (звалюватися) і сильно руйнуватися.

Умовою перекидання устаткування є перевищення перекидаючого мо-

менту над стабілізуючим, тобто для закріпленого устаткування

 

Рзм*z ≥G*l/2 + Q*l;(2.9)

 

для незакріпленого

Рзм *z ≥ G*l/2.(2.10)

Сила Рзм, що зміщує , діючи на плечі Z, буде створювати перекидаючий момент, а вага устаткування G на l/2плечі s реакція кріплення Q на плечіl- стабілізуючий момент.

Із нерівності визначаємо силу, що зміщує:

Рзм ≥ l*(G/2 + Q)/z.(2/11)

Швидкісний напір ΔРшв, що не викликає перекидання устаткування:

ΔРшв = l*(G/2 + Q)/Cx*z*S,(2.12)

тобто ΔPшв ℓіmпер= G*l/Cx*z*S = m*g*l/2*Cx*z*S (при Q = 0). (2.13)

Якщо ΔРшв ≥ ΔРшв ℓімзм,тообладнання зміститься і зазнає слабкихруйнувань.

Якщо ΔРшв ΔРшв ℓімпер,тообладнання перекинеться і зазнає середніхруйнувань.

Якщо ΔРшв ≥≥≥ ΔРшв ℓімзм,тообладнання буде відкинуте і зазнає сильнихруйнувань.

 

Осередок ураження при пожежах

Пожежа- це будь-яке неконтрольоване горіння за межами спеціально відведеного осередку, яке може викликати матеріальні збитки та людські жертви.

 


Дата добавления: 2016-07-22; просмотров: 1261; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.022 сек.