Система забезпечення вибухопожежної безпеки об’єкта

Відповідно до ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ вибухопожежна безпека об’єкта забезпечується системами попередження вибухів і пожеж, протипожежного та противибухового захисту, організаційно-технічних заходів. Блок-схема цих заходів наведена на рис. 5.3.

 

Рис. 5.3 – Блок-схема забезпечення пожежної безпеки об’єкта.

Система попередження вибухів і пожежзводиться до:

- попередження утворення горючого середовища;

- попередження виникнення у горючому середовищі або внесення в це середовище джерела запалювання.

Заходи і засоби попередження утворення горючого середовища в кожному конкретному випадку визначаються:

- реальними умовами технологічного процесу;

- вибухопожежонебезпечними властивостями речовин і матеріалів, що використовуються в технологічному процесі.

Згідно з ГОСТ 12.1.004-91 попередження утворення горючого середовища може забезпечуватися наступними загальними заходами або їх комбінаціями:

- максимально можливе використання негорючих та важкогорючих матеріалів замість горючих;

- максимально можливе за умови технології та будівництва обмеження маси та об'єму горючих речовин, матеріалів та найбільш безпечні способи їх розміщення;

- ізоляція горючого середовища (використання ізольованих відсіків, камер, кабін тощо);

- підтримання безпечної концентрації середовища відповідно до норм і правил безпеки;

- достатня концентрація флегматизатора у повітрі об’єму, що захищаєть-ся (його складової частини);

- підтримання відповідних значень температур та тиску середовища, за яких поширення полум'я виключається;

- максимальна механізація та автоматизація технологічних процесів, пов'язаних з обертанням та використанням горючих речовин;

- установка та розміщення пожежонебезпечного устаткування в ізольованих приміщеннях або на відкритих майданчиках;

- застосування пристроїв захисту устаткування з горючими речовинами від пошкоджень та аварій, установлення пристроїв, які відключають, відсікають тощо;

- видалення пожежонебезпечних відходів виробництва;

- заміна легкозаймистих та горючих рідин та миючих засобів на пожежобезпечні.

Реалії сучасних виробництв і дотепер не дозволяють виконати ці вимоги на 100 %. Тому більш перспективним напрямком слід вважати попередження утворення або внесення у горюче середовище джерел запалювання. До основних джерел запалювання відносяться:

- електрогазозварювальні роботи;

- відкритий вогонь;

- несправність мережового, силового електрообладнання;

- розряди статичної, атмосферної електрики;

- іскри механічного походження;

- підвищена температура підшипників виробничого обладнання;

- самозапалювання;

- паління;

- взаємодія речовини з водою тощо.

Засоби попередження утворення у горючому середовищі джерел запалювання наведені у ГОСТ 12.1.004-91. Вимоги до виконання електрообладнання для пожежонебезпечних і вибухонебезпечних зон регламентуються ДНАОП 0.00-1.32-01. Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних електроустановок.

Система протипожежного та противибухового захисту забезпечується:

- потрібною вогнестійкістю будівель та споруд;

- використанням антипіренів і вогнегасних сумішей;

- улаштуванням протипожежних перешкод;

- установленням гранично допустимих за техніко-економічними розрахунками площ поверхів виробничих будівель та поверховості будівель і споруд, улаштуванням протипожежних відсіків та секцій;

- улаштуванням аварійного відключення та перемикання установок і комунікацій;

- використанням засобів, що запобігають або обмежують розливання і розтікання пожежонебезпечної рідини під час пожежі;

- використанням вогнеперешкоджуючих пристроїв в устаткуванні;

- локалізацією пожежі вогнегасними речовинами, автоматичними установками пожежогасіння, а також шляхом утворення розривів горючого середовища випалюванням, вибуховими речовинами, розбиранням (видаленням) горючого матеріалу;

- улаштуванням евакуаційних виходів згідно СНиП 2.09.02-85;

- розробкою плану евакуації людей;

- улаштуванням системи пожежної сигналізації;

- застосуванням сучасних способів припинення горіння тощо.

Сучасні способи гасіння пожеж і вогнегасні речовини:

1. Охолодження горючої речовини нижче температури запалювання та самозапалювання.

2. Зниження окиснювача до 14% і нижче за об'ємом.

3. Ізоляція вогнища від окиснювача.

4. Хімічне гальмування реакції горіння.

5. Механічне гасіння полум'я сильним струменем води, порошку чи газу.

6. Вогнеперешкоди, які засновані на створенні умов, за яких полум'я не поширюється тощо.

Для гасіння пожеж використовують наступні вогнегасні речовини:

- вода, Спосіб припинення горіння (СПГ) -1, 2, 3, 5;

- піна, СПГ – 3, 4;

- інертні гази, СПГ – 2, 4, 5;

- порошки, СПГ – 2, 4, 5.

Первинні засоби пожежогасіння. Для локалізації і ліквідації пожеж у початковій стадії розвитку будівлі, приміщення, технологічні установки повинні бути забезпечені первинними засобами пожежогасіння:

- вогнегасниками;

- ящиками з піском;

- бочками з водою;

- покривалами з негорючого теплоізолюючого полотна;

- пожежними відрами;

- совковими лопатами;

- пожежними стволами;

- пожежним інструментом (гаками, ломами, сокирами тощо).

Система організаційно-технічних заходів безпосередньо сприяє ефективності виконання функцій систем попередження пожежі і протипожежного захисту. Складність і різноманітність її завдань обумовлена необхідністю участі у виконанні її функцій всіх державних, господарських, громадських організацій та громадян.

Система організаційно-технічних заходів забезпечує:

- координацію пожежно-профілактичної роботи;

- розробку комплексних заходів щодо поліпшення пожежної безпеки і контроль їх виконання;

- контроль за дотриманням протипожежних вимог;

- облік пожеж та їх наслідків;

- участь у прийнятті в експлуатацію будівель, споруд тощо;

- навчання працюючих згідно з Типовим положенням про спеціальне навчання, інструктажі та перевірку знань з питань пожежної безпеки;

- щорічне проходження інструктажів з пожежної безпеки;

- протипожежну пропаганду з працівниками тощо.


Дата добавления: 2016-07-22; просмотров: 1867; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.034 сек.